Modlitwa o mądrość

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

Modlitwa o mądrość – biblijna

 
„Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga,
który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma.
Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym.”
Jk 1,5-6a

 
„Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców
nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.”
Łk 21,15 (BT)

 
Wiedząc jednak, że nie zdobędę jej inaczej, tylko jeśli Bóg udzieli – a i to już było sprawą Mądrości wiedzieć, czyja jest ta łaska – udałem się do Pana i błagałem Go i mówiłem z całego serca:  
 
Boże przodków i Panie miłosierdzia,
któryś wszystko uczynił swoim słowem
i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały,
by władał światem w świętości i sprawiedliwości
i w prawości serca sądy sprawował –
dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą,
i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci!
Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy,
człowiek niemocny i krótkowieczny,
zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa.
Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi,
jeśli mu braknie mądrości od Ciebie – za nic będzie poczytany.
Wybrałeś mnie na króla swojego ludu
i na sędziego synów swoich i córek.
Kazałeś zbudować świątynię na górze swej świętej
i ołtarz w mieście swego zamieszkania –
obraz Namiotu świętego, któryś zgotował od początku.
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła,
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś,
i wie, co jest miłe Twym oczom,
co słuszne według Twych przykazań.
Wyślij ją z niebios świętych,
ześlij od tronu swej chwały,
by przy mnie będąc pracowała ze mną
i żebym poznał, co jest Tobie miłe.
Ona bowiem wie i rozumie wszystko,
będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach
i ustrzeże mnie dzięki swej chwale.
I będą przyjemne dzieła moje,
będę rozsądzał lud Twój sprawiedliwie
i stanę się godnym tronu mego ojca.
Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży
albo któż pojmie wolę Pana?
Nieśmiałe są myśli śmiertelników
i przewidywania nasze zawodne,
bo śmiertelne ciało przygniata duszę
i ziemski przybytek obciąża lotny umysł.
Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi,
z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką –
a któż wyśledzi to, co jest na niebie?
Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości,
nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego?
I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste,
a ludzie poznali, co Tobie przyjemne,
i wybawiła ich Mądrość.
(Mdr 8,21- 9, 1-18).
 
 

Modlitwa o mądrość Bożą z Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej

 
„Często proszę Pana Jezusa o rozum oświecony wiarą. Wyrażam to Panu w tych słowach:
 
Jezu, daj mi rozum, i wielki rozum, jedynie na to, abym Ciebie lepiej poznała,
bo im Cię lepiej poznam, tym Cię goręcej ukocham.
Jezu, proszę Cię o potężny rozum w rozumieniu rzeczy Bożych i wyższych.
Jezu, daj mi rozum wielki, którym poznawać będę Twą

Boską Istotę i Twoje życie wewnętrzne, Troiste.
Uzdolnij mój umysł przez szczególną swą łaskę.
Choć wiem o uzdolnieniu przez łaskę, jaką mi daje Kościół,
lecz jest skarb wielki łask, których Ty, o Panie, udzielasz na prośbę naszą,
a jeżeli Ci się prośba moja nie podoba, to proszę Cię, nie daj mi pociągu do takiej modlitwy”
(Dz. 1474).

 

Duchu Przenajświętszy,
Którego kocham z całej duszy mojej
Uwielbiam Cię!
Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną
Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie
Obiecuję poddać się wszystkiemu co mnie spotyka z Twej woli
I przyjąć wszystko co pragniesz aby mnie spotkało
Duchu Przenajświętszy obdarz mnie i świat pokojem.

 

 
obrazek => Ojciec Pio Wiara cierpienie miłość – Amorth Gabriele – Postać tego świętego kapłana i jego niezwykłe życie nieustannie fascynują. Dowodem tego jest wydanie ponad pięćdziesięciu biografii ojca Pio, które niezmiennie w krótkim czasie znikają z księgarskich półek. W tej książce znajdziemy interesująco i w żywy sposób opowiedzianą historię spotkań autora (znanego egzorcysty) ze Świętym Stygmatykiem. Jest to niezwykle poruszająca lektura, przybliżająca meandry życia duchowego i nieustannych wewnętrznych zmagań Świętego..
obrazek=> Modlitewnik dla strapionych – Michał Wilk – W sytuacjach kryzysowych potrzebujemy wsparcia i nowych sił, które przynosi spotkanie z Bogiem. Modlitewnik dla strapionych zawiera starannie wybrane modlitwy, przydatne właśnie w trudnych i przełomowych momentach naszego życia. Ta wyjątkowa książka stanowi nieocenioną pomoc duchową w doświadczeniu: utraty, rozstania, samotności, smutku, depresji i grzechu….

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii MODLITWY RÓŻNE i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.