Nowenna o prace do św. Josemarii Escrivy

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

Nowenna do św. Josemarii Escrivy w intencji pracy

 

Dzień pierwszy
 
Rozważanie
 
„Praca jako droga do świętości”
Św. Josemaria mówi:

 
Przychodzimy by jeszcze raz zwrócić uwagę na przykład Jezusa, który przez trzydzieści lat przebywał w Nazarecie pracując, wykonując rzemiosło. W rękach Jezusa praca, a była to praca podobna do tej, jaką wykonują miliony ludzi na całym świecie, przekształca się w zadanie boskie, w pracę odkupienia, w drogę zbawienia.1 Dzieci moje, tam gdzie są wasi bracia, tam gdzie są wasze dążenia, wasza praca, wasze miłości, tam jest miejsce waszego codziennego spotkania z Chrystusem. To właśnie wśród spraw najbardziej prozaicznych na tej ziemi, powinniśmy uświęcać się, służąc Bogu i wszystkim ludziom.2
 
Prośba
 
Intencja A: O znalezienie pracy
 
Niech nasz Pan prowadzi mnie w wysiłkach szukania pracy i pobłogosławi mi, pozwalając na znalezienie uczciwego, godnego i stałego zatrudnienia; a następnie niech mi pomoże widzieć w mojej pracy drogę do świętości i służbę innym, na której Bóg, mój Ojciec, oczekuje mnie bez przerwy, prosząc, bym w każdej sytuacji naśladował Jezusa, który pracował jako cieśla w Nazarecie.
 
Intencja B: O dobre wykonywanie pracy
 
Niech nasz Pan pozwoli mi widzieć w mojej pracy drogę do świętości i służbę innym, na której Bóg, mój Ojciec, oczekuje mnie bez przerwy, prosząc, bym w każdej sytuacji naśladował Jezusa, który pracował jako cieśla w Nazarecie.
 
Modlitwa do św. Josemarii
 
O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków chrześcijanina, spraw łaskawie,
żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę). Amen.
 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
1 Rozmowy z prałatem Escrivá, 55
2 Homilia, Namiętnie kochać świat w Rozmowy z prałatem Escrivá, 113
 

 
 

Dzień drugi
 
Rozważanie
 
„Praca wykonywana z miłości do Boga”
Św. Josemaria mówi:

 
Godność pracy oparta jest na Miłości. Wielkim przywilejem człowieka jest możliwość miłowania, dzięki której wychodzi on poza to, co ulotne i przemijające.3
Czyńcie wszystko z Miłości. – Wówczas nie ma małych rzeczy: wszystko jest wielkie.
-Wytrwałość w rzeczach małych z Miłości to heroiczność.4
Podkreślam: w prostocie twojej zwyczajnej pracy, w monotonnych szczegółach każdego dnia winieneś odkryć tajemnicę wielkości i nowości, która dla tak wielu jest ukryta: Miłość.5
 
Prośba
 
Intencja A: O znalezienie pracy
 
Niech nasz Pan udzieli mi łaski szybkiego zdobycia pracy, która zapewni bezpieczeństwo mojej rodzinie. Równocześnie niech pomoże mi zrozumieć, że tym, co nadaje wartości każdej uczciwej pracy jest miłość, z jaką ją wykonuję: miłość do Boga na pierwszym miejscu, któremu mogę ofiarować swoją pracę; i miłość do mojego bliźniego, któremu chcę służyć i być pomocnym.
 
Intencja B: O dobre wykonywanie pracy
 
Niech nasz Pan pomoże mi zrozumieć, że tym, co nadaje wartości każdej uczciwej pracy jest miłość, z jaką ją wykonuję: miłość do Boga na pierwszym miejscu, któremu mogę ofiarować swoją pracę; i miłość do mojego bliźniego, któremu chcę służyć i być pomocnym.
 
Modlitwa do św. Josemarii
 
O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków chrześcijanina, spraw łaskawie,
żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę). Amen.
 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
3 To Chrystus przechodzi, 48
4 Droga, 813
5 Bruzda, 489
 

 
Dzień trzeci
 
Rozważanie
 
„Uporządkowana i stała praca”
Św. Josemaria mówi:

 
Jakże krótko trwa nasza droga na ziemi! Dla prawdziwego chrześcijanina słowa te stanowią wyrzut, że tak często brak mu wielkoduszności, ale są też ustawicznym wezwaniem do wierności. Tak, rzeczywiście krotki jest czas, w którym możemy kochać, dawać siebie, pokutować. Dlatego byłoby rzeczą niewłaściwą, gdybyśmy ten czas marnotrawili i tak wielki skarb nieodpowiedzialnie wrzucali w błoto. Nie możemy zmarnować tego momentu historii świata, który Bóg powierza każdemu z nas.6
Gdy zachowasz ład, pomnoży się twój czas i dlatego będziesz mógł oddać większą chwałę Bogu pracując gorliwiej w Jego służbie.7
Wypełniaj dokładnie obowiązki chwili obecnej. — Ta praca — skromna, monotonna, niewielka — jest modlitwą wyrażoną w czynach, która przysposabia cię do łaski innej pracy — wielkiej, szerokiej i głębokiej — o której marzysz.8
 
Prośba
 
Intencja A: O znalezienie pracy
 
Niech z pomocą Najświętszej Maryi Panny znajdę stałą i odpowiednią pracę. Gdy zaś będę pracował, niech dzięki Bożej dobroci nauczę się traktować swój czas jako skarb i niech wzrastam w cnocie porządku, tak by wykonywać swoje obowiązki bardziej punktualnie, intensywniej i bez ustanku, unikając bałaganu i opóźnień.
Niech osiągnę to poprzez kierowanie się dobrze przygotowanym planem, który pozwoli mi na przeznaczenie właściwej ilości czasu na każde z moich zadań: życie duchowe, życie rodzinne, życie zawodowe i stosunki społeczne, tak by zachować między nimi równowagę.
 
Intencja B: O dobre wykonywanie pracy
 
Niech z pomocą Najświętszej Maryi Panny nauczę się traktować swój czas jako skarb i niech wzrastam w cnocie porządku, tak by wykonywać swoje obowiązki bardziej punktualnie, intensywniej i bez ustanku, unikając bałaganu i opóźnień.
Niech osiągnę to poprzez kierowanie się dobrze przygotowanym planem, który pozwoli mi na przeznaczenie właściwej ilości czasu na każde z moich zadań: życie duchowe, życie rodzinne, życie zawodowe i stosunki społeczne, tak by zachować między nimi równowagę.
 
Modlitwa do św. Josemarii
 
O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków chrześcijanina, spraw łaskawie,
żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę). Amen.
 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
6 Przyjaciele Boga, 39
7 Droga, 80
8 Droga, 825
 

 
Dzień czwarty
 
Rozważanie
 
„Dobrze wykonywana praca”
Św. Josemaria mówi:

 
Nie możemy ofiarować Panu czegoś, co w miarę naszych ograniczonych możliwości nie jest doskonałe, wykonane bez błędu, starannie w najdrobniejszych szczegółach:
Bóg nie przyjmuje partaniny. żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać w ofierze — upomina nas Pismo święte — bo to nie byłoby od was przyjęte. Dlatego praca, która wypełnia nasz dzień i pochłania wszystkie nasze siły, winna być ofiarą godną Stwórcy, operatio Dei, pracą Bożą i dla Boga. Słowem, zadaniem wykonanym nienagannie.9
Przede wszystkim powinniśmy miłować Mszę świętą, która ma stanowić centrum naszego dnia. Jeśli dobrze przeżyjemy Mszę świętą, jakże potem przez resztę dnia nie trwać myślami przy Panu, z troską o to, by nie porzucać Jego obecności, by pracować, tak jak On pracował, i kochać, tak jak On kochał?10
 
Prośba
 
Intencja A: O znalezienie pracy
 
Niech z pomocą naszej Pani szybko rozwiążę problem mojego braku pracy. Gdy zaś rozpocznę nową pracę, niech Bóg pomoże mi pracować dobrze, z najwyższą możliwą doskonałością. Niech nie pracuję nigdy niedbale, lecz niech trwam w przekonaniu, że praca źle wykonana nie może być uświęcona, ponieważ brakuje jej miłości, a to właśnie miłość sprawia, że moje ludzkie czyny są przyjemne Bogu.
 
Intencja B: O dobre wykonywanie pracy
 
Niech Bóg pomoże mi pracować dobrze, z najwyższą możliwą doskonałością. Niech nie pracuję nigdy niedbale, lecz niech trwam w przekonaniu, Ŝe praca źle wykonana nie może być uświęcona, ponieważ brakuje jej miłości, a to właśnie miłość sprawia,że moje ludzkie czyny są przyjemne Bogu.
 
Modlitwa do św. Josemarii
 
O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków chrześcijanina, spraw łaskawie,
żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę). Amen.
 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
9 Przyjaciele Boga, 55
10 To Chrystus przechodzi, 154
 

 
Dzień piąty
 
Rozważanie
 
„Każda uczciwie wykonana praca jest pełna godności”
Św. Josemaria mówi:

 
Już czas, żebyśmy my, chrześcijanie, głośno powiedzieli, że praca jest darem Boga i że nie ma żadnego sensu dzielenie ludzi na różne kategorie, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, uważając jedne zajęcia za godniejsze od innych.
Praca, wszelka praca, jest świadectwem godności człowieka, jego panowania nad stworzeniem.11
W oczach Bożych żadne zajęcie samo z siebie nie jest ani wielkie, ani małe.
Wszystkim nadaje wartość dopiero Miłość, z którą się je wykonuje.12
Ważne jest, żebyś się poświęcał pracy z całej siły… Wszakże winieneś postawić swoją pracę zawodową na właściwym miejscu: Jest ona wyłącznie środkiem do celu: nigdy nie można jej traktować jako czegoś najważniejszego.13
 
Prośba
 
Intencja A: O znalezienie pracy
 
Niech Bóg udzieli mi radości znalezienia pracy, dzięki której będę przydatny i będę rozwijać swoje talenty. A jeżeli, przez pewien czas, znaleziona praca będzie poniżej moich kompetencji i słusznych aspiracji, niech jej nie lekceważę. Niech raczej szukając bardziej odpowiedniej pracy, wykonuję pracę obecną w pełni odpowiedzialny sposób, nadając jej taką samą wartość, jaką Jezus nadawał swojej pracy w Nazarecie.
 
Intencja B: O dobre wykonywanie pracy
 
Jeżeli moja obecna praca jest poniżej moich kompetencji i słusznych aspiracji, niech jej nie lekceważę. Niech raczej szukając bardziej odpowiedniej pracy, wykonuję pracę obecną w pełni odpowiedzialny sposób, nadając jej taką samą wartość, jaką Jezus nadawał swojej pracy w Nazarecie.
 
Modlitwa do św. Josemarii
 
O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków chrześcijanina, spraw łaskawie,
żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę). Amen.
 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
11 To Chrystus przechodzi, 47
12 Bruzda, 487
13 Bruzda, 502
 

 
Dzień szósty
 
Rozważanie
 
„Praca wykonywana w obecności Bożej i z prawością intencji”
Św. Josemaria mówi:

 
Nie trać nigdy z sprzed oczu nadprzyrodzonego celu. – Prostuj swoją intencję, jak prostuje się kierunek statku na pełnym morzu: patrząc na gwiazdę, patrząc na Maryję. A będziesz miał pewność, że dopłyniesz zawsze do portu.14
Jako chrześcijanin powinieneś mieć zawsze przy sobie Krzyż. I kłaść go na stole, przy którym pracujesz. I całować go, gdy udajesz się na spoczynek i gdy się budzisz.15
Połóż na twój stół roboczy, w mieszkaniu, w twojej teczce obrazek Najświętszej Maryi Panny! I patrz na niego, kiedy rozpoczynasz pracę, podczas pracy i po jej zakończeniu. Ona udzieli ci sił — zapewniam cię! — żeby twoja praca stała się
miłosną rozmową z Bogiem.16
 
Prośba
 
Intencja A: O znalezienie pracy
 
Boże! Spraw, bym znalazł uczciwą, godną pracę i otwórz oczy mej duszy, bym zrozumiał, że zawsze jesteś po mojej stronie. Spraw, bym nie stracił sprzed oczu tej cudownej rzeczywistości, niech dokładam wszystkich możliwych wysiłków, aby pozostawać w świadomości obecności Boga podczas mej pracy, wykorzystując dyskretne przypomnienia – mały Krzyż lub mały obrazek Naszej Pani albo świętego, dla którego mam szczególne oddanie, położone tak, bym mógł często nań spoglądać, bez przyciągania niepotrzebnej uwagi.
 
Intencja B: O dobre wykonywanie pracy
 
Boże! Otwórz oczy mej duszy, bym zrozumiał, że zawsze jesteś po mojej stronie. Spraw, bym nie stracił sprzed oczu tej cudownej rzeczywistości, niech dokładam wszystkich możliwych wysiłków, aby pozostawać w świadomości obecności Boga podczas mej pracy, wykorzystując dyskretne przypomnienia – mały krzyż lub mały obrazek Naszej Pani albo świętego, dla którego mam szczególne oddanie, położone tak, bym mógł często nań spoglądać, bez przyciągania niepotrzebnej uwagi.
 
Modlitwa do św. Josemarii
 
O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków chrześcijanina, spraw łaskawie,
żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać jako
sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę). Amen.
 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
14 Kuźnia, 749
15 Droga, 302
16 Bruzda, 531
 

 
Dzień siódmy
 

Rozważanie

 
„Dojrzewanie w cnotach poprzez pracę”
Św. Josemaria mówi:

 
Wszystkie nasze nędzne ludzkie dokonania — nawet dzieło świętości — są jak gdyby tkaniną z drobnych nici, które — zależenie od czystości intencji — mogą tworzyć wspaniały gobelin, przedstawiający heroizm lub nikczemność, czyny
cnotliwe lub grzeszne.17
Kiedy przystępujemy do pracy z myślą o jej uświęcaniu, w grę wchodzi cała gama cnót: męstwo, aby wytrwać w naszym trudzie pracy pomimo naturalnych trudności i nie dać się pokonać z powodu przemęczenia; wstrzemięźliwość, by moc się bezgranicznie wyniszczać i by pokonać wygodnictwo oraz egoizm; sprawiedliwość, by wypełniać nasze obowiązki wobec Boga, wobec społeczeństwa, wobec rodziny, wobec kolegów; roztropność, aby w każdym przypadku wiedzieć, co należy czynić i niezwłocznie przystępować do dzieła… A wszystko, powtarzam, z Miłości.18
Każda praca zawodowa wymaga uprzedniego przygotowania, a później stałego wysiłku, aby to przygotowanie doskonalić i umieć dostosowywać do zaistniałych okoliczności.19
 
Prośba
 
Intencja A: O znalezienie pracy
 
Z pomocą naszej Pani, niech znajdę pracę, której szukam. A gdy poświęcę się już w pełni tej nowej pracy, niech Bóg pomoże mi rozwijać cnoty chrześcijańskie i dojrzewać duchowo poprzez wykonywaną pracę. Niech dokładam starań, aby być cierpliwym i wyrozumiałym zarówno dla moich przełożonych, jak i moich kolegów i podwładnych. Niech stanę się prosty i pokorny, unikając prośności i ekshibicjonizmu. Jednym słowem – obym czynił wszystko z czystością serca.
 
Intencja B: O dobre wykonywanie pracy
 
Nich Bóg pomoże mi rozwijać cnoty chrześcijańskie i dojrzewać duchowo poprzez wykonywaną pracę. Niech dokładam starań, aby być cierpliwy i wyrozumiały zarówno dla moich przełożonych, jak i moich kolegów i podwładnych. Niech stanę się prosty i pokorny unikając prośności i ekshibicjonizmu. Jednym słowem – niech czynię wszystko z czystością serca.
 
Modlitwa do św. Josemarii
 
O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków chrześcijanina, spraw łaskawie,
żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę). Amen.
 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
17 Droga, 826
18 Przyjaciele Boga, 72
19 Rozmowy z prałatem Escrivá, 90
 

 
Dzień ósmy
 
Rozważanie
 
„Praca jako służba, pomoc innym”
Św. Josemaria mówi:

 
Uświadomcie sobie, że poprzez odpowiedzialnie wykonaną pracę zawodową nie tylko zdobywacie środki na własne utrzymanie, ale wnosicie też bezpośredni wkład w rozwój społeczeństwa, niesiecie ulgę innym pomagając im dźwigać ich ciężary i podtrzymujecie tyle dzieł opiekuńczych — na szczeblu lokalnym i powszechnym — działających na rzecz jednostek i narodów mniej uprzywilejowanych.20
Gdy zakończyłeś już własną pracę, zabierz się do pracy twego brata, pomagając mu dla Chrystusa z taką naturalnością i delikatnością, aby nawet ten, komu pomagasz, zdał sobie sprawy, że czynisz więcej, niż nakazuje sprawiedliwość. — Na tym polega subtelna cnota dziecka Bożego!21
 
Prośba
 
Intencja A: O znalezienie pracy
 
Niech Bóg, nasz Pan, da mi łaskę zdobycia pracy, o którą proszę go z taką wiarą. Niech też natchnie moją duszę pragnieniem wykonywania mojej pracy nie jako samolubnej działalności nakierowanej tylko na moje własne dobro, ale jako służby, która jest otwarta na innych i przydatna wielu ludziom, wykonywanej z pewnością, że ten ideał służby bliźnim nada nowe, bardziej radosne i bardziej doniosłe znaczenie mojemu życiu.
 
Intencja B: O dobre wykonywanie pracy
 
Niech Bóg natchnie moją duszę pragnieniem wykonywania mojej pracy nie jako samolubnej działalności nakierowanej tylko na moje własne dobro, ale jako służby, która jest otwarta na innych i przydatna wielu ludziom, wykonywanej z pewnością, że ten ideał bliźnim innym nada nowe, bardziej radosne i bardziej doniosłe znaczenie mojemu życiu.
 
Modlitwa do św. Josemarii
 
O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków chrześcijanina, spraw łaskawie,
żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę). Amen.
 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
20 Przyjaciele Boga, 120
21 Droga, 440
 

 
Dzień dziewiąty
 
Rozważanie
 
„Apostolstwo przez pracę”
Św. Josemaria mówi:

 
Praca zawodowa jest także apostolstwem, okazją do oddania się innym ludziom, aby objawić im Chrystusa i zaprowadzić ich do Boga Ojca.22
Żyj po prostu swoim zwyczajnym życiem, pracuj tam, gdzie pracujesz, starając się wypełnić obowiązki związane ze swoim stanem, rozwijaj się, czyń postępy każdego dnia. Bądź lojalny, wyrozumiały dla innych i wymagający wobec samego siebie. Bądź umartwiony i radosny. Na tym ma polegać twoje apostolstwo. I, chociaż z powodu swojej nędzy nie będziesz wiedział, dlaczego tak się dzieje, ludzie, którzy cię otaczają, będą do ciebie przychodzić i szukać rozmowy z tobą, naturalnej, prostej rozmowy — po pracy, w rodzinnym kręgu, w autobusie, podczas spaceru, wszędzie. Będziecie rozmawiać o niepokoju, który tkwi w duszy wszystkich ludzi, chociaż czasami niektórzy nie chcą zdać sobie z tego sprawy. Zrozumieją go lepiej, kiedy zaczną prawdziwie szukać Boga.23
 
Prośba
 
Intencja A: O znalezienie pracy
 
Niech Bóg, przez pośrednictwo naszej Pani, sprawi, bym znalazł dobrą pracę, w której będę mógł wzrastać zawodowo i dać z siebie co najlepsze. Niech sprawi także, abym ujrzał w swojej pracy szerokie pole do wykonywania misji apostolskiej, którą Bóg powierza wszystkim ochrzczonym, wykorzystując okazje, które mi daje, do pomocy kolegom, przyjaciołom i klientom w odkrywaniu cudów wiary chrześcijańskiej.
 
Intencja B: O dobre wykonywanie pracy
 
Niech Bóg sprawi, abym ujrzał w swojej pracy szerokie pole do wykonywania misji apostolskiej, którą Bóg powierza wszystkim ochrzczonym, wykorzystując okazje, które mi daje, do pomocy kolegom, przyjaciołom i klientom w odkrywaniu cudów wiary chrześcijańskiej.
 
Modlitwa do św. Josemarii
 
O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków chrześcijanina, spraw łaskawie, żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę). Amen.
 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
22 To Chrystus przechodzi, 49
23 Przyjaciele Boga, 273
 
Teksty opracowane przez O. Francisco Faus, Sao Paulo, Brazylia.
www.opusdei.org

 


 
NOWENNA PDF
 

 

=> Świadectwa osób, które odmawiały nowenne <=  

Podziel się i udostępnij na:  
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii NOWENNY, Św. Josemaria Escriva i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

13 odpowiedzi na „Nowenna o prace do św. Josemarii Escrivy

 1. Agnieszka pisze:

  Proszę o modlitwę za Agnieszkę, która potrzebuje wsparcia w znalezieniu dobrej pracy, proszę o pomoc dla niej by jej się udało znaleźć wymarzoną pracę, by napotkała na swojej drodze przychylnych ludzi i dobrych ludzi by jej się udało, Boże proszę o pomoc.

 2. Elzbieta pisze:

  Kochany Sw.Josemarii ponownie mnie wysluchal. Rok temu modlilam sie Nowenna o laske otrzymania pracy dla corki i ziecia. Wtedy otrzymali posady na czas okreslony. Teraz odmawialam trzy Nowenny i pod koniec drugiej moja corka dostala stala prace, a z koncem trzeciej nowenny, moj ziec otrzymal rowniez stala prace. To wszystko dzialo sie na przelomie kwietnia i maja. Dziekuje Ci Sw.Josemarii, kocham Cie bardzo.

 3. Magda pisze:

  Modlę się o łaskę znalezienia stałej, dobrze płatnej pracy, która pozwoli mi na pogodzenia zycia zawodowego z zyciem osobistym (jestem żoną i mamą). Jutro we wtorek mam rozmowę kwalifikacyjną o 15. Powierzam ją Tobie Panie Jezu. Ześlij na mnie łaskę mądrości i spokoju podczas jutrzejszej rozmowy o pracę, ponieważ bardzo sie denerwuję. Zależy mi żeby tam pracować. Mam przekonanie, ze to dobra praca, wśród fajnych tolerancyjnych ludzi, praca w której dba sie o pracowników, dodatkowo w miarę blisko domu. Bardzo bym chciała tam pracować. Panie Ty sie tym zajmij. Bóg zapłać.

 4. Aggo pisze:

  2 lata szukałam legalnej pracy. Miałam dość pracy na czarno i na umowę zlecenie. 7 dnia odmawiania nowenny Josemarii otrzymałam telefon w sprawie pracy. Bóg zapłać za godną pracę i wysłuchanie modlitw.

 5. Elżbieta pisze:

  Mialam kiepską prace. Bardzo wyczerpującą fizycznie i psychicznie. Dojazd do pracy trwał ponad godzine. Odmówilam Nowenne i Josemaria mnie wysłuchał! Blyskawiczne. Mam super prace, dobrze płatną a dojazd zajmuje mi 17 minut (z ciekawosci mierzylam czas). Dodatkowo pomodlilam sie w nowennie o prace dla mojej przyjaciolki. Teraz pracuje w zawodzie i jest bardzo zadowolona. Powiem szczerze że aż mnie ciarki przechodzą jak o tym wszystkim myślę. Naprawdę zostałam wysłuchana!!! Dziękuję Bogu i jego cudownemu słudze Josemarii ♡

 6. Danuta pisze:

  Św.JOSEMARIO proszę o łaskę znidzienia pracy na wakacje i o dobre wykonywanie.

 7. Anna pisze:

  Dostalam nowa, lepsza prace, odmawialam modlitwe do sw Josemarii oraz do sw Jozefa. Dostalam ta prace Mimo iz moje Szanse moglo sie wydawac ze byly bardzo kiepskie.

 8. Kinga pisze:

  W 6 dniu odmawiania nowenny do sw. JOSEMARII otrzymalam telefon z propozycja pracy !

 9. Kasia pisze:

  drugi dzień po odmówieniu nowenny wysłałam c.v. a po 30 minutach zadzwonił telefon z propozycją rozmowy kwalifikacyjnej, na rozmowie okazało się, że mam przyjść na dzień próbny a od 1 lutego zaczynam pracę. Po dwóch dniach otrzymałam jeszcze jeden telefon z propozycją rozmowy kwalifikacyjnej. Wcześniej wysyłałam dziesiątki c.v. lecz bez odzewu. Dziękuję Święty Josemario za pomoc i uproszenie mi pracy u Boga i u Marii, wierzę, że praca ta spełni moje oczekiwania. Dziękuję jestem bardzo wdzięczna.

 10. Jola pisze:

  Dziękuję świętemu Josemarii za otrzymaną pracę, choć jest to praca tylko na kilka tygodni to głęboko wierzę, że święty Josemaria nie opuści mnie i dalej otrzymam pracę taką która będzie pracą na stałe.

 11. Marcin pisze:

  Ja pierwszego dnia, zaraz po odmówieniu nowenny otworzyłem mail’a a tam zaproszenie na rozmowę o pracę.

 12. Nat pisze:

  Św. Josemario mi pomógł !! Miałam plany by jechac do Warszawy, wszystko ustalone, pokój zarezerwowany i wgl. i kiedy byłam jeszcze w domu wysłałam tylko 1CV, chciałam tam znajść szybko pracę żeby mieć na utrzymanie i potrzeby i następnego dnia kobieta zadzwoniła do mnie w sprawie rekrutacji !!! Ja po technikum, w sumie bez żadnego doświadczenia. Ale niewyszło z tego nic ponieważ koleżanka mnie wystawiła a miałyśmy jechać razem. Dwa dni po tym ku mojemu zaskoczeniu dostałam możliwość odrobienia stażu w sklepie, teraz tylko czekam na telefon kiedy mam się zgłosić do pracy. Bardzo się cieszę że tak to wyszło, że nie będę bezczynnie siedziała w domu i naprawdę wierzę że Św. Jesamario mi pomógł; BÓG ZAPŁAĆ

 13. Kinga pisze:

  Święty Josemario, proszę o łaskę stałej pracy w zawodzie, na początek chociaż praktyk lub stażu. Odmówiłam już tyle nowenn i nic. Boję się, że zabraknie mi siły. Proszę o szansę, o to, żebym mogła wyjść z domu, proszę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.