Adamie, gdzie jesteś? – o. Józef Augustyn – Rozważania rekolekcyjne oparte na I tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

„Adamie, gdzie jesteś?” – o. Józef Augustyn 

JÓZEF AUGUSTYN SJ
Adamie, gdzie jesteś?


 

Rozważania rekolekcyjne oparte na pierwszym tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli  (Fundament)
 

IGNACJAŃSKA METODA MEDYTACJI

I. WARUNKI MODLITWY MEDYTACYJNEJ
Bóg mówi w ciszy; Hałas współczesnej cywilizacji; Odpowiednie miejsce medytacji; Potrzeba kierownictwa duchowego; Zostaw wszystkie troski
 

II. METODA MEDYTACJI
Przygotowanie do medytacji; Trzy akty strzeliste poprzedzające medytację; Słowo Boże zasadniczym źródłem medytacji chrześcijańskiej; Słowo Boże zdolne osądzić myśli serca; Serdeczna rozmowa; Refleksja po medytacji; Powtórzenia medytacji; Postawa ciała na modlitwie

 

WPROWADZENIA DO MEDYTACJI

III. WALKA JAKUBA Z ANIOŁEM
Został sam jeden; Każdy z nas cierpi; Puść mnie bo już wschodzi zorza; Wierność kobiety kananejskiej; Jakie jest twoje imię?; Życie duchowe rozpoczyna się od nawrócenia wewnętrznego
 

IV. MÓJ OBRAZ BOGA
Do jakiego Boga ja się modlę?; Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy; Moja fascynacja Bogiem; Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem
 

V. MOJE SERCE SIĘ NIE PYSZNI
Jeżeli się nie staniecie jak dzieci; Nasz nieład wewnętrzny; Rodzaje ludzkiej pychy; 
 

VI. SŁUCHAJ IZRAELU
Co jest najważniejsze w naszym życiu?; Słuchaj Izraelu; Pan Bóg jest nasz; Pan Bóg jest jedyny; Piramida wartości naszego życia
 

VII. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA, BOGA SWEGO
Miłowanie Boga; Integralność w miłości Boga; Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski
 

VIII. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BLIŹNIEGO
Kto jest moim bliźnim?; Drugie przykazanie konsekwencją pierwszego; Miłość daje wolność
 

IX. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SIEBIE SAMEGO
Miłość siebie samego miarą miłości bliźniego; Przyjęcie swojego życia jako daru miłości Boga; Miłość siebie na równi z miłością bliźniego; Żyje we mnie Chrystus; Nie ma większego przykazania od tych dwóch

X. FASCYNACJA GRZECHEM
Geniusz przewrotnej inteligencji u początków grzechu; Bezradność człowieka w namiętności i w pokusie; Zerwała zatem owoc i dała swemu mężowi
 

XI. ROZCZAROWANIE GRZECHEM
Głębia przyzywa głębię hukiem Twych potoków; Skryli się przed Panem Bogiem; Adamie, gdzie jesteś?; Rozmowa z Jezusem ukrzyżowanym
 

XII. ZGRZESZYŁEM WOBEC PANA
Puste serce miejscem ludzkiego grzechu; Grzech rodzi grzech; Zaślepienie w grzechu; Misja proroka Natana; Czemu zlekceważyłeś Słowo Pana?; Jego ranach jest nasze zdrowie

XIII. JAK WIELKIE JEST MIŁOSIERDZIE PAŃSKIE!
Przegląd swych grzechów; Ważyć ciężkość grzechów; Doświadczyć własnej małości; Kim jest Bóg, przeciwko któremu grzeszymy; Okrzyk pełen zdziwienia i wielkiej miłości
 

XIV. OJCIEC WZRUSZYŁ SIĘ GŁĘBOKO
Przejście od grzechu do miłosierdzia; A gdy syn był jeszcze daleko…; Ujrzał go jego ojciec; Wzruszył się głęboko; Wybiegł naprzeciw niego;  Rzucił mu się na szyję i ucałował go; W miłości liczą się czyny a nie słowa; Dwie ręce miłosiernego ojca

XV. SZYMONIE, SYNU JANA, CZY MIŁUJESZ MNIE?
Większa miłość w kontekście większej słabości; Paś baranki moje; Zasmucił się Piotr; Będziesz dla Mnie cierpiał
 

XVI. ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE MÓJ SYN
Zaproszono także Jezusa; Nie mają już wina; Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto?; Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn; Praca człowieka i moc Jezusa; Czas wskazany przez Jezusa
 

XVII. SAKRAMENT POJEDNANIA
Wychowanie do sakramentu pojednania; Czym jest sakrament pojednania?; Podejście jurydyczne do spowiedzi; Podejście osobowe; Podejście prawne a podejście osobowe do sakramentu pojednania; Kapłan znakiem; Żal judaszowy a żal piotrowy; Kryteria dla odróżnienia żalu Piotra od żalu Judasza
 

XVIII. RACHUNEK SUMIENIA
Istota rachunku sumienia; Modlitwa związana z bólem; Propozycja rachunku sumienia; Dziękczynienie;  Wyznanie swoich słabości, niewierności i grzechów; Powierzenie się z zaufaniem Bogu

 

ROZWAŻANIA REKOLEKCYJNE

XIX. ROZWAŻANIA O LUDZKICH UCZUCIACH
Wejście w nieuporządkowane uczucia początkiem nawrócenia; Co to są uczucia?; Skąd się biorą nasze uczucia?; Jak pracować nad swoimi uczuciami?; Ocena moralna uczuć; Opór wewnętrzny; Werbalizacja uczuć; Błogosławieni czystego serca; Miejcie te same uczucia, co Jezus Chrystus
 

XX. ROZWAŻANIA O LĘKACH
Służyć Mu będziemy bez lęku; miłości nie ma lęku; Co to jest lęk?; Nieświadoma obrona przed lękami; Konsekwencje lęku; Czego się boję?; Doświadczenie lęku kryterium autentyczności wiary; Jezus pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił
 

XXI. WYCHOWANIE SEKSUALNE
A Bóg widział, że wszystko, co uczynił było bardzo dobre; Trzy wymiary ludzkiej seksualności; Wychowanie seksualne; Rozwój seksualny człowieka; Oddramatyzować trudności seksualne; Rozeznanie odpowiedzialności moralnej; Poczucie winy i lęk w mechanizmie napięcia seksualnego; Dynamika napięcia seksualnego; Akceptacja własnej seksualności
 

XXII. KIEROWNICTWO DUCHOWE
Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?; Słuchanie; Spotkanie
 

XXIII. ROZEZNAWANIE DUCHOWE
Potrzeba rozeznawania duchowego; Trudności w rozeznawaniu duchowym; Działanie złego ducha; Działanie dobrego ducha; Rozeznawanie duchowe szukaniem woli Bożej
 

XXIV. REGUŁY O ROZEZNAWANIU DUCHOWYM
Działanie duchów u tych, którzy przechodzą od grzechu śmiertelnego do grzechu śmiertelnego; Działanie duchowe u tych, co usilnie postępują w oczyszczaniu się ze swoich grzechów; Pocieszenie duchowe; Strapienie duchowe; Taktyka działania złego ducha
 

XXV. JAK KONTYNUOWAĆ ĆWICZENIA DUCHOWNE?
Ćwiczenia
szkołą życia wewnętrznego; Codzienny rachunek sumienia; Przedłużona modlitwa osobista;  Praktyka rozeznawania duchowego; Pogłębiać życie wspólnotowe; Potrzeba cierpliwości dla duchowego wzrostu; Pogłębiać nasze więzi z innymi; Nie dać sobie odebrać duchowych pragnień

 

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ PROPONOWANE ROZWAŻANIA?
Dla odprawienia pierwszego tygodnia Ćwiczeń; Dla odprawienia pierwszego tygodnia w życiu codziennym; Jako wprowadzenie do przedłużonej modlitwy indywidualnej
 

źródło: mateusz.pl

o. Józef Augustyn – jezuita, rekolekcjonista, kierownik duchowy, redaktor naczelny „Życia Duchowego”, redaktor naczelny „Pastores” (1998-2002), autor wielu książek z zakresu życia duchowego i pedagogiki chrześcijańskiej.

obrazek => Kochaj mnie tato! Medytacje o ojcostwie – o.Józef Augustyn SJ -Jest to zbiór jedenastu medytacji poświęconych ojcostwu. Stanowią one zachętę dla ojców, aby w swym zapracowaniu i pogoni za sukcesem docenili swoją najważniejszą życiową rolę – bycia tatą. Autor odwołując się do bogatego doświadczenia duszpasterskiego i psychologicznego, przekazuje wiele cennych uwag o relacjach ojca do dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem relacji taty do syna. To ojciec bowiem jest zasadniczym punktem odniesienia dla męskiej tożsamości chłopców.Autor uwzględnia w rozważaniach także inne odniesienia i więzi rodzinne…
obrazekKliknij => Życie i Eucharystia. Medytacje. – o.Józef Augustyn SJ -Msza święta, w której uczestniczymy być może nawet regularnie i z całą dobrą wolą, często nie ma większego wpływu na nasze życie. Dlaczego? Być może nie umiemy łączyć codzienności z Eucharystią. Tymczasem powinna ona sprawiać, że nasze życie staje się na wzór życia Jezusa. Rozważania znanego i doświadczonego kierownika duchowego, jezuity Józefa Augustyna pomagają odkryć Eucharystię jako sakrament miłości. Jeżeli przeżywany go szczerze i z zaangażowaniem, może stać się dla nas źródłem miłości: przyjacielskiej, narzeczeńskiej, małżeńskiej, rodzicielskiej, kapłańskiej, wspólnotowej i każdej innej….
obrazek => POKOCHAĆ SIEBIE Opis: Miłość siebie to warunek wstępny, aby zacząć kochać bezinteresownie. Tylko wówczas, gdy zaakceptujemy samych siebie, możemy stać się prawdziwie bezinteresowni i wolni od nas samych. Książka uczy akceptacji siebie i radzenia sobie z depresjami…
Podziel się i udostępnij na:  
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZYTELNIA, o. Augustyn Józef SJ, Powołanie, rozeznawanie, Rekolekcje Ignacjańskie, Uzdrowienie wewnętrzne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.