Lectio Divina – czyli pobożnym czytaniu Biblii – ks. Krzysztof Wons, Ks. Sławomir Kamiński

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

 
Lectio divina jest sposobem czytania Biblii. Jest formą modlitwy, czyli osobową relacją z Bogiem. Opiera się na motywach wiary i wyraża pełne pasji poszukiwanie oblicza Chrystusa. Lectio divina nie jest dowolną lekturą Biblii, ale taką, która prowadzi do modlitwy i kontemplacji. Jest to mądrościowe poszukiwanie prawdy, aby stać się zrodzonym z jednego Ojca, uczestnikami miłości. (diecezja.tarnow.pl)

Istnieją różne formy tej modlitwy nazywanej po polsku – pobożnym czytaniem ze względu na pracę duchową nad Pismem Świętym. Pokrótce jej zarys wygląda następująco (za ks. Tomaszem Trzaskawką):
„Lectio divina może być podejmowana jednorazowo w ciągu dnia, w jednym, określonym czasie. Ze względu na dynamikę słowa Bożego, które chce ogarnąć całe nasze życie, w nim wzrastać i wydawać owoce, lectio divina rozbudowuje się często do czterech praktyk: 1) przygotowania do lectio divina (dokonywane zwykle wieczorem dnia poprzedniego), 2) lectio divina (ranne lub o innej dogodnej porze), 3) troski o zachowywanie i odkrywanie słowa Bożego w wydarzeniach dnia oraz 4) oceny dnia w świetle słowa Bożego (wieczorem).”


 

ks. Krzysztof Wons SDS


 

obrazek => Lectio divina. Sztuka świętego czytania – Michael Casey -Michael Casey zachęca czytelników spoza środowisk monastycznych do odkrycia i włączenia we własne życie modlitewne „świętego czytania”, „czytania duchowego” – lectio divina.Jego książka jest rodzajem podręcznika dla tych, którzy praktykują bądź chcą praktykować lectio divina jako technikę modlitwy i etap na drodze do kontemplacji.…

 

 

Ks. Sławomir Kamiński o lectio divina:


Konferencja wygłoszona dla duszpasterstwa przedsiębiorców

obrazek => Jak żyć Słowem Bożym na co dzień? -Ks. Krzysztof Wons SDS – Zapewne pragniesz w swoim sercu głębokiej relacji z Bogiem.Potrzebujesz czegoś, co pomoże Ci zatrzymać się w tym zabieganiu i odnaleźć Boga. Wyobraź sobie, że masz to w zasięgu ręki… Słowo Boże! Rozwiązaniem problemu Twojego zabieganego życia może się okazać stała modlitwa Słowem Bożym. W książce tej odnajdziesz praktyczne wskazówki, dzięki którym nauczysz się codziennie czerpać siłę z lektury Pisma Świętego. Jest to droga prosta i dostępna dla każdego.…


 

Lectio divina – XI niedziela zwykła „C” (Łk 7,36 – 8,3)


Medytację biblijną do Łk 7,36 – 8,3 prowadzą ks. Józef Maciąg, ks. Wiesław Błaszczak SAC i ks. Robert Muszyński

obrazek => Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem -Ks. Krzysztof Wons SDS – Kolejna książka niezwykłego autora – rekolekcjonisty i duszpasterza, który przelewa na papier doświadczenia bycia rekolekcjonistą i kierownikiem duchowym. Niniejsza publikacja proponowana jest jako podręcznik rekolekcyjny dla prowadzących i przeżywających rekolekcje lectio divina w grupach zamkniętych. Może także służyć jako propozycja indywidualnej formacji przeżywanej w warunkach codzienności. Jest ona pierwszą częścią serii, w kolejnych tomach będą rekolekcje według św. Mateusza, św. Łukasza i św. Jana….

 

 
 
 
 Materiały do pobrania:
 

=> Wprowadzenie w praktykę lectio divina – KS. TOMASZ TRZASKAWKA
 
A. Przeczytaj (możliwość pobrania)  zamieszczone poniżej  fragmenty wprowadzenia z książki „Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem” – ks. Krzysztof Wons SDS do:  lectio, meditatio, oratio  i contemplatio:
 

  1. Słuchanie Słowa – kliknij tutaj
  2. Meditatio – kliknij tutaj
  3. Oratio – kliknij tutaj
  4. Conemplatio – kliknij tutaj

 
 B.   kliknij => Lectio divina – wprowadzenie – ks. Piotr Łabuda
 
C. Schematy:

Schemat powstał na podstawie: I. Gargano, Lectio Divina. Wprowadzenie. Trzeba go wydrukować obustronnie na formacie A4.

– Schemat powstał na podstawie: A. Cencini, Życie w rytmie słowa; K. Wons, Jak żyć słowem Bożym na co dzień?; oraz osobistych przemyśleń autora tychże schematów. Trzeba go wydrukować obustronnie na formacie A5.
 

=>  Emaus – tekst.   

=>  Emaus – audio

=> Zwiastowanie – tekst

=> Zwiastowanie – audio

=> Nawiedzenie – tekst.

=> Nawiedzenie – audio

=>  Narodzenie – tekst

=> Kana Galilejska – tekst

=> Grzeszna kobieta – tekst

 

Metoda

 
I. Lectio

Czytaj uważnie tekst Pisma Świętego, wierząc, że to Duch Święty dyktuje go dla ciebie. Słowo Boże, które zostało spisane, musisz usłyszeć i przyjąć całą swoją istotą. Znajdź miejsce, które pomoże ci wyciszyć się zewnętrznie i wewnętrznie. Wybrany tekst słowa Bożego czytaj powoli i półgłosem. Takie czytanie pomaga uczestniczyć w lekturze całym ciałem i ułatwia zapamiętywanie. Staraj się czytać tekst całym sobą: umysłem, sercem i wolą. Ucałuj Pismo Święte z miłością i adoracją.
 
II. Meditatio
Staraj się zrozumieć tekst dogłębnie. Zadawaj sobie pytanie: Co Bóg do mnie mówi? Medytacja to stopniowe wprowadzenie w tajemnicę słowa Bożego: pilne skupienie umysłu i poszukiwanie ukrytej prawdy. Koncentruj się nie na sobie, lecz na słowie – jego bogactwo pomoże Ci poznać i zrozumieć siebie. Zatrzymaj się nad fragmentem, który przykuł twoją uwagę – zadziwił lub zaniepokoił. Rozważaj święty tekst i go powtarzaj. Rozpocznij lekturę cichym głosem. Powtarzaj słowo lub zdanie, które przykuwa twoją uwagę. Nasycaj się nim. Szukaj wyjaśnienia Pisma przez Pismo, tzn. powiąż słowo lub zdanie z jakimś innym biblijnym fragmentem, który przychodzi ci na myśl. Wypisz słowa, które najbardziej do ciebie przemówiły. Umieść je na widocznym miejscu jako „drogocenny klejnot dnia”.
 
III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce, wsłuchaj się w jego poruszenia, pozwól Bogu w nie wstąpić, abyś mógł opowiedzieć o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie, wykorzystując doświadczenie z wcześniejszych lectio i meditatio. Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to, kim jest w twoim życiu. Przywołaj w pamięci zdarzenia, które Bóg uczynił w historii twojego życia. Błagaj Go, proś, wołaj, wyrażaj swoje cierpienie.
 
IV. Contemplatio
Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź z Bogiem tam, gdzie On przebywa. Trwaj przed Bogiem i przy Nim całym sobą. Samą swą obecność uczyń modlitwą (wszak kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu, rozmowy serc; godzina nawiedzenia przez Słowo). Staraj się milczeć i pozostawać w bezruchu, w skupieniu. Trwaj w doświadczeniu oczekiwania i spojrzenia, bo to ono rodzi głęboką więź z Bogiem. Na siebie i innych ludzi, na wydarzenia swego życia staraj się patrzeć Jego oczyma i pozwól, aby wszystko przenikała Jego łaska. Kiedy zaczniesz widzieć z perspektywy Boga, wtedy zaznasz pokoju.

 

obrazek => Chcemy ujrzeć Jezusa. Lectio do fragmentów Ewangelii św. Marka i Jana -Innocenzo Gargano -Innocenzo Gargano w „Chcemy ujrzeć Jezusa”, posługując się znaną metodą medytacji Słowa Bożego, jaką jest lectio divina, prowadzi nas przez wybrane fragmenty Ewangelii św. Marka i św. Jana. Ludzie każdego czasu, a szczególnie – jak się wydaje – współcześnie, noszą w sobie pragnienie ujrzenia Jezusa, obcowania z Jego Słowem. Aby móc czerpać z tego Zdroju, trzeba stale wracać do pierwotnego Źródła – do Słowa Bożego, medytować je i modlić się nim. Książka jest bardzo cennym przewodnikiem dla tych, którzy na swej drodze do Jezusa chcą skorzystać z doświadczeń znanego kaznodziei, jakim jest włoski kameduła z klasztoru św. Grzegorza w Rzymie…
obrazek => Czy jeszcze nie wierzycie? Lectio divina do Ewangelii św. Mateusza -Innocenzo Gargano -Książka jest prawdziwym doświadczeniem niewyczerpanego bogactwa słowa. Ono prowadzi wszystkich „chcących sie prowadzić” nieustannie do przodu, ponieważ, jak mówi Grzegorz Wielki, przekracza ludzką zdolność pojmowania: „Nikt nie jest tak zaawansowany w znajomości Pisma, żeby nie mógł pójść dalej… ponieważ nawet wtedy, gdy wyjaśnimy je na różne sposoby, ono nadal przechowuje ukryte tajemnice”.Zebrane są tutaj niektóre lectio tekstów z Ewangelii według św. Mateusza, które łączy wspólny temat wiary. Być może poprowadzą one kogoś prostą drogą refleksji, medytacji i modlitwy.…
obrazek => Słowo darem życia. Lektura duchowa Pisma Świętego w szkole lectio divina -Tanguy Marie Pouliquen -W niniejszej książce ukazane są kolejne stopnie prowadzące do owocnego praktykowania lectio divina. „Czytanie Pisma Świętego połączone z modlitwą” to droga do kontemplacji i zjednoczenia z Bogiem, do uzdrowienia wewnętrznego, a także do właściwego rozumienia słowa Bożego. Autor udziela też jasnych i konkretnych rad, jak trwać w tej; jakże wskazanej; praktyce duchowej na co dzień.…
obrazek => Lectio divina we wspólnocie chrześcijańskiej. Duchowość – Metoda – Praktyka -Giorgio Zevini -Lectio divina pierwotnie praktykowana w środowisku zakonnym, dzisiaj staje się dostępna dla wszystkich wierzących w Chrystusa, dlatego proponujemy pewnego rodzaju podręcznik, który przedstawi konkretną metodę mającą podstawy w Tradycji Kościoła, żywą – opartą na Piśmie duchowość oraz praktykę, która pomoże nam przeżywać to, co w chrześcijaństwie jest najważniejsze, czyli Słowo, którym jest Jezus Chrystus. Ta książka jest wprowadzeniem i skuteczną pomocą.…
obrazek =>  Tęsknota za Ojcem. Lectio divina do Ojcze nasz (Mt 6,9-13) -Ks. Krzysztof Wons SDS -Ojcze nasz – synteza całej Ewangelii, modlitwa, która wyraża najgłębszą tęsknotę serca…Zaproponowany przez autora komentarz do Modlitwy Pańskiej otwiera na Bożą miłość i Boże przebaczenie. „Ojcze nasz” to modlitwa wielu tęsknot: tęsknoty Ojca za dziećmi, dzieci za bliskością Ojca, tęsknoty w stanie grzechu i podczas ciemnej nocy wiary. Jak wołać „Ojcze”, gdy nie miało się ojca? Czy Ojciec „wodzi nas na pokuszenie”? Który grzech rani Ojca najbardziej?…
obrazek => Modlitwa Ewangelią na każdy dzień T. 2 Wielki Post i Wielkanoc -Ks. Krzysztof Wons SDS – Modlitwa Ewangelią na każdy dzień to seria czterech książek zawierających wprowadzenia do codziennej liturgii, ale też może być użyteczna poza nią, poza liturgią i kościołem, po prostu, w domu, w którym w chwili ciszy, w ciągu zaledwie 10 minut, w oderwaniu się od sprzątania go, gotowania obiadu czy „ślęczenia” przy komputerze, albo – co gorsza – „nic nie robienia”, z jej pomocą można wyciszyć się i trochę podumać o życiu, o potrzebie Boga, o tym, co dobre…, a może swoje codzienne sprawy polecić Bogu w krótkiej modlitwie…, z jej pomocą…Jej autorem jest ksiądz, Krzysztof Wons, znany i ceniony rekolekcjonista, spowiednik. Warto z niej skorzystać, naprawdę warto…
obrazek => Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego -Ks. Krzysztof Wons SDS – Istnieje takie źródło poznawania siebie, które wykorzystując ludzkie zdolności, umożliwia nam dotarcie do najgłębszego obrazu siebie. Jest to boska droga poznania. Jest to poznanie siebie „oczami” Boga, przez Słowo Boga. Bóg zostawił nam Pismo Święte nie tylko po to, aby objawić siebie, ale także, aby objawić nam nas samych – to, kim jesteśmy w Jego oczach.
Przez modlitwę Słowem Bożym wracamy do źródeł swojego rzeczywistego piękna, do najczystszego obrazu swojego „ja”. W „twarzy” Boga odkrywamy naszą twarz. Ważne jest, aby na tej drodze nie zabrakło nam towarzysza – kierownika duchowego…..

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Biblia - Pismo Święte, CZYTELNIA, KONFERENCJE O MODLITWIE, Ks. Kamiński Sławomir, Lectio divina i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.