Adamie, gdzie jesteś? – o. Józef Augustyn – Rozważania rekolekcyjne oparte na I tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

„Adamie, gdzie jesteś?” – o. Józef Augustyn 

JÓZEF AUGUSTYN SJ
Adamie, gdzie jesteś?


 

Rozważania rekolekcyjne oparte na pierwszym tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli  (Fundament)
 

IGNACJAŃSKA METODA MEDYTACJI

I. WARUNKI MODLITWY MEDYTACYJNEJ
Bóg mówi w ciszy; Hałas współczesnej cywilizacji; Odpowiednie miejsce medytacji; Potrzeba kierownictwa duchowego; Zostaw wszystkie troski
 

II. METODA MEDYTACJI
Przygotowanie do medytacji; Trzy akty strzeliste poprzedzające medytację; Słowo Boże zasadniczym źródłem medytacji chrześcijańskiej; Słowo Boże zdolne osądzić myśli serca; Serdeczna rozmowa; Refleksja po medytacji; Powtórzenia medytacji; Postawa ciała na modlitwie

 

WPROWADZENIA DO MEDYTACJI

III. WALKA JAKUBA Z ANIOŁEM
Został sam jeden; Każdy z nas cierpi; Puść mnie bo już wschodzi zorza; Wierność kobiety kananejskiej; Jakie jest twoje imię?; Życie duchowe rozpoczyna się od nawrócenia wewnętrznego
 

IV. MÓJ OBRAZ BOGA
Do jakiego Boga ja się modlę?; Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy; Moja fascynacja Bogiem; Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem
 

V. MOJE SERCE SIĘ NIE PYSZNI
Jeżeli się nie staniecie jak dzieci; Nasz nieład wewnętrzny; Rodzaje ludzkiej pychy; 
 

VI. SŁUCHAJ IZRAELU
Co jest najważniejsze w naszym życiu?; Słuchaj Izraelu; Pan Bóg jest nasz; Pan Bóg jest jedyny; Piramida wartości naszego życia
 

VII. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA, BOGA SWEGO
Miłowanie Boga; Integralność w miłości Boga; Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski
 

VIII. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BLIŹNIEGO
Kto jest moim bliźnim?; Drugie przykazanie konsekwencją pierwszego; Miłość daje wolność
 

IX. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SIEBIE SAMEGO
Miłość siebie samego miarą miłości bliźniego; Przyjęcie swojego życia jako daru miłości Boga; Miłość siebie na równi z miłością bliźniego; Żyje we mnie Chrystus; Nie ma większego przykazania od tych dwóch

X. FASCYNACJA GRZECHEM
Geniusz przewrotnej inteligencji u początków grzechu; Bezradność człowieka w namiętności i w pokusie; Zerwała zatem owoc i dała swemu mężowi
 

XI. ROZCZAROWANIE GRZECHEM
Głębia przyzywa głębię hukiem Twych potoków; Skryli się przed Panem Bogiem; Adamie, gdzie jesteś?; Rozmowa z Jezusem ukrzyżowanym
 

XII. ZGRZESZYŁEM WOBEC PANA
Puste serce miejscem ludzkiego grzechu; Grzech rodzi grzech; Zaślepienie w grzechu; Misja proroka Natana; Czemu zlekceważyłeś Słowo Pana?; Jego ranach jest nasze zdrowie

XIII. JAK WIELKIE JEST MIŁOSIERDZIE PAŃSKIE!
Przegląd swych grzechów; Ważyć ciężkość grzechów; Doświadczyć własnej małości; Kim jest Bóg, przeciwko któremu grzeszymy; Okrzyk pełen zdziwienia i wielkiej miłości
 

XIV. OJCIEC WZRUSZYŁ SIĘ GŁĘBOKO
Przejście od grzechu do miłosierdzia; A gdy syn był jeszcze daleko…; Ujrzał go jego ojciec; Wzruszył się głęboko; Wybiegł naprzeciw niego;  Rzucił mu się na szyję i ucałował go; W miłości liczą się czyny a nie słowa; Dwie ręce miłosiernego ojca

XV. SZYMONIE, SYNU JANA, CZY MIŁUJESZ MNIE?
Większa miłość w kontekście większej słabości; Paś baranki moje; Zasmucił się Piotr; Będziesz dla Mnie cierpiał
 

XVI. ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE MÓJ SYN
Zaproszono także Jezusa; Nie mają już wina; Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto?; Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn; Praca człowieka i moc Jezusa; Czas wskazany przez Jezusa
 

XVII. SAKRAMENT POJEDNANIA
Wychowanie do sakramentu pojednania; Czym jest sakrament pojednania?; Podejście jurydyczne do spowiedzi; Podejście osobowe; Podejście prawne a podejście osobowe do sakramentu pojednania; Kapłan znakiem; Żal judaszowy a żal piotrowy; Kryteria dla odróżnienia żalu Piotra od żalu Judasza
 

XVIII. RACHUNEK SUMIENIA
Istota rachunku sumienia; Modlitwa związana z bólem; Propozycja rachunku sumienia; Dziękczynienie;  Wyznanie swoich słabości, niewierności i grzechów; Powierzenie się z zaufaniem Bogu

 

ROZWAŻANIA REKOLEKCYJNE

XIX. ROZWAŻANIA O LUDZKICH UCZUCIACH
Wejście w nieuporządkowane uczucia początkiem nawrócenia; Co to są uczucia?; Skąd się biorą nasze uczucia?; Jak pracować nad swoimi uczuciami?; Ocena moralna uczuć; Opór wewnętrzny; Werbalizacja uczuć; Błogosławieni czystego serca; Miejcie te same uczucia, co Jezus Chrystus
 

XX. ROZWAŻANIA O LĘKACH
Służyć Mu będziemy bez lęku; miłości nie ma lęku; Co to jest lęk?; Nieświadoma obrona przed lękami; Konsekwencje lęku; Czego się boję?; Doświadczenie lęku kryterium autentyczności wiary; Jezus pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił
 

XXI. WYCHOWANIE SEKSUALNE
A Bóg widział, że wszystko, co uczynił było bardzo dobre; Trzy wymiary ludzkiej seksualności; Wychowanie seksualne; Rozwój seksualny człowieka; Oddramatyzować trudności seksualne; Rozeznanie odpowiedzialności moralnej; Poczucie winy i lęk w mechanizmie napięcia seksualnego; Dynamika napięcia seksualnego; Akceptacja własnej seksualności
 

XXII. KIEROWNICTWO DUCHOWE
Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?; Słuchanie; Spotkanie
 

XXIII. ROZEZNAWANIE DUCHOWE
Potrzeba rozeznawania duchowego; Trudności w rozeznawaniu duchowym; Działanie złego ducha; Działanie dobrego ducha; Rozeznawanie duchowe szukaniem woli Bożej
 

XXIV. REGUŁY O ROZEZNAWANIU DUCHOWYM
Działanie duchów u tych, którzy przechodzą od grzechu śmiertelnego do grzechu śmiertelnego; Działanie duchowe u tych, co usilnie postępują w oczyszczaniu się ze swoich grzechów; Pocieszenie duchowe; Strapienie duchowe; Taktyka działania złego ducha
 

XXV. JAK KONTYNUOWAĆ ĆWICZENIA DUCHOWNE?
Ćwiczenia
szkołą życia wewnętrznego; Codzienny rachunek sumienia; Przedłużona modlitwa osobista;  Praktyka rozeznawania duchowego; Pogłębiać życie wspólnotowe; Potrzeba cierpliwości dla duchowego wzrostu; Pogłębiać nasze więzi z innymi; Nie dać sobie odebrać duchowych pragnień

 

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ PROPONOWANE ROZWAŻANIA?
Dla odprawienia pierwszego tygodnia Ćwiczeń; Dla odprawienia pierwszego tygodnia w życiu codziennym; Jako wprowadzenie do przedłużonej modlitwy indywidualnej
 

źródło: mateusz.pl

o. Józef Augustyn – jezuita, rekolekcjonista, kierownik duchowy, redaktor naczelny „Życia Duchowego”, redaktor naczelny „Pastores” (1998-2002), autor wielu książek z zakresu życia duchowego i pedagogiki chrześcijańskiej.

obrazek => Kochaj mnie tato! Medytacje o ojcostwie – o.Józef Augustyn SJ -Jest to zbiór jedenastu medytacji poświęconych ojcostwu. Stanowią one zachętę dla ojców, aby w swym zapracowaniu i pogoni za sukcesem docenili swoją najważniejszą życiową rolę – bycia tatą. Autor odwołując się do bogatego doświadczenia duszpasterskiego i psychologicznego, przekazuje wiele cennych uwag o relacjach ojca do dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem relacji taty do syna. To ojciec bowiem jest zasadniczym punktem odniesienia dla męskiej tożsamości chłopców.Autor uwzględnia w rozważaniach także inne odniesienia i więzi rodzinne…
obrazekKliknij => Życie i Eucharystia. Medytacje. – o.Józef Augustyn SJ -Msza święta, w której uczestniczymy być może nawet regularnie i z całą dobrą wolą, często nie ma większego wpływu na nasze życie. Dlaczego? Być może nie umiemy łączyć codzienności z Eucharystią. Tymczasem powinna ona sprawiać, że nasze życie staje się na wzór życia Jezusa. Rozważania znanego i doświadczonego kierownika duchowego, jezuity Józefa Augustyna pomagają odkryć Eucharystię jako sakrament miłości. Jeżeli przeżywany go szczerze i z zaangażowaniem, może stać się dla nas źródłem miłości: przyjacielskiej, narzeczeńskiej, małżeńskiej, rodzicielskiej, kapłańskiej, wspólnotowej i każdej innej….
obrazek => POKOCHAĆ SIEBIE Opis: Miłość siebie to warunek wstępny, aby zacząć kochać bezinteresownie. Tylko wówczas, gdy zaakceptujemy samych siebie, możemy stać się prawdziwie bezinteresowni i wolni od nas samych. Książka uczy akceptacji siebie i radzenia sobie z depresjami…
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZYTELNIA, o. Augustyn Józef SJ, Powołanie, rozeznawanie, Rekolekcje Ignacjańskie, Uzdrowienie wewnętrzne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.