Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu – Biblia Tysiąclecia online, pdf, mobi

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

 

Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu:

 

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca
.” Hbr 4,12

Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy,
tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa
”. Rz 10,17

 

obrazek => Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych wraz z komentarzem. – Pismo Święte dla całej rodziny – pierwszy przekład w trzecim tysiącleciu…

 
 
BIBLIA TYSIĄCLECIA PDF
 
BIBLIA TYSIĄCLECIA – PDF
(Aby pobrać plik należy kliknąć prawym przyciskiem myszki i z rozwijanego menu wybrać opcję Zapisz element docelowy jako…)

 
 

 

 
BIBLIA TYSIĄCLECIA – PDF – z komentarzami

 
 
 

 
BIBLIA TYSIĄCLECIA – mobilna wersja Pisma Świętego. Dodatkowo aplikacja umożliwia wyświetlanie Czytań, Psalmów i Ewangelii przypisanych do każdego dnia! Ponadto w aplikacji znajdują się przypisy, zakładki, wyszukiwanie, modlitwy, brewiarz online oraz wiele innych usprawnień.

 
 
 
 

 
BIBLIA TYSIĄCLECIA – MOBI (Bibia na KINDLE) do pobrania

 

obrazek => Modlitwa Pismem Świętym w rodzinie -Gaetano Gatti – Książka ta może dopomóc każdej rodzinie, która czuje się domowym kościołem i chce wspólnie czytać Ewangelię. Jej autor stara się odczytywać Pismo Święte poprzez codzienne troski rodziców (wychowanie dzieci, pracę, szkołę, radości i cierpienia życia w małżeństwie). Publikacja zawiera wskazówki dotyczące modlitwy i dialogu małżeńskiego…

 

Pismo Święte – Biblia Tysiąclecia – online

 

Stary Testament Nowy Testament
Ks. Rodzaju (Rdz)
Ks. Wyjścia (Wj)
Ks. Kapłańska (Kpł)
Ks. Liczb (Lb)
Ks. Powtórzonego Prawa (Pwt)
Ks. Jozuego (Joz)
Ks. Sędziów (Sdz)
Ks. Rut (Rt)
1 Ks. Samuela (1 Sm)
2 Ks. Samuela (2 Sm)
1 Ks. Królewska (1 Krl)
2 Ks. Królewska (2 Krl)
1 Ks. Kronik (1 Krn)
2 Ks. Kronik (2 Krn)
Ks. Ezdrasza (Ezd)
Ks. Nehemiasza (Ne)
Ks. Tobiasza (Tb)
Ks. Judyty (Jdt)
Ks. Estery (Est)
1 Ks. Machabejska (1 Mch)
2 Ks. Machabejska (2 Mch)
Ks. Hioba (Hi)
Ks. Psalmów (Ps)
Ks. Przysłów (Prz)
Ks. Koheleta (Koh)
Pieśń nad Pieśniami (Pnp)
Ks. Mądrości (Mdr)
Mądrość Syracha (Syr)
Ks. Izajasza (Iz)
Ks. Jeremiasza (Jr)
Lamentacje (Lm)
Ks. Barucha (Ba)
Ks. Ezechiela (Ez)
Ks. Daniela (Dn)
Ks. Ozeasza (Oz)
Ks. Joela (Jl)
Ks. Amosa (Am)
Ks. Abdiasza (Ab)
Ks. Jonasza (Jon)
Ks. Micheasza (Mi)
Ks. Nahuma (Na)
Ks. Habakuka (Ha)
Ks. Sofoniasza (So)
Ks. Aggeusza (Ag)
Ks. Zachariasza (Za)
Ks. Malachiasza (Ml)
Ew. wg św. Mateusza (Mt)
Ew. wg św. Marka (Mk)
Ew. wg św. Łukasza (Łk)
Ew. wg św. Jana (J)
Dzieje Apostolskie (Dz)
List do Rzymian (Rz)
1 List do Koryntian (1 Kor)
2 List do Koryntian (2 Kor)
List do Galatów (Ga)
List do Efezjan (Ef)
List do Filipian (Flp)
List do Kolosan (Kol)
1 List do Tesaloniczan (1 Tes)
2 List do Tesaloniczan (2 Tes)
1 List do Tymoteusza (1 Tm)
2 List do Tymoteusza (2 Tm)
List do Tytusa (Tt)
List do Filemona (Flm)
List do Hebrajczyków (Hbr)
List św. Jakuba (Jk)
1 List św. Piotra (1 P)
2 List św. Piotra (2 P)
1 List św. Jana (1 J)
2 List św. Jana (2 J)
3 List św. Jana (3 J)
List św. Judy (Jud)
Apokalipsa św. Jana (Ap)

 
(źródło: nonpossumus.pl)
 
„Pan przygotował swoje słowo jako pokarm dla naszych umysłów, tak jak przygotował chleb dla naszego ciała. Kiedy jesteście smutni, otwórzcie Pismo Święte, a znajdziecie słowa, które was pocieszą. Podobnie kiedy macie wątpliwości, kiedy nęka was strach i niepewność, kiedy stoicie przed ważnymi wyborami, zróbcie to, co robili święci: z każdą troską szli do źródła… „ (bł. Jakub Alberione)
 


obrazek
kliknij => W biblijnej szkole życia. Materiały do lectio divina ks. Stanisław Haręzga.Książka proponuje modlitewną refleksję nad życiem w oparciu o teksty biblijne metodą lectio divina. Dobór tekstów uzależniony jest od charakteru i treści poszczególnych okresów liturgicznych….
obrazek=> Cztery kroki do Miłości. Jak usłyszeć, poznać i dotknąć Boga? – Ks. Zbigniew Paweł Maciejewski – Książka „Cztery kroki do miłości” pokazuje sposób budowania więzi między człowiekiem a Bogiem – używając jako ilustracji opowiadań o relacjach międzyludzkich. Książka akcentuje potrzebę przyjaźni – miłości między człowiekiem i Bogiem. Tę relację trzeba budować przez poznanie Boga, które dokonuje się na trzech płaszczyznach – Słowa Bożego, modlitwy i życia sakramentalnego…
obrazekkliknij => Katolicki komentarz biblijny – Najlepszy, w skali światowej katolicki komentarz biblijny. Jest on powszechnie używany we wszystkich krajach na najlepszych katolickich uczelniach biblijnych i teologicznych włącznie z rzymskim Biblicum. To prawdziwa perła biblistyki, jedyna w swojej klasie, nie mająca żadnej prawdziwej konkurencji…

 

 

Zobacz też:
 
=> Biblia Tysiąclecia mp3 – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu audio
 

=> Nauka na temat Pisma Świętego – ks. dr Włodzimierz Cyran

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Biblia - Pismo Święte, CZYTELNIA, Wiara, życie i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.