Dział tematyczny: bp Andrzej Czaja

bp Andrzej Czaja (ur. 12 grudnia 1963 w Oleśnie) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany teologii dogmatycznej, profesor KUL-u i Uniwersytetu Opolskiego, biskup diecezjalny opolski od 2009. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Wysokiej, rodzinnej wsi, następnie do liceum w Oleśnie. W latach 1982–1988 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, po których 11 czerwca 1988 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Jana Bagińskiego.
Przez rok pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zabrzu. W 1989 został skierowany na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, po których 11 marca 1994 obronił pracę doktorską Jedna Osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mühlena. W 1993 został zatrudniony jako adiunkt na KUL-u, a po obronie doktoratu również na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W latach 1996–1998 przebywał na stypendium w Paderborn – w Ekumenicznym Instytucie Johanna Adama Möhlera, gdzie przygotowywał rozprawę, na podstawie której w 2003 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.
14 sierpnia 2009 został mianowany przez Benedykta XVI biskupem diecezjalnym diecezji opolskiej[1][2]. 29 sierpnia 2009 przyjął sakrę biskupią, wtedy też odbył się jego ingres[3]. Jest Wielkim Kanclerzem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. (pl.wikipedia.org)

Wpisy w kategorii:

Uroczystość Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Ogólnopolska proklamacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Czytaj dalej

Homilia bp Andrzeja Czai wygłoszona podczas uroczystości Aktu Przyjęci...

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Ogólnopolska proklamacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Czytaj dalej

Konferencja o ewangelizacji – bp Andrzej Czaja

Konferencja bp Andrzeja Czai na temat ewangelizacji podczas Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji 28-31 lipca 2012 r. w Kostrzynie nad Odrą. – Czy ewangelizacja, która jest daleka od Kościoła może być Chrystusowa? Ekskluzywizm, hołdowanie zasadzie „dobrym jest kłamstwo w Duchu Świętym dla dobra wspólnoty”, podważanie Kościelnego nauczania – takie negatywne przykłady niestety można spotkać w naszych wspólnotach. Zabierać się za ewangelizację bez właściwej formacji biblijnej to narażać siebie i innych w myśl zasady „ślepy ślepego prowadzi”. Ewangelizacja domaga się solidnego przygotowanie, formacji ewangelizatorów. Trzeba konkretnych programów i bardzo konkretnej formacji. Mamy dwa ważne dla ewangelizacji środowiska: świadomych ewangelizatorów, których trzeba formować oraz rzesze ludzi, którzy są w kościele ale nie realizują dzieła ewangelizacji. Istnieje ogromna rzesza ludzi w naszym kraju do których powinniśmy dotrzeć. Sami pasterze sobie z tym nie poradzą. Muszą zaprosić do dzieła nowej ewangelizacji z wielką ufnością i szacunkiem osoby konsekrowane oraz wszystkich wiernych świeckich, którzy przylgnęli do Jezusa. To wielkie dzieło domaga się wielu zmian. Najpierw chodzi o wielką przemianę mentalną w samych pasterzach. Trzeba rzetelnej formacji aż po ewangelizację wielu kapłanów. Potrzeba przygotować wielu kapłanów do tego dzieła. I potrzeba rozesłać wielu przygotowanych ewangelizatorów, którzy kapłanami nie są…. Czytaj dalej