Modlitwa małżeńska

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

 

„Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża! (List do Efezjan 5,28-33)
 

Audycje mp3 i artykuły:

 

Modlitwa małżeńska – czym jest, jak powinna wyglądać – pdf

 

Modlitwa rodzinna, a modlitwa małżonków – mp3

 

Jak działa łaska sakramentu małżeństwa w życiu codziennym? Elżbieta i Piotr Markowie – mp3

 

Bojowy szyk rodziny, czyli… nasza modlitwa rodzinna -Mariola i Piotr Wołochowiczowie – mp3

 

Nasza modlitwa rodzinna -Mariola i Piotr Wołochowiczowie – pdf

 

Łaska sakramentu małżeństwa w codziennym życiu – pdf

 

Różaniec siłą rodziny! – mp3

 

 

MODLITWY MAŁŻONKÓW

 
♥ Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje podobieństwo, pomóż nam dostrzegać w sobie Twój obraz i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, wzmacniaj w nas miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nieustannie wzrastała, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień. Boże zawsze wierny swoim obietnicom, wieczny i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej, aby nie zwyciężyła nas słabość, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale i naszemu dobru. Amen.

(Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1246(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

 
♥ Panie, kochamy się i dlatego jesteśmy szczęśliwi tak, jak jesteśmy szczęśliwi kochając Ciebie. Nasza miłość czasami błądzi. Prosimy więc Cię o pomoc w dotrzymywaniu naszych zobowiązań uczciwości, wierności i wzajemnego odnajdywania siebie. Nie pozwól, aby nasze gesty miłości były wyrazem małostkowości czy egoizmu. Nie chroń nas przed trudną miłością, ale przestrzegaj kiedy wystawiamy na próbę Twoją cierpliwość. Tobie ofiarujemy nasz zapał, siłę naszej miłości, świadectwo naszego małżeńskiego powołania. Wyznajemy, że jesteśmy mocni naszą wiarą w Ciebie, który jesteś Miłością. We wszystkim Ty bądź naszym Ojcem i Ojcem naszych dzieci. Amen.
Matko Boża i Matko Nasza, chcemy żyć, wzorując się na Twoim całkowitym posłuszeństwie wobec woli Ojca, Tobie powierzamy naszą miłość; niech każdy jej gest będzie odbiciem wierności. Wyjednaj nam moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się zmęczeni i osłabieni. Bądź zawsze blisko nas, Matko! Amen.

(Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1247(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

źródło: sychar.org
 
 
♥ Boże, Ojcze Niebieski, coś nas nierozerwalnie złączył św. Sakramentem Małżeństwa kościelnego, daj nam jasne pojęcie o obowiązkach naszego stanu i wierną, świętą miłość, abyśmy żyli jak dzieci świętych i zawsze mogli uczestniczyć w łaskach tego Sakramentu. Daj, o Boże, abyśmy w pobożności i czci z sobą żyli i dobrym przykładem wzajemnie się wspierali. Daj nam łagodność i miłość, aby Twój pokój między nami panował. Zechcesz nam zesłać przykrości i cierpienia, udziel nam także Twej łaski, abyśmy je z cierpliwością i poddaniem się Twej świętej woli znosili. Pobłogosław łaskawie prace naszego stanu i daj nam mądrość w używaniu dóbr ziemskich. Użycz nam łask, abyśmy nasze dzieci, jako Twoje, dobrą nauką i przykładem dla Ciebie i dla nieba wychowywali, pomni owego ścisłego rachunku, który względem nich przed Tobą będziemy musieli składać. Daj więc, abyśmy we wszystkim dobrem złączeni razem postępowali na drodze do nieba. Amen
 
♥ Panie, kochamy Cię i dlatego jesteśmy szczęśliwi tak, jak jesteśmy szczęśliwi kochając Ciebie.
Nasz miłość czasem błądzi. Prosimy Cię więc o pomoc w dotrzymywaniu naszych zobowiązań uczciwości, wierności i wzajemnego odnajdywania siebie.
Nie pozwól, aby nasze gesty miłości były wyrazem małostkowości czy egoizmu.
Nie chroń nas przed trudną miłością, ale przestrzegaj, kiedy wystawiamy na próbę Twoją cierpliwość.
Tobie ofiarujemy nasz zapal, siłę naszej miłości, świadectwo naszego małżeńskiego powołania.
Wyznajemy, że jesteśmy mocni naszą wiarą w Ciebie, który jesteś Miłością.
We wszystkim Ty bądź naszym Ojcem i Ojcem naszych dzieci. Matko Boża i Matko nasza, chcemy żyć wzorując się na Twym całkowitym posłuszeństwie wobec woli Ojca.
Tobie powierzamy naszą miłość.
Niech każdy jej gest będzie odbiciem wieczności.
Wyjednaj nam moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się zmęczeni i osamotnieni.
Bądź z nami o Matko!
 
♥ Boże dziękujemy Ci za szczęśliwe dni naszego małżeństwa.
Poranki, gdy budzimy się zadowoleni z siebie nawzajem, z naszej pracy, naszych dzieci, naszego domu i z siebie samych.
Dziękujemy Ci za czas, gdy rozmawiamy ze sobą, i za czas, gdy rozumiemy się bez słów, a nawet gestów.
Dziękujemy Ci za nasze domowe zacisze. Za nasz czas wolności, za wzajemne zaufanie.
Dziękujemy Ci za to, że nie musimy ograniczać i tłumić siebie nawzajem, że nauczyliśmy się szanować siebie tak, aby szanować innych.
Dziękujemy Ci, Boże, że pomimo burz w naszym małżeństwie osiągnęliśmy ten wymarzony brzeg.
 
Jezu, Królu i zespolenie serc wszystkich, panuj w naszych sercach. Spraw abyśmy się wzajemnie miłowali, miłością czystą i ofiarną pełną poświecenia i wzajemnej służby, na co dzień. Niech nic nie będzie dla nas trudne, nic wielkie, nic przykre, abyśmy mogli sobie zaświadczyć, że jesteśmy związani na śmierć i życie nierozerwalnym węzłem miłości, że należymy do siebie i mamy obowiązek pomagać sobie we wszystkich okolicznościach.
Udziel nam łaski cierpliwości w znoszeniu naszych wad i przykrych nawyków. Żadne z nas nie jest wolne od przywar, które mogą denerwować I zniechęcać.
Dopomóż nam, Panie, abyśmy umieli ich nie zauważać, nie reagować na nie, nie czepiać się każdego słowa i drobiazgu. Boże nasz i Panie, obdarz nas darem pokoju i wzajemnego uszanowania siebie. Niech nasze dzieci i wnuki widzą, z jaką delikatnością i serdecznością odnosimy się do siebie, jak jesteśmy uważni i czujni na wszystko, co jest wyrazem najlepszych uczuć względem siebie.
Dodawaj nam siły, abyśmy umieli zwłaszcza w dniach choroby i sędziwej starości dbać o siebie,
wzajemnie siebie obsłużyć i nieść ulgę w tych trudnych chwilach. Słowa przysięgi małżeńskiej:
„Przysięgam ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską” nabierają pełnej wymowy dopiero w dniach starości i doświadczeń życiowych. I jeszcze o jedno Cię prosimy: natchnij nas duchem, wzajemnej pomocy w kształtowaniu w nas coraz doskonalszego życia Bożego. W pogłębianiu naszej pobożności, w coraz doskonalszej służbie Bogu. Zbaw nasze dusze, byśmy mogli razem cieszyć się w niebie tak, jak razem przeszliśmy przez całe życie.
 
Modlitwa za małżonków obchodzących jubileusz
 
Wszechmogący, wieczny Boże, bez Ciebie nic nie jest mocne ani trwałe; dzięki Ci składamy za to, że raczyłeś zachować ten związek małżeński, niegdyś w imię Twoje zawarty, i pokornie prosimy, abyś błogosławił tych małżonków. Przedłużaj im lata życia i obdarzaj łaską, aby posłuszni Twojej woli, przyjmowali radości i ciężary życia. Niech przez wierność i miłość staja się coraz doskonalszym obrazem związku Kościoła z Chrystusem, Twoim Synem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen
 
Modlitwa matki, ojca za dzieci
 
Dozwoliłeś mi Panie, wychować szczęśliwie moje dzieci. Są już dorosłe, mogą się obejść bez mojej opieki i starań. Ale, Boże mój, choć dzieci mnie już nie potrzebują jak dawniej, lękam się o nie więcej, niż w ich dzieciństwie, bo pragnę dla nich wszelkiego dobra.
Lękam się, Panie, bo nie wiem, czy dorosłe moje dzieci, atakowane przez świat przewrotny, potrafią odepchnąć zło od siebie. Lękam się Panie, bo idą już swoją drogą, a nie wiem dokąd ona je prowadzi, co na niej znajdą i z czym się spotkają.
Boże mój, kieruj ich krokami, bo ja nadążyć za nimi już nie mogę. Ukaż każdemu święty cel życia i wiedź ich ku niemu szczęśliwie. Hamuj ich pragnienia. Naucz poprzestawać na tym, co zdobędą własną uczciwa praca.
Poświęcaj namiętności, jakie się w nich budzą. Poskramiaj porywy serca zgubne dla ich spokoju i szczęścia. Pomóż im zgadzać się z Twą wola, gdy ta stanie w poprzek ich życzeniom. Strzeż od bolesnych zawodów, od zdrady i prześladowań, a nade wszystko strzeż ich o Panie, od utraty tej wiary i miłości ku Tobie, jaką zaszczepiałam niegdyś w ich dziecięcych sercach. Broń od zwątpienia w Twoje istnienie i Twoją moc, od pogardy tego, co święte.
Daj im los może i skromy, ale spokojny i pewny. Uchroń od niedostatku, przeciwności, niepowodzeń i tych ciężkich prób życia, które łamią serce, niszczą siły i mogą zachwiać ufność w Twe miłosierdzie, a nawet sprowadzić z drogi cnoty. Daj im pod własnym dachem zażyć szczęścia rodzinnego, a ich ognisko domowe niech omija choroba, źli ludzie i wszystko, co łzy wyciska.
Błogosław ich pracy i przedsięwzięciom. Pomagaj w trudach i walkach ze swym losem. Pocieszaj w smutkach, dźwigaj w upadkach. Dopomóż zasłużyć na dobre imię przed ludźmi, na ich szacunek i przyjaźń. Niech będą przez całe życie pobożne, szlaehctne, prawe. Niech nikt nie skarży się na żadne moje dziecko. Niech niczyja łza nie zaciąży na szali łaski Twojej dla nich. Abyś Ty Panie był z nimi i z ich rodzinami abyś im zawsze błogosławił, o co Cię proszę przez zasługi Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
 
Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin
 
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo
w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś
Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka
rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa
Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i przez
Ducha Świętego stawała się prawdziwym
przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli
i uczynki małżonków ku dobru ich własnych
rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało
w rodzinach mocne oparcie dla swego
człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską
Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza
od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie
nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za
pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu
– ażeby Kościół wśród wszystkich narodów
ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach poprzez rodziny
Przez Chrystusa Pana naszego, który jest
Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

źródło: archidiecezja.lodz.pl
 
Litania
 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

1. Abyśmy poprzez miłość potrafili być dla siebie darem – Tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci (dopowiedzenie)
2. Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach –
3. Aby miłość nasza wciąż dojrzewała a my byśmy czuli się za nią odpowiedzialni –
4. Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie a żyli dla współmałżonka-
5. Abyśmy „bycie jednym ciałem” nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili, je przeżywać w czystości –
6. Abyśmy bez konieczności nie rozstawali się na długo –
7. Abyśmy potrafili cieszyć się swoją współobecnością –
8. Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali –
9. Abyśmy obdarzali się zaufaniem –
10. Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć –
11. Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam „cichych dni”-
12. Aby nasze dialogi wspierały między nami komunię –
13. Abyśmy nie szukali w swych relacjach jednostronnych racji –
14. Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga –
15. Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie nawzajem –
16. Abyśmy potrafili dzielić się swoimi oczekiwaniami –
17. Abyśmy dostrzegali to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro dziękować-
18. Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościach i wzajemnie wspierali się w pracy nad nami –
19. Aby nie brakło nam odwagi i zapału do codziennej wspólnej modlitwy-
20. Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył-
21. Aby dom nasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności –
22. Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości-
23. Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, ale i zadana –
24. Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus-
25. Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga, współmałżonka i bliskich-
26. Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia-
27. Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Boże, Ty powiedziałeś „niedobrze być człowiekowi samemu” i ustanowiłeś święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom Swojego Wszechmocnego wsparcia i prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy.

W. Jak na weselu w Kanie przemieniaj Panie nasze wysiłki i trudności w radość bycia darem dla drugiego.

Módlmy się

Boże Wiekuista Miłości, Ty „na początku” stworzyłeś człowieka na Swój obraz i podobieństwo, stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, obdarowałeś ich sobą, swoją jednością i harmonią, spraw prosimy, aby złączeni wzajemną miłością w swoich słowach, gestach naśladowali Ciebie Swego Stwórcę, obdarzali się miłością bezinteresowną, we wszystkich sprawach byli dla siebie pomocą, wzajemnie się wspierali i nigdy ze sobą nie walczyli, nosząc w swych sercach obraz Miłości, która obdarza „od początku” i miłuje „do końca”. Amen

***
Modlitwa ta jest oparta o przysięgę małżeńską, która kończy się wezwaniem „Tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci”, na mocy tego sakramentu z nadzieją przyzywajmy owego Wsparcia w naszym codziennym życiu.

 

Modlitwa w intencji trudnego małżonka
 
Ojcze, który nas kochasz, któryś nas ukochał
Zanim dałeś nam życie.
Tobie powierzam wszystko,
Co mam najdroższego, mój Skarb, mojego męża/żonę
Najbliższą mi osobę.
Ty kochasz więcej niż ja jestem w stanie pokochać
Ufam Twojej miłości
Otocz ukochanego mojego swoja opieką
I chroń od wszelkiego złego.
Niech Twój Anioł czuwa nad nim i niech Go strzeże
Spraw, by było mu dobrze, zachowaj go w zdrowiu
Dodaj sił i napełnij radością.
Niech go otacza ludzka życzliwość,
Niech na swej drodze spotyka serdeczne
Uśmiechnięte twarze
Opatrzności Boża, Tobie się oddajemy w opiekę
Osłaniaj nas
Doprowadź nas szczęśliwie znowu do siebie
Pomóż nam, Panie, odbudować dom,
w którym Ty zamieszkasz z nami na zawsze.
Wiem, że ludzkie marzenia o szczęściu
Złym zrządzeniem losu mogą obrócić się w niwecz.
Ale ufam Ci i mocy Sakramentu, w którym nas połączyłeś
Ty, który nie zapominasz o liliach polnych i ptakach niebieskich
pamiętaj o nas.
Wierzymy Twojej Miłości
Niech wola Twoja wypełnia się nad nami i w nas

Amen
 

obrazek => Traktat o Eucharystii. Wprowadzenie w misterium – Traktat o Eucharystii wprowadzenie w misterium to bogate kompendium wiedzy o Mszy Świętej pisane z perspektywy wiary i modlitwy. Czytelnik znajdzie tu omówienie korzeni Eucharystii sięgających liturgii hebrajskiej, a także szczegółową analizę wymiaru liturgicznego i teologicznego oraz klucz modlitewny do rozumienia liturgii….=> zobacz więcej

obrazek=> Wszystko o Eucharystii Pozycja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich omawia wybrane teksty Starego Testamentu, w których znajdują się treści zapowiadające Eucharystię. Drugi rozdział odnosi się już do Nowego Testamentu i tradycji kościelnej związanej z celebracją Mszy Świętej. Trzecia odsłona tej pozycji to nauczanie św. Jana Pawła II odnośnie do Eucharystii. Czwarty odnosi się do obecnego sposobu sprawowania Eucharystii, m.in. wyjaśnia sens i znaczenie poszczególnych części Mszy Świętej. Zawiera też specjalny aneks dotyczący materii postaci eucharystycznych….. zobacz więcej

  

Ten wpis został opublikowany w kategorii CZYTELNIA, KONFERENCJE O MODLITWIE, Konferencje rekolekcje dla kobiet mp3, Kryzys Małżeński, MODLITWY RÓŻNE, Rekolekcje dla małżeństw, narzeczonych, zakochanych, Rekolekcje dla mężczyzn mp3, Rekolekcje o modlitwie, Świadectwa mp3, Wołochowicz Mariola i Piotr i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.