BIBLIA Tysiąclecia mp3 – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu audio

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

Biblia Tysiąclecia mp3

 
Nagrania zawierają Biblię w przekładzie znanym jako Biblia Tysiąclecia – będącym oficjalnym tłumaczeniem liturgicznym Kościoła Katolickiego w Polsce.
 
Aby pobrać pliki konkretnej księgi Pisma Świętego, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki w dany rozdział i z rozwijanego menu wybrać opcję Zapisz element docelowy jako
 
Jeśli chcesz mieć na swoim komputerze całą Biblię, możesz pobrać jeden plik (archiwum zip) zawierający całość nagrania. Uwaga – plik ma 1,2 GB i jego pobranie może potrwać zależnie od szybkości łącza) – plik dostępny jest tutaj: →  Cała Biblia w postaci archiwum ZIP

 

Poszczególne księgi:

STARY TESTAMENT:

Księga Rodzaju – cała (czas trwania 3:31:27)
 
→  Księga Wyjścia – cała (czas trwania 2:57:34)
 
→ 
Księga Kapłańska – cała (czas trwania 2:41:53)
 
→  Księga Liczb – cała (czas trwania 3:19:11)
 
→  Księga Powtórzonego Prawa – cała (czas trwania 3:04:15)
 
→  Księga Jozuego – cała (czas trwania 1:59:59)
 
→  Księga Sędziów – cała (czas trwania 01:59:14)
 
→  Księga Rut – cała (czas trwania 25:00)
 
→  Wstęp do Ksiąg Samuela (czas trwania 04:52)
 
→  Pierwsza Księga Samuela – cała (czas trwania 2:17:00)
 
→  Druga Księga Samuela – cała (czas trwania 1:54:08)
 
→  Wstęp do Ksiąg Królewskich (czas trwania 22:13)
 
→  Pierwsza Księga Królewska – cała (czas trwania 2:22:56)
 
→  Druga Księga Królewska – cała (czas trwania 2:17:14)
 
→  Pierwsza Księga Kronik – cała (czas trwania 2:08:22)
 
→  Druga Księga Kronik – cała (czas trwania 2:27:55)
 
→  Wstęp do Księgi Ezdrasza i Księgi Nehemiasza (czas trwania 03:57)
 
→  Księga Ezdrasza – cała (czas trwania 45:34)
 
→  Księga Nehemiasza – cała (czas trwania 1:05:16)
 
→  Księga Tobiasza – cała (czas trwania 54:00)
 
→  Księga Judyty – cała (czas trwania 1:01:58)
 
→  Księga Estery – cała (czas trwania 49:23)
 
→  Pierwsza Księga Machabejska – cała (czas trwania 2:03:00)
 
→  Druga Księga Machabejska – cała (czas trwania 1:53:42)
 
→  Księga Hioba – cała (czas trwania 2:45:31)
 
→  Księga Psalmów – cała (czas trwania 6:05:14)
 
→  Księga Przysłów – cała (czas trwania 1:35:30)
 
→  Księga Koheleta (Eklezjastesa) – cała (czas trwania 47:13)
 
→  Pieśń nad Pieśniami – cała (czas trwania 27:32)
 
→  Księga Mądrości – cała (czas trwania 1:19:28)
 
→  Mądrość Syracha (Eklezjastyk) – cała (czas trwania 3:53:21)
 
→  Księga Izajasza – cała (czas trwania 3:41:08)
 
→  Księga Jeremiasza – cała (czas trwania 4:03:58)
 
→  Lamentacje – cała (czas trwania 20:07)
 
→  Księga Barucha – cała (czas trwania 29:27)
 
→ Księga Ezechiela – cała (czas trwania 3:34:05)
 
→  Księga Daniela – cała (czas trwania 1:26:13)
 
Księga Ozeasza – cała (czas trwania 35:08)
 
Księga Joela – cała (czas trwania 14:14)
 
Księga Amosa – cała (czas trwania 26:29)
 
Księga Abdiasza – cała (czas trwania 4:51)
 
Księga Jonasza – cała (czas trwania 11:01)
 
Księga Micheasza – cała (czas trwania 25:00)
 
Księga Nahuma – cała (czas trwania 12:33)
 
Księga Habakuka – cała (czas trwania 12:42)
 
Księga Sofoniasza – cała (czas trwania 13:27)
 
Księga Aggeusza – cała (czas trwania 6:55)
 
Księga Zachariasza – cała (czas trwania 43:27)
 
Księga Malachiasza – cała (czas trwania 17:31)
 
 
NOWY TESTAMENT

 
→  Ewangelia według św. Mateusza – cała (czas trwania 2:52:04)
 
→  Ewangelia według św. Marka – cała (czas trwania 1:46:45)
 
→  Ewangelia według św. Łukasza – cała (czas trwania 2:55:13)
 
→  Ewangelia według św. Jana – cała (czas trwania 2:18:24)
 
→  Dzieje Apostolskie – całe (czas trwania 2:32:07)
 
→  List do Rzymian – cały (czas trwania 1:17:52)
 
→  1 List do Koryntian – cały (czas trwania 1:12:27)
 
 2 List do Koryntian – cały (czas trwania 44:19)
 
List do Galatów – cały (czas trwania 24:18)
 
List do Efezjan – cały (czas trwania 23:05)
 
List do Filipian – cały (czas trwania 16:10)
 
List do Kolosan – cały (czas trwania 17:09)
 
1 List do Tesaloniczan – cały (czas trwania 13:12)
 
2 List do Tesaloniczan – cały (czas trwania 8:09)
 
1 List do Tymoteusza – cały (czas trwania 18:36)
 
2 List do Tymoteusza – cały (czas trwania 14:22)
 
List do Tytusa – cały (czas trwania 7:49)
 
List do Filemona – cały (czas trwania 03:24)
 
List do Hebrajczyków – cały (czas trwania 53:46)
 
List św. Jakuba Apostoła – cały (czas trwania 17:48)
 
1 List św. Piotra Apostoła – cały (czas trwania 22:07)
 
2 List św. Piotra Apostoła – cały (czas trwania 11:30)
 
1 List św. Jana Apostoła – cały (czas trwania 21:34)
 
2 List św. Jana Apostoła – cały (czas trwania 2:13)
 
3 List św. Jana Apostoła – cały (czas trwania 2:35)
 
List św. Judy Apostoła – cały (czas trwania 5:05)
 
Apokalipsa św. Jana – cała (czas trwania 1:28:15)
 

Źródło: biblia-mp3.pl
 

obrazek => Audiobook – WIARA RODZI SIĘ ZE SŁUCHANIA. PISMO ŚWIĘTE STAREGO TESTAMENTU – Pismo Święte Starego Testamentu według najnowszego przekładu z języków oryginalnych (tzw. Biblii paulistów), tym razem do słuchania jako audiobook na 6. płytach CD MP3…

obrazek => WIARA RODZI SIĘ ZE SŁUCHANIA. PISMO ŚWIĘTE NOWEGO TESTAMENTU – Wiara rodzi się ze słuchania – to wspólna inicjatywa wydawnicza Edycji Świętego Pawła i wydawnictwa Agape. Pismo Święte Nowego Testamentu, najnowszy przekład z języków oryginalnych, tym razem do słuchania jako audiobook MP3…
 

Ewangelia wg Św. MARKA audio


 

Ewangelia wg Św. JANA audio


 

obrazek => Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z komentarzem – Pismo Święte dla całej rodziny. Idea i cechy najnowszego przekładu Pisma Świętego: Maksymalna wierność tekstowi oryginalnemu, z uwzględnieniem w tłumaczeniu zasad współczesnego literackiego języka polskiego.Dbałość o to, aby jak najlepiej oddać po polsku sens oryginalnego tekstu biblijnego.Uwzględnienie w tłumaczeniu i komentarzach do tekstu biblijnego współczesnych badań nad Pismem Świętym.Unikanie w przypisach i komentarzach specjalistycznego języka teologicznego. Umieszczenie przed każdą księgą, a także przed zbiorami ksiąg (np. Ewangelie) zwięzłych wprowadzeń, pozwalających czytelnikowi uchwycić kontekst powstania danej księgi lub zbioru ksiąg, a także istotę zawartej w nich treści…
 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Biblia - Pismo Święte. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.