Dział tematyczny: Wołochowicz Mariola i Piotr

Mariola Wołochowicz ukończyła germanistykę i teologię katolicką. Piotr również studiował teologię katolicką, jest także magistrem elektroniki. Pobrali się w 1981 roku. W 1990 roku rozpoczęli pełnoetatową służbę dla Pana – prowadzą Fundację „Misja Służby Rodzinie”. Ich powołaniem jest odnowienie tematu seksualności
w Polsce (współtworzyli m.in. podręcznik i program do nauczania przygotowania do życia w rodzinie „Zanim wybierzesz”, współzałożyli Instytut Naturalnego Planowania Rodziny w Polsce, są też autorami wielu poradników: „Seks po chrześcijańsku”, „Jak wygrać małżeństwo”, „Skąd się biorą dzieci”, „Jak wygrać te sprawy”, „Złamać szyfr, czyli jak zrozumieć małżonka.”). Obecnie ich celem jest trenowanie
i wyzwalanie liderów do służby, ze szczególnym uwzględnieniem odnowienia więzi przymierza między pokoleniami, jedności we wszelkich możliwych połączeniach (w kościele, w rodzinie itp.). Działają jako zespół, ramię w ramię
z młodszym pokoleniem – w tym z własnymi dziećmi – Magdą , Danielem, Irkiem i dziećmi duchowymi.

Kontakt:
http://www.msr.org.pl/o-misji/mpwolochowicz/

Wpisy w kategorii:

Modlitwa małżeńska

Audycje radiowe, artykuły na temat modlitwy małżeńskiej oraz teksty modlitw… Czytaj dalej

Niewiastę dzielną któż znajdzie – Mariola i Piotr Wołochowiczowi...

Audycja dla kobiet……. Czytaj dalej