Modlitwy w trudnościach

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

Zanurzenie we Krwi Pana Jezusa

Panie Jezu Chryste, zanurzam w Twojej Przenajświętszej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień,
który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam,
o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem.
Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją,
wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić,
prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię Jezu do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy,
przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz ku chwale Twojej Krwi.
Oddaję Ci siebie przez wstawiennictwo Maryi.
Zawierzam Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.
Proszę Cię Maryjo, uproś mi nowe zesłanie Ducha Świętego.
Duchu Święty niech Twoje namaszczenie spływa na mnie, na moje myśli, słowa,
ciało i ducha i niech mnie uzdrawia i uwalnia.
Amen

 

Modlitwa przy której pomocy możemy wyznać Jezusa jako naszego Pana

 

Jezu, wierzę, że w Twoim zmartwychwstaniu
Bóg Cię uwielbił i dał Ci Imię,
które jest ponad wszelkie imię.
Zginam moje kolana przed Tobą (klękamy)
na znak, że uznaję Cię za PANA,
Mojego Pana; Pana całego mojego życia,
i oddaje Ci się całkowicie i bezwarunkowo,
byś zrobił ze mną to, co chcesz.
Nie chcę już, Panie, być centrum mojego życia.
Zwracam Ci koronę, berło i tron,
które zawłaszczyłem sobie przez mój grzech.
Przekazuję Ci kierownicę i mapę mojego życia
i akceptuję Twoją Ewangelię jako przewodnik mojego życia…
Chcę należeć do Ciebie, tylko do Ciebie i do nikogo więcej.
Ogłaszam Cię Panem całego mojego życia –
moim jedynym Panem.
Szczególnie poddaję pod Twoje panowanie
ten obszar lub aspekt,
którym zawsze chciałem rządzić sam.
Ty i tylko Ty jesteś Władcą i sprawujesz władzę wykonawczą,
ustawodawczą i sądowniczą w moim życiu.
Oddaję Ci całe moje życie, na zawsze.
Podejmuj decyzje zgodnie z Twoją wolą,
ażebym był, jak Maryja,
niewolnikiem Twojego Słowa,
bo tylko w ten sposób
mogę być prawdziwie wolny.
Odtąd niech żyje już nie ja, lecz żyj we mnie Ty.
Daj mi Twoje życie w zamian za moje,
które dzisiaj oddaję Ci na zawsze.
Wiem, że poważnie traktujesz moje słowa,
tak jak ja poważnie traktuje Twoje wezwanie.
Jezu, Ty jesteś Panem, moim Panem, moim jedynym Panem.
 

 

Modlitwa przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela

 

Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz i że przyszedłeś od Ojca na świat,
aby umrzeć za mnie i zbawić mnie. Dotychczas sam kierowałem swoim życiem i grzeszyłem wobec Ciebie.
Wiem, że Ty możesz mnie uwolnić z wszelkich moich błędów i uleczyć moje słabości i choroby.

Otwieram Ci zatem drzwi mojego serca i przyjmuję Cię w moje życie jako Pana i Zbawiciela.
Zawładnij moim życiem i kieruj nim. Chcę żyć odtąd spełniając Twoją wolę.
Spraw, abym zawsze był takim, jakim Ty chcesz mnie mieć. Amen

 

Modlitwa w trudnej sytuacji

Panie Boże, nie wiem co mam powiedzieć. Nie wiem nawet, jak się mam modlić w tej sytuacji.
Chcę Ciebie prosić, abyś przyszedł ze swoim pocieszeniem i wsparciem.
Bądź moją siłą i tarczą.
Pomóż mi przezwyciężyć wszystkie trudności, które pojawiają się na mojej drodze.
Pomóż mi polegać na Tobie i znaleźć pokój w Twojej obecności.
Dziękuję, za Twoją miłość i za to, że nigdy mnie nie opuszczasz.
Amen.

 

Modlitwa o poczucie własnej wartości

Ojcze, proszę, abyś wybaczył mi te wszystkie negatywne słowa, które wypowiadam o sobie.
Nie chcę znów poniżać siebie w taki sposób.
Przemień moje myśli i pozwól mi zrozumieć, jak cudownie mnie stworzyłeś.
Zmień moje patrzenie na mnie, abym widział siebie tylko w sposób, w jaki ty mnie widzisz.
Jezu, proszę o to w Twoje Imię. Amen.

Modlitwa złamanego serca

Panie, moje serce jest złamane, ale Ty jesteś blisko.
Mój duch jest wręcz zmiażdżony, ale Ty jesteś moim wybawcą.
Twoje Słowo jest moją nadzieją. Ożywia mnie i pociesza szczególnie teraz.
Moja dusza cierpi, ale Ty jesteście tchnieniem życia we mnie.
Jesteś moją pomocą, Tym, który mnie wspiera.
Ja jestem słaby, ale Ty jesteś silny.
Proszę, przez Twoją miłość do mnie, wybaw mnie od tego bólu w którym trwam.
Amen.

 

Modlitwa o miłość jak Jezus

Ojcze, pragnę Ci podziękować, za to, że kochasz mnie bezwarunkowo i jesteś przy mnie pomimo moich upadków i błędów. Przepraszam, że nie potrafię kochać innych w taki sam sposób. Proszę, daj mi oczy, aby dostrzegał potrzeby innych ludzi, wychodził im naprzeciw i potrafił ich kochać, tak jak Ty ich kochasz. Amen.

Modlitwa, gdy czuję się odrzucony

Panie, dziękuję Ci, że jestem kochany przez Ciebie nieskończoną miłością. Kiedy przychodzą do mnie myśli, aby porównywać się z innymi, pomóż mi wówczas polegać na Twojej prawdzie o mnie. Przemień moje myślenie i zabierz ból odrzucenia, abym nie u innych szukał uznania i swojej wartości, ale jedynie u Ciebie, który zawsze jesteś przy mnie i kochasz miłością wieczną. Amen.

Modlitwa, gdy przychodzą trudności

Ojcze, jestem kuszony zamartwianiem się o tak wiele rzeczy. Widzisz, jak wiele mam nieuporządkowanych spraw. Przepraszam, że zapominam o Tobie, przez co tak mocno się tym wszystkim przejmuję. Dziękuję za Pismo Święte, która mnie umacnia, i przypomina o tym, że to Ty nad wszystkim panujesz i jesteś nieustannie przy mnie. Amen.

Modlitwa o panowanie nad językiem

Panie, wiem, że mój język często wyprzedza mój umysł i serce. Mówię szybko i potem żałuję wielu bezmyślnych rzeczy, które wypowiadam. Przykro mi z powodu plotek i słów, które wypowiedziałem ze złością. Proszę, pomóż mi czuwać nad sobą, abym już nie mówił bez zastanowienia. Spraw, Panie, aby w mojej mowie były słowa pełne życzliwości. Uczyń mnie osobą pełną Ducha Bożego, przepełnioną miłością, radością, pokojem, cierpliwością, życzliwością, łagodnością i opanowaniem. Amen.

Modlitwa o zaufanie Bogu

Panie, pomóż mi uwolnić się od lęku przed porażką. Wiem, że nieprzyjaciel chce wykorzystać moje lęki, aby powstrzymać mnie przed zawierzeniem Tobie mojego życia. Wybacz mi, że nie potrafię ufać Tobie, ale proszę, pomóż mi od tej chwili z wiarą iść przez dalsze życie. Panie, pomóż mi zawsze widzieć Ciebie, który mieszkasz w moim sercu. Amen.

 

Modlitwa grzesznika

Panie, chcę oddać Tobie wszystko, co ciąży mi na sercu, wszystkie moje grzechy i słabości. Panie, kładę to wszystko u Twoich stóp i proszę o przebaczenie. Wierzę w Twoje słowa, które mówią że choćby moje grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Dziękuję Ci Panie za twoją niekończącą się miłość do mnie! Pomóż mi zacząć od nowa, abym już nigdy Ciebie nie obrażał i razem z Tobą szedł przez życie. Proszę Ciebie o to w Twoje Imię, Jezu. Amen.

Modlitwa, gdy chcę się poddać

Ojcze, staję przed Tobą z moimi lękami i brakiem siły. Pomóż mi to wszystko przezwyciężyć ufnością w Twoją obecność i wszechmoc. Wszystko co ma początek, ma też i koniec, pomóż mi więc przetrwać ten trudny czas. Spraw proszę, abym mniej myślał o tym, co mnie przygniata, a więcej ufał Tobie i Twoim planom wiedząc, że Ty zawsze jesteś przy mnie i nigdy mnie nie opuścisz. Amen.

 

Modlitwa ojca Pio w trudnych sytuacjach

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

Modlitwa w cierpieniu

O Jezu cudowny, któryś tyle razy strapionych pocieszał, a nieszczęśliwych ratował – Jezu pełen miłosierdzia, Tyś nadzieją i ucieczką moją. Wspomóż i mnie niegodnego w tym nieszczęściu, które mnie obecnie przygniata. A jeśli wiesz, że ten krzyż jest potrzebny dla mojego zbawienia – o Jezu, nie moja, ale Twoja niech zawsze spełnia się wola. Racz wesprzeć mnie, Jezu cudowny, Twą łaską, bym go nosił cierpliwie i z ochotnym poddaniem się wyrokom Twoim. Jeżeli cierpię, bym cierpiał z zasługą i przez ten krzyż wysłużył sobie wieczną nagrodę.

O Maryjo, Matko litościwa, w imię boleści, któreś wycierpiała na Kalwarii w godzinę śmierci Twojego Syna, wstaw się teraz za mną grzesznym dzieckiem Twoim i wyjednaj mi pomoc lub łaskę wytrwania w moich cierpieniach… Wstaw się za mną do Jezusa Miłosiernego,o Maryjo, Matko Pocieszenia. Amen.

Wszystkie moje cierpienia oddaję w Twoje ręce, o Jezu.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

Modlitwy w PDF do drukowania

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii MODLITWY RÓŻNE, Uzdrowienie wewnętrzne i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.