Ból krzywdy, radość przebaczenia – o. Józef Augustyn – uzdrowienie wewnętrzne

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

„Ból krzywdy, radość przebaczenia” – o. Józef Augustyn – (Fundament)

Któż z nas nie czuł się kiedyś skrzywdzony? Któż z nas nie cierpiał z powodu niesprawiedliwego potraktowania przez innych: we własnym domu rodzinnym, na podwórku, w szkole, na studiach, w miejscu pracy, przy konfesjonale, na ulicy i w innych sytuacjach życiowych, które trudno tutaj wyliczyć? Skrzywdzenie jest zwykle bardzo bolesnym wspomnieniem, do którego najczęściej niechętnie wracamy. O doznanej krzywdzie, szczególnie wówczas, gdy była dotkliwa, nie można łatwo zapomnieć. Dotyczy to zwłaszcza krzywdy doznanej we wczesnym dzieciństwie od osób najbliższych. Dzieciństwo jest okresem, w którym człowiek ma szczególną potrzebę poczucia bezpieczeństwa, opieki, akceptacji, miłości. Jeżeli dziecko tego nie otrzymuje, czuje się pokrzywdzone.Bywają jednak niekiedy tak wielkie krzywdy, iż przekraczają możliwości emocjonalne i duchowe człowieka. A ponieważ człowiek nie potrafi ich udźwignąć, spycha je gdzieś w lochy podświadomości i w sposób przedziwny „zapomina” o nich. Dla pewnych ludzi dzieciństwo, a nieraz także częściowo i okres dojrzewania, pokryte jest – z powodu wielkich krzywd – „białymi plamami zapomnienia”. Człowiek – ludzka psychika broni się w ten sposób przed ciągłym bólem wewnętrznym. Zapomnienie to bywa jednak pozorne.
 
Konferencje mp3:

=> Ból krzywdy, radość przebaczenia – część 1

=> Ból krzywdy, radość przebaczenia – część 2

=> Ból krzywdy, radość przebaczenia – część 3

=> Ból krzywdy, radość przebaczenia – część 4

=> Ból krzywdy, radość przebaczenia – część 5

=> Ból krzywdy, radość przebaczenia – część 6

 
(źródło: http://archiwum.radiojasnagora.pl)
 
Wersja online książki „Ból krzywdy, radość przebaczenia” :
 
SPIS TREŚCI

 1. KRZYWDA JEST ZAWSZE BOLESNA
  Do poczucia krzywdy nie można się nigdy przyzwyczaić
  Skrzywdzenia w dzieciństwie i w okresie dojrzewania
  Krzywdy nie da się zapomnieć
  Czym jest uzdrowienie z poczucia krzywdy?
  Źródła przebaczenia i pojednania

     
 2. DLACZEGO LUDZIE SIEBIE KRZYWDZĄ?
  Krzywda i ludzka wolność
  Pierwotne pęknięcie ludzkiego serca
  Krzywda jako przerzucanie własnego cierpienia na innych
  Doświadczenie krzywdy powszechnym ludzkim problemem
  Jakie jest wyjście z poczucia krzywdy?
  Czuwać nad palcem wskazującym
  Pojednanie z sobą koniecznym warunkiem pojednania z innymi

     
 3. KRZYWDY W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH
  Historia rodzinna
  Trudne układy rodzinne
  Patologie rodzinne
  Relacje przedmałżeńskie i małżeńskie
  Relacje dorosłych dzieci z rodzicami
  Relacje z rodzeństwem
  Inne relacje

     
 4. KRZYWDY OKRESU DZIECIŃSTWA
  Brak akceptacji dziecka
  Zbytnie karanie dziecka
  Stwarzanie dziecku poczucia zagrożenia
  Pozbawianie dziecka prawa do dobrej opinii
  Miłość nadopiekuńcza
  Nie ranić dziecka

     
 5. ŻYCIE DUCHOWE DROGĄ WEWNĘTRZNEGO UZDROWIENIA
  Łaska Boga i ludzka praca
  Powołanie do życia
  Odkrycie miłości Boga
  Pokonanie podejrzliwości
  Przyjmowanie odpowiedzialności za życie
  Doświadczenie miłosierdzia Bożego
  Dojrzałość sumienia

     
 6. SZTUKA STAWIANIA CZOŁA CIERPIENIU
  Krzywda i cierpienie
  Mur zapomnienia
  Ciężkie skrzywdzenia bez cierpienia
  Sztuczne przyspieszenie uzdrowienia
  Koncentracja na własnym cierpieniu
  Dwa rodzaje cierpienia

     
 7. WERBALIZACJA STANÓW WEWNĘTRZNYCH
  Pomoc kierownictwa duchowego oraz pomoc terapeutyczna
  Werbalizacja stanu skrzywdzenia
  Czy można zamknąć się we własnym poczuciu skrzywdzenia?

     
 8. UCZUCIA TOWARZYSZĄCE SKRZYWDZENIU
  Lęki osoby skrzywdzonej
  Skutki trwania w lęku
  Niebezpieczeństwo ucieczki w nałogi
  Rozżalenie i gniew
  Ból skrzywdzenia nie jest wieczny

     
 9. DYNAMIKA PROCESU UZDROWIENIA
  Medytacja słowa Bożego
  Zasadniczy przełom
  Gorąca modlitwa i łaska pocieszenia
  Gehenna wewnętrzna
  Ja zaś jestem robak, a nie człowiek
  Przemiana pod wpływem upokorzenia wewnętrznego

     
 10. UZDRAWIANIE ZRANIEŃ SEKSUALNYCH
  Nieakceptacja płciowości dziecka
  Erotyzowanie świadomości dziecka
  Wykorzystywanie seksualne dzieci
  Wielka zbrodnia
  Skrzywdzenia seksualne okresu dojrzewania
  Pomoc udzielana ludziom zranionym w dziedzinie seksualnej
  Wychowanie sumienia
  Przebaczenie zranień w dziedzinie seksualnej
  Pomoc dzieciom – ofiarom deprawacji seksualnej

     
 11. OD PRZEBACZENIA DO POJEDNANIA
  Przebaczenie a pojednanie
  Wziąć odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę
  Wypowiedzenie krzywdy przed krzywdzicielem
  Odporność na kolejne zranienia
  Pojednanie z osobą zmarłą
  Uleczona przeszłość szkołą ojcostwa i macierzyństwa

     
 12. OJCZE NASZ – MODLITWĄ PRZEBACZENIA I POJEDNANIA
  Świadectwo modlitwy
  Ojcze nasz
  Królowanie Boga na ziemi i w niebie
  Dar chleba
  Dar przebaczenia
  Zbawienie od złego
  Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę

     
 13. OD JAK DAWNA TO MU SIĘ ZDARZA?
  O, plemię niewierne, dopóki mam być z wami?
  Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy
  Zaradź memu niedowiarstwu!

     
 14. PANIE, ILE RAZY MAM PRZEBACZYĆ?
  Ile razy mam przebaczyć?
  Dwóch dłużników
  Jeśli mamy grzechy, przebaczmy je tym, którzy nas o to proszą

     
 15. WSZYSCY JESTEŚMY DŁUŻNIKAMI BOGA
  Jezus w domu Szymona faryzeusza
  Szymonie, mam ci coś powiedzieć
  Wszyscy jesteśmy dłużnikami Boga

źródło: mateusz.pl
 
 
Książka:
obrazekKliknij => Ból krzywdy, radość przebaczenia -O. Józef Augustyn – Niniejsza książka przeznaczona jest dla tych, których świadomość skrzywdzenia jest ciągle bolesną raną. Stanowi zachętę do podjęcia decyzji otwartego zmierzenia się z doświadczeniem skrzywdzenia, aby móc je w sobie uleczyć.Książka pragnie zachęcić osoby skrzywdzone, by spojrzały na swój własny problem nie tylko z subiektywnego punktu widzenia (choć jest on bardzo ważny), ale także bardziej obiektywnie – z punktu widzenia ogólnoludzkiego.Książka jest przeznaczona także dla tych, którzy towarzyszą skrzywdzonym, zwłaszcza dla duszpasterzy i kierowników duchowych. Dzieląc się swoim doświadczeniem towarzyszenia osobom skrzywdzonym, podaje wiele uwag, jak zachować się wobec tych osób na kolejnych etapach procesu uzdrowienia wewnętrznego…

obrazek => Uzdrowienie z poczucia krzywdy [audiobook] -O. Józef Augustyn SJ -Prezentowane nagrania proponują medytację fundamentu „Ćwiczeń duchowych” św. Ignacego Loyoli pod kątem wewnętrznego uzdrowienia z poczucia krzywdy. Odczucie skrzywdzenia, jakie męczy nas nieraz latami, zniekształca nasze sumienia, deformuje oceny moralne, zafałszowuje nasze myśli, słowa i czyny. Żyjąc w głębokim poczuciu krzywdy, łatwo stajemy się podejrzliwi i skłonni widzieć w naszych bliźnich raczej zło niż dobro….

 

o. Józef Augustyn – jezuita, rekolekcjonista, kierownik duchowy, redaktor naczelny „Życia Duchowego”, redaktor naczelny „Pastores” (1998-2002), autor wielu książek z zakresu życia duchowego i pedagogiki chrześcijańskiej. Np:

obrazekkliknij => UZDROWIENIE Z POCZUCIA KRZYWDY – O. Józef Augustyn SJ -Zamieszczone w książce rozważania proponują medytację fundamentu ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli pod kątem wewnętrznego uzdrowienia z poczucia krzywdy. Odczucie skrzywdzenia, jakie męczy nas nieraz latami, zniekształca nasze sumienia, deformuje oceny moralne, zafałszowuje nasze myśli, słowa i czyny. Żyjąc w głębokim poczuciu krzywdy, łatwo stajemy się podejrzliwi i skłonni widzieć w naszych bliźnich raczej zło niż dobro…..

obrazek => Świat naszych uczuć. Mały przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu ludzkich uczuć -O. Józef Augustyn – Książka, jak wskazuje jej podtytuł, jest praktycznym przewodnikiem, dzięki któremu możemy łatwiej odkrywać bogactwo swoich uczuć, akceptować je i uczyć się nimi mądrze kierować. Cenne jest to, iż usiłuje ona łączyć problemy natury emocjonalnej z doświadczeniem duchowym i religijnym. W praktyce codziennego życia nie da się bowiem oddzielić problemów emocjonalnych i psychicznych od moralności i wiary….

obrazekliknij => Modlitwa, która leczy duszę według Ojców Pustyni [audiobook] – O. Józef Augustyn SJ -„Modlitwa, która leczy duszę” to zapis na żywo skupienia rekolekcyjnego o. Józefa Augustyna SJ w Domu Rekolekcyjnym św. Józefa w Czechowicach-Dziedzicach…..

obrazekkliknij=> Jak szukać i znajdować wolę Bożą? [audiobook] O. Józef Augustyn SJ – Rozważania o. Augustyna o szukaniu i pełnieniu woli Bożej mają charakter integralny i uwzględniają wszystkie wymiary ludzkiego życia: duchowy, moralny, emocjonalny i wspólnotowy….

obrazekkliknij=> Droga do szczęśliwego życia. Medytacje Kazania na Górze [audiobook] O. Józef Augustyn SJ – utor przedstawia Kazanie na Górze jako opis życia samego Jezusa, który zaprasza uczniów do naśladowania Go w tym, co jest dla Niego najpiękniejsze, najważniejsze, ale jednocześnie najtrudniejsze. Ojciec Augustyn podkreśla, że Kazanie na Górze to nie tylko swoisty podręcznik życia dla uczniów Chrystusa, ale także źródło nadziei i godności dla każdego człowieka, szczególnie zaś ludzi ubogich, wydziedziczonych, cierpiących, smutnych. Rozważania mają charakter wprowadzenia do modlitwy….

obrazek => Adoracja źródłem miłości, pokoju i ładu [audiobook] -O. Józef Augustyn – Autor, odwołując się do doświadczenia wiernych w parafii oraz swego własnego, proponuje kilka medytacji poświęconych modlitwie adoracyjnej, kładąc szczególny nacisk na jej związek z codziennym życiem….

obrazek => O uczuciach i innych trudnych ludzkich sprawach -O. Józef Augustyn -Autor w bardzo przystępny sposób odpowiada na pytania dotyczące emocjonalnego życia człowieka, m.in. jak leczyć się z zazdrości, gniewu, lęku, jak przeżywać negatywne uczucia, wyjaśnia na czym polega prawdziwa szczerość, a także czy Bóg przemawia przez nasze sny. Do książki dołączona jest płyta mp3 z nagranymi konferencjami autora poświęconymi tematyce ludzkich uczuć….

obrazek => O miłości, małżeństwie i rodzinie -O. Józef Augustyn -Książka jest cennym poradnikiem, próbującym rozpoznać emocjonalną stronę życia, a także relacji międzyludzkich. Zawiera praktyczne porady w postaci pytań i odpowiedzi, które pozwolą Czytelnikowi w zrozumieniu wzajemnych relacji. Dodatkowym walorem książki jest płyta CD z nagranymi konferencjami autora, poświęconymi tematyce dotyczącej miłości…..

obrazek => O uporządkowaniu naszych uczuć [audiobook] -O. Józef Augustyn – Odwołując się do rozważań Ewagriusza z Pontu „O ośmiu duchach zła” ojciec Józef Augustyn SJ proponuje nam skupienie rekolekcyjne o warunkach i metodach pracy nad światem naszych uczuć….

obrazek => O krzywdzie, przebaczeniu i spowiedzi -O. Józef Augustyn – Książka jest praktycznym poradnikiem duchowym, który może skutecznie pomóc nam i naszym bliskim w rozwiązywaniu istotnych problemów życiowych. Do książki dołączona jest płyta CD…..

Podziel się i udostępnij na:  
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZYTELNIA, o. Augustyn Józef SJ, Rekolekcje Ignacjańskie, Uzdrowienie wewnętrzne i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Ból krzywdy, radość przebaczenia – o. Józef Augustyn – uzdrowienie wewnętrzne

 1. Aga pisze:

  Genialne! Polecam!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.