KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO online, pdf

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

 KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

 

Wersja PDF:

=> KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO pdf <= kliknij


obrazek
=> YOUCAT. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych -Praca zbiorowa – Oto młody katechizm dla młodego człowieka! Z nim przeżyjesz nową i niesamowitą przygodę z Bogiem i odkryjesz Jego miłość. Zobaczysz, że o Ewangelii i Kościele można mówić zwyczajnie i interesująco….

 
 

Wersja on-line Katechizmu:

SPIS TREŚCI

Konstytucja Apostolska „Fidei depositum”
Wstęp (1-25)

 

Część pierwsza (26-1065)
WYZNANIE WIARY

Dział pierwszy:
„WIERZĘ” – „WIERZYMY” (26-184)

Wprowadzenie (26)
Rozdział pierwszy:
CZŁOWIEK JEST „OTWARTY” NA BOGA
(27-49)
Rozdział drugi:
BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI
(50-141)
Rozdział trzeci:
CZŁOWIEK ODPOWIADA BOGU
(142-184)

Dział drugi:
WYZNANIE WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (185-1065)

Symbole wiary (185 -197)
Rozdział pierwszy:
WIERZĘ W BOGA OJCA (198-421)
Rozdział drugi:
WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO
(422-682)
Rozdział trzeci:
WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO
(683-1065)
 

Część druga (1066-1690)
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dlaczego liturgia? – Co znaczy pojęcie „liturgia”? – Liturgia jako źródło Życia – Modlitwa i liturgia – Katecheza i liturgia (1066-1075)

Dział pierwszy:
EKONOMIA SAKRAMENTALNA (1076-1209)

Wprowadzenie (1076)
Rozdział pierwszy:
MISTERIUM PASCHALNE W CZASIE KOŚCIOŁA
(1077-1134)
Rozdział drugi:
CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO
(1135-1209)

Dział drugi:
SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA (1210-1690)

Wprowadzenie (1210-1211)
Rozdział pierwszy:
SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
(1212-1419)
Rozdział drugi:
SAKRAMENTY UZDROWIENIA
(1420-1532)
Rozdział trzeci:
SAKRAMENTY W SŁUŻBIE KOMUNII
(1533-1666)
Rozdział czwarty:
INNE CELEBRACJE LITURGICZNE
(1667-1690)

 

Część trzecia (1691-2557)
ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Wprowadzenie (1691-1698)

Dział pierwszy: POWOŁANIE CZŁOWIEKA: ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM (1699-2051)
Wprowadzenie (1699)
Rozdział pierwszy:
GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ
(1700-1876)
Rozdział drugi:
WSPÓLNOTA LUDZKA
(1877-1948)
Rozdział trzeci:
ZBAWIENIE BOŻE: PRAWO I ŁASKA
(1949-2051)

Dział drugi:
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ (2052-2557)

Wprowadzenie (2052-2082)
Rozdział pierwszy:
„BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ
SWOJĄ DUSZĄ I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM” (2083-2195)
Rozdział drugi:
„BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO”
(2196-2557)

 

Część czwarta (2558-2865)
MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA

Dział pierwszy:
MODLITWA W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM (2558-2758)

Wprowadzenie (2558)
Czym jest modlitwa? (2559-2565)
Rozdział pierwszy:
OBJAWIENIE MODLITWY. POWSZECHNE POWOŁANIE DO MODLITWY
(2566-2649)
Rozdział drugi:
TRADYCJA MODLITWY
(2650-2696)
Rozdział trzeci:
ŻYCIE MODLITWY
(2697-2758)

Dział drugi:
MODLITWA PAŃSKA „OJCZE NASZ”
(2759-2865)

źródło: katechizm.opoka.org.pl

 
 

Wersja książkowa:

 

obrazek => Katechizm Kościoła Katolickiego -Praca zbiorowa – Opracowany po Soborze Watykańskim II Katechizm Kościoła Katolickiego przedstawia wiernie i w sposób uporządkowany nauczanie Pisma Świętego, Tradycji i Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a także duchowe dziedzictwo Ojców i Świętych Kościoła. Treść ujęta w nowy sposób odpowiada na pytania naszej epoki…

obrazek => Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego -Praca zbiorowa – Jeśli chcesz lepiej poznać tajemnice wiary chrześcijańskiej i zgłębić swoją wiedzę o Kościele, sięgnij po tę książkę. Jej lektura dostarczy Ci wielu trafnych odpowiedzi na pytania związane ze rozumieniem wiary…

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii CZYTELNIA, Ewangelizacja, Miłość, czystość, RCS, SPOWIEDŹ i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.