Życie w rytmie słowa. Praktyka lectio divina – ks. Krzysztof Wons SDS

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

 
Katechezę „Praktyka lectio divina: życie w rytmie Słowa” wygłosił 17 marca w Łodzi ks. Krzysztof Wons, salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie i redaktor naczelny ”Zeszytów Formacji Duchowej”. Spotkanie odbyło się w małej auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Spotkanie odbyło się w ramach katechez biblijnych w stałej formacji dorosłych.
 

„Życie w rytmie słowa. Praktyka lectio divina” – ks. Krzysztof Wons SDS

 
Modlitwa do Matki Bożej – Do odmawiania na początku lectio divina:

Dziewico Matko, bądź przy mnie, jak byłaś bliska Apostołom w Wieczerniku, umacniaj i pogłębiaj w moim duchu pragnienie Boga. Ty, Dziewico Milczenia, strzeż mojego skupienia, zatrzymaj daleko ode mnie niepotrzebne fantazje, roztargnienia i zaniedbania. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę księgę, tak, aby stało się gościnnym domem dla Słowa. Podpowiedz mi, Niewiasto Modlitwy, słowa, które wzruszą serce Boga i sprawią, by On napełnił mnie obficie wiedzą i zrozumieniem. Niewyczerpana Księgo, która dałaś do czytania światu Wieczne Słowo Ojca, prowadź mnie w lekturze świętego Tekstu, abym umiał znaleźć w każdym słowie jedyne Słowo, w którym Ojciec wyraża całkowicie samego siebie. Ty, która jesteś Świątynią Ducha, wspieraj mnie w medytacji, bym był podobny do Ciebie, Dziewico, która zachowujesz wszystkie sprawy rozważając je w sercu. Niewiasto Modlitwy, daj mi uczestniczyć w tej radości, z jaką wielbiłaś Pana: niech Twoje uwielbienie i Twój śpiew staną się moimi. Lustro odzwierciedlające doskonale Obraz Syna, uproś mi łaskę życia, które będzie wiernym wyrazem tego, co czytam, medytuję, o co proszę i co kontempluję.

+ Marcello Semeraro, biskup diecezji Albano
 
Książki ks. Krzysztofa Wons:

obrazek => Jak żyć Słowem Bożym na co dzień? -Ks. Krzysztof Wons SDS – Zapewne pragniesz w swoim sercu głębokiej relacji z Bogiem.Potrzebujesz czegoś, co pomoże Ci zatrzymać się w tym zabieganiu i odnaleźć Boga. Wyobraź sobie, że masz to w zasięgu ręki… Słowo Boże! Rozwiązaniem problemu Twojego zabieganego życia może się okazać stała modlitwa Słowem Bożym. W książce tej odnajdziesz praktyczne wskazówki, dzięki którym nauczysz się codziennie czerpać siłę z lektury Pisma Świętego. Jest to droga prosta i dostępna dla każdego.…
obrazek => Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem -Ks. Krzysztof Wons SDS – Kolejna książka niezwykłego autora – rekolekcjonisty i duszpasterza, który przelewa na papier doświadczenia bycia rekolekcjonistą i kierownikiem duchowym. Niniejsza publikacja proponowana jest jako podręcznik rekolekcyjny dla prowadzących i przeżywających rekolekcje lectio divina w grupach zamkniętych. Może także służyć jako propozycja indywidualnej formacji przeżywanej w warunkach codzienności. Jest ona pierwszą częścią serii, w kolejnych tomach będą rekolekcje według św. Mateusza, św. Łukasza i św. Jana….
obrazek =>  Tęsknota za Ojcem. Lectio divina do Ojcze nasz (Mt 6,9-13) -Ks. Krzysztof Wons SDS -Ojcze nasz – synteza całej Ewangelii, modlitwa, która wyraża najgłębszą tęsknotę serca…Zaproponowany przez autora komentarz do Modlitwy Pańskiej otwiera na Bożą miłość i Boże przebaczenie. „Ojcze nasz” to modlitwa wielu tęsknot: tęsknoty Ojca za dziećmi, dzieci za bliskością Ojca, tęsknoty w stanie grzechu i podczas ciemnej nocy wiary. Jak wołać „Ojcze”, gdy nie miało się ojca? Czy Ojciec „wodzi nas na pokuszenie”? Który grzech rani Ojca najbardziej?…
obrazek => Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego -Ks. Krzysztof Wons SDS – Istnieje takie źródło poznawania siebie, które wykorzystując ludzkie zdolności, umożliwia nam dotarcie do najgłębszego obrazu siebie. Jest to boska droga poznania. Jest to poznanie siebie „oczami” Boga, przez Słowo Boga. Bóg zostawił nam Pismo Święte nie tylko po to, aby objawić siebie, ale także, aby objawić nam nas samych – to, kim jesteśmy w Jego oczach. Przez modlitwę Słowem Bożym wracamy do źródeł swojego rzeczywistego piękna, do najczystszego obrazu swojego „ja”. W „twarzy” Boga odkrywamy naszą twarz. Ważne jest, aby na tej drodze nie zabrakło nam towarzysza – kierownika duchowego…..
obrazek => Wieczorne rozmowy z Jezusem w świetle Słowa Bożego -Ks. Krzysztof Wons SDS  – Rozważania zawarte w tej niewielkiej książce są znakomitą pomocą do przeprowadzenia wieczornej modlitwy. Zachęcają do codziennego czytania Pisma Świętego i szczerych rozmów z Jezusem, który leczy wszelkie rozdarcia i przebacza każdy grzech. Szczere rozmowy, które autor prowadzi z Jezusem, pomagają:Uspokoić i oczyścić swoje serce, Usłyszeć głos mówiącego Boga, Zbadać i poznać swoje serce..
obrazek => TY WIESZ, ŻE CIĘ KOCHAM. REKOLEKCJE ZE ŚW. PIOTREM -Ks. Krzysztof Wons SDS  – Książka to propozycja przeżycia wyjątkowych rekolekcji ze św. Piotrem, najbardziej znanym uczniem Chrystusa. Autor odsłania przed nami nowe, dotąd nieznane, horyzonty historii Rybaka z Betsaidy.W dynamice lectio divina krok po kroku stara się zrozumieć drogę powołania człowieka, którego imię nie przestaje oddziaływać na historię zarówno pojedynczych osób, jak i całego Kościoła…
obrazek => ŻYCIE DUCHOWE I CODZIENNOŚĆ. MARTA, MARIA I JA -Ks. Krzysztof Wons SDS  – Biorąc za punkt wyjścia biblijną historię, Autor szuka odpowiedzi na pytanie: Co Słowo – w tym konkretnym przypadku – mówi do mnie i o mnie? Jak „czyta” mnie samego i moje życie? Stąd podtytuł książki: Marta, Maria i… ja – jako zaproszenie, by pójść drogą rozważań o życiu duchowym w codzienności, w mojej codzienności…
obrazek => TRWAĆ W JEZUSIE. REKOLEKCJE ZE ŚW. JANEM -Ks. Krzysztof Wons SDS  – Kim jest Jezus? Pytanie to jakby „przewija się” jak nić pajęcza przez cała Ewangelię św. Jana, łącząc się ściśle z pytaniem o samego ucznia św. Jana, autora Ewangelii, jego relację z Mistrzem i Przyjacielem. Ma ono bardzo osobisty wydźwięk: „Kim jest dla mnie Jezus?”. Jest to pytanie o wiarę, która polega nie tyle na intelektualnym uznaniu w Jezusie Syna Bożego, ile na przyjaźni „umiłowanego ucznia” z Jezusem…
obrazek => WIARA I KRYZYSY W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO -Ks. Krzysztof Wons SDS  – ks. Krzysztof Wons proponuje rozważania w świetle Słowa Bożego zwłaszcza tym, którzy szczególniej „utykają w wierze”, przeżywają bolesne próby, cierpią jak Abraham i nie przestają ufać; którzy idą za Jezusem do końca, także wtedy, gdy ich wiara staje się jedynie krzykiem w bezradności. Autor podkreśla, że wiara każdego z nas karmi się Słowem i rozwija się dzięki Słowu. Jest ściśle związana z Jego słuchaniem. Nie chodzi tu o słowo abstrakcyjne, o pustą literę czy tępy dźwięk, ale Słowo, które pochodzi od Ojca….
obrazek => POWRÓT DO ŻYCIA-Ks. Krzysztof Wons SDS  – Tylko Bóg dociera do najbardziej skrytych miejsc naszego wnętrza, nie naruszając naszej wolności i szanując nasze tajemnice. Zna nawet te zakamarki serca, które my sami utajniliśmy przed sobą. Prowadzi do nich w taki sposób, abyśmy się na nie otworzyli, spotkali je i przeżyli nowe narodzenie….
obrazek => WIĘŹ Z JEZUSEM I KONTEMPLACJA EWANGELICZNA -Ks. Krzysztof Wons SDS  – Największa przeszkoda w spotkaniu z Jezusem to nasza rzekoma zażyłość z Nim. Niewłaściwe „obycie się” z Jezusem i z Jego słowami prowadzi do przyzwyczajenia. Przyzwyczajenie natomiast zabija pragnienia, które z kolei niszczą więź, uniemożliwiając zdolność zadziwienia się i kontemplacji…..
obrazek => PIOTR I JUDASZ. DWIE HISTORIE I MIŁOSIERDZIE -Ks. Krzysztof Wons SDS  – Dwie historie. Podobne. A jednak odmienne.Szymon Piotr i Judasz Iskariota. Sporo ich łączyło. Przede wszystkim fascynacja Mistrzem i Jego miłość. Obydwóch Jezus umiłował do końca. Mieli jedno powołanie, ten sam wybór życiowy, wspólnotę uczniów i misję.I Piotr, i Judasz posiadali władzę leczenia wszelkich chorób. Obaj doświadczyli także kryzysu powołania, rozczarowania Jezusem, buntu, odejścia od Mistrza. Ale tylko Piotr wrócił do Jezusa…Prawdziwa lekcja życia i Miłosierdzia….
obrazek => UMOCOWANI W SŁOWIE -Ks. Krzysztof Wons SDS  – Książka jest owocem kilkunastu lat współpracy Autora z kwartalnikiem „Pastores”. Rdzeniem zebranych artykułów, medytacji, rozważań w formie lectio divina pozostaje słowo Boże, bez którego nie ma życia, rozwoju i formacji powołanych. Ono – zaświadcza K. Wons – pragnie z nami żywej relacji i szuka drogi do naszego serca. Chce ożywiać i przemieniać się. Na mocy Bożego słowa ma się również opierać słowo głoszone innym…..
obrazek => CZASY OSTATECZNE. MOWA ESCHATOLOGICZNA JEZUSA -Ks. Krzysztof Wons SDS  – Autor, posługując się metodą lectio divina, pomaga nam w zrozumieniu mowy eschatologicznej Jezusa. Przypomnienie i odkrycie jej właściwego znaczenia jest konieczne do zrozumienia, czym będzie koniec świata i jak mamy się do niego przygotować.„Czuwajcie!” – mówił Jezus do swoich uczniów. Ksiądz Krzysztof zachęca do analizy swoich postaw: Czy kochamy Boga, naszego Ojca? Czy jesteśmy miłosierni względem bliźnich? Czy stosujemy się do przykazania: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego?”…..
obrazek => UZDRAWIANIE SERCA PRZEZ SŁOWO I TOWARZYSZENIE DUCHOWE (audiobook) -Ks. Krzysztof Wons SDS  – Smutek, rozczarowanie i poczucie osamotnienia z powodu życiowych strat prowadzą nierzadko do ucieczki od życia i do „sklerozy serca”. Modlitwa Słowem i towarzyszenie kierownika duchowego pomagają w uzdrawianiu serca i odczytaniu własnej historii życia „oczami” Boga…..
obrazek => JAK ŻYĆ SŁOWEM BOŻYM NA CO DZIEŃ (audiobook) -Ks. Krzysztof Wons SDS  – Bóg codziennie do nas mówi! Jego Słowo jest zawsze Słowem „na teraz”, na obecną sytuację naszego życia. Jeśli uwierzymy, że Bóg codziennie kieruje do nas Słowo, życie nasze nabierze głębszego wymiaru…..
Ten wpis został opublikowany w kategorii Biblia - Pismo Święte, KONFERENCJE O MODLITWIE, ks. Wons Krzysztof, Lectio divina, Rekolekcje o modlitwie i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.