Modlitwa na zakończenie roku

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

Modlitwa na zakończenie roku

Panie,na końcu tego roku chciałbym Ci podziękować
za wszystko, co od Ciebie dostałem.
Dziękuję Ci za życie i za miłość,
którą otrzymałem i którą dałem,
za kwiaty, powietrze i słońce,
za szczęście i za troski,
za to, co było możliwe
i za to, co nie było możliwe.
 

Oddaję Ci wszystko, co w tym roku zrobiłem:
wykonaną pracę,
rzeczy, które wyszły spod moich rąk
i to wszystko, co zdołałem moimi rękami zbudować.
 

Powierzam Ci ludzi, którzy mnie kochają,
i których ja kocham,
moich nowych przyjaciół, tych, którzy są blisko,
tych, którzy się oddalili,
tych, którzy zakończyli swoje życie,
tych, którzy prosili mnie o pomoc
i tych, którym zdołałem pomóc,
tych, z którymi dzielę życie,
obowiązki, smutki i radości.
 

Dzisiaj, Panie, proszę Cię: wybacz mi
źle wykorzystany czas, niemądrze wydane pieniądze,
wypowiadanie bezużytecznych słów, lekceważenie miłości.

Wybacz mi puste działania,
źle wykonane prace,
życie bez entuzjazmu,
poświęcanie zbyt krótkiego czasu na modlitwę,
moje zapominalstwo i to, że milczałem, kiedy należało mówić.
Pokornie proszę o Twoje przebaczenie.
 

Panie czasu i wieczności,
Twoje jest dzisiaj i jutro, przeszłość i przyszłość.
W perspektywie nowego roku,
który niebawem się zacznie,
powierzam Ci raz na zawsze
wszystkie te dni, które pozwolisz mi jeszcze przeżyć.
 

Dzisiaj proszę Cię dla siebie i dla moich bliskich
o pokój, szczęście,
siłę, odwagę,
miłosierną miłość i mądrość.
 

Chcę być codziennie pełen optymizmu i życzliwości.
Zamknij moje uszy na wszelki fałsz,
moje usta na kłamstwa, egoistyczne słowa
i na inne słowa, które mogą kogoś zranić.

Za to otwórz całe moje jestestwo na wszystko, co dobre,
żeby Twoje błogosławieństwo mogło napełnić mojego ducha
i żebyś rozsiewał je wokół mnie.
 

Napełnij mnie dobrocią i szczęściem,
by ci, którzy ze mną żyją,
mogli znaleźć w moim życiu coś z Ciebie.
 

Panie, daj mi szczęśliwy rok
i naucz mnie głosić moim życiem Twoje błogosławieństwa.

W imię Jezusa, amen.
 

(Autor: Arley Tuberquia)
 

Adoracja na zakończenie roku

Co dobre było, w twoje ręce, Panie, składamy
 

I.

Panie, Jezu Chryste, w ostatnim dniu roku przychodzimy do Ciebie, by razem z Tobą zakończyć tę część naszego życia, która zamyka się w dniach minionego roku. Przede wszystkim przychodzimy do Ciebie, by wraz z Tobą i przez Ciebie, złożyć dziękczynienie naszemu Ojcu w niebie.
 

Niebieski Ojcze, przez Chrystusa, Twojego Syna, składamy Ci podziękowania za wszystko, cośmy w minionym roku z Twojej ręki otrzymali. Każda chwila przeszłego roku była podarunkiem od Ciebie.

Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
 

Ty w mądrości porządku stworzenia pozwalasz wzejść słońcu nad dobrymi i złymi. Krople deszczu obmywają sprawiedliwych i grzeszników.

Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
 

Pozwalasz ziemi wydawać owoc, ziarnu, by wzrastało. Dałeś nam chleb i odzienie. Nadto z obfitości Twojej dobroci, syciłeś nasze dusze pięknem.

Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
 

Gdy spadło na nas brzemię bolesnych doświadczeń, w Twoim spojrzeniu było wiele łaskawości. Ci, którzy Cię miłują, poprzez cierpienie nawet zdobywają dobro.

Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
 

Chociaż grzeszyliśmy przeciw Tobie, nie odwracałeś Swego oblicza i zawsze z Twego miłosierdzia był nam dany czas ku pokucie.

Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.
 

Panie, Jezu Chryste, Synu Wiecznego Ojca, nie tylko przez Ciebie, ale i Tobie samemu pragniemy dziękować. To, co Ojciec nam daje, to w równej mierze dajesz nam i Ty, i to daje nam również Duch Święty. Przede wszystkim w naszych sercach nosimy wdzięczność za to wszystko, co nam jako Bóg – Człowiek, darowałeś przez Sakramenty.

Dziękujemy Tobie, Panie.
 

Jako Najwyższy Kapłan, codziennie ponawiasz dla nas swoją Ofiarę na ołtarzach świata dla odkupienia grzechów.

Dziękujemy Tobie, Panie.
 

Codziennie stajesz się dla nas chlebem życia.

Dziękujemy Tobie, Panie.
 

Również i Tobie, Duchu Święty, chcemy dziękować. Zamieszkujesz nasze serca i czynisz je Twoją świątynią.

Dziękujemy Tobie, Duchu Święty.
 

Jako Duch Prawdy nauczasz Kościół Chrystusowy.

Dziękujemy Tobie, Duchu Święty.
 

Jako Duch Mocy, byłeś nam ostoją w pokusach i w walce z duchem nieprawości i wszelkiego grzechu.

Dziękujemy Tobie, Duchu Święty.
 

Jako Duch Miłości w naszych sercach rozpalałeś Boski ogień miłowania Boga i bliźniego.

Dziękujemy Tobie, Duchu Święty.
 

Niech będzie uwielbiony Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony i wywyższony na wieki, chwały jesteś godzien, wspaniały i wywyższony na wieki.
 

Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 

Pan z wami.
I z duchem twoim.

Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, Twoje miłosierdzie nie zna granic. Dziękujemy Tobie za wszystkie dary, którymi nas obdarzyłeś w roku przeszłym. Zachowaj nas w swojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

II.
 

Panie, nasz Boże, składać Tobie dziękczynienie, to nade wszystko żyć podług Twej woli. W niej znajduje się dla nas najpewniejsze dobro. Znaliśmy Twoją wolę – lecz jakże często pomijaliśmy ją lekceważeniem. Jako grzesznicy stajemy teraz przed Tobą:

Spowiadam się…
 

Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam nasze grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
 

Panie, Jezu Chryste, jesteśmy grzesznymi ludźmi. Nieustannie zasługujemy na gniew Boży. Bądź z nami w czas pokusy, gdy upadniemy, bądź naszym Orędownikiem u Ojca, z którym żyjesz i królujesz, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

III.
 

Panie, Jezu Chryste, w Twoje ręce chcemy złożyć rok przeszły. To, co dobre w nim było zanieś w ręce Twojego i naszego Niebieskiego Ojca. Co złe było zmyj Krwią Twojego Serca. Zaniedbania w dobrym, dopełnij bogactwem Twojego nieskończonego miłosierdzia.
 

Tym wszystkim, których niezbadanym dla nas wyrokiem Twojej Opatrzności zabrałeś spośród nas w minionym roku, bądź miłosiernym sędzią. Daj im wieczne odpoczywanie. Światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
 

Z zatroskaniem i niepewnością patrzymy w czas, który przed nami. Z ufnością pragniemy wejść w nowy rok. Twemu Boskiemu Sercu wszystko polecamy:

Z ufnością oddajemy się Twojej Opatrzności.
 

Siebie samych i naszych bliskich, naszych przyjaciół i nieprzyjaciół, naszą parafię i naszą diecezję, nasz naród, Kościół Święty i całą ludzkość – Tobie polecamy.

Z ufnością oddajemy się Twojej Opatrzności.
 

Niech wszystko dzieje się podług Twojej woli, jak Ty chcesz niech się stanie. Pragniemy iść drogą, która wiedzie do Ciebie, daj nam odczytać Twoje zamiary.

Z ufnością oddajemy się Twojej Opatrzności.
 

Panie, to Ty wyznaczasz czas, Twoją jesteśmy własnością, do Ciebie należeć chcemy. serca nasze i my cali w Twoich jesteśmy rękach.

Z ufnością oddajemy się Twojej Opatrzności.

Chwała Ojcu…
 

Pieśni:
Cóż Ci, Jezu damy.
Dzięki, o Panie, składamy dzięki.
Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym.

(www.maryjni.pl/)
 

Modlitwa na zakończenie roku

Panie Jezu Chryste,

który jesteś Bogiem i Człowiekiem jednocześnie.

Który jesteś Królem Wieczności i Królem Czasu.
 

Oto my Twoi poddani przychodzimy do Ciebie na skraju Starego Roku,

aby oddać Ci to wszystko, co było treścią naszego życia w miesiącach,

które przeminęły.
 

Oddajemy Ci się o Jezu takimi, jakimi jesteśmy.

Oddajemy Ci to wszystko, na co nas stać.
 

Twoimi niech będą o Jezu te dzieci, które w tym roku wśród

nas się narodziły. Niech żyją dla Ciebie i przez Ciebie otrzymują łaski.

Twoimi niech będzie to wszystko co składa się na życie naszych dzieci,

które już od lat wychowujemy.

Oddajemy Ci ich beztroskie chwile i poważne choć może dziecięce jeszcze strapienia,

troski, zmartwienia i bóle.

Twoimi niech będą wszystkie ich zabawy, obowiązki wobec rodziny, szkoły, rówieśników.
 

Oddajemy Ci mijający rok życia naszej młodzieży.

Wszystkie ich wzloty i szamotanie się ze słabością.

Oddajemy Ci ich idealizm i naturalna dobroć, oraz to wszystko co ich kształtowało,

by nie dać się zaciągnąć w dol.
 

Oddajemy Ci trud i uderke szarego życia codziennego wszystkich ludzi,

którzy należą do pokolenia dorosłych.

Pozbieraj ich ranne wstawanie do codziennych obowiązków.

Pozbieraj ich pot sączący się z czoła w czasie wytężonej pracy.

Pozbieraj wszystkie nieprzespane noce pracujących na nocnych zmianach ojców.

Pozbieraj nieprzespane noce troszczących się o zdrowie swoich dzieci matek.
 

Oddajemy Ci wszystkie odruchy dobrej woli, by zachować spokój

i przyjaźń ze sąsiadami.

Oddajemy Ci te wszystkie jakże kosztujące człowieka zamilknięcia,

aby w rodzinie panowała harmonia i jedność.

Oddajemy Ci wszystkie cierpienia doznane od ludzi zlej woli,

które jednak nie szukają pomsty.
 

Oddajemy Ci długie i przeraźliwie nudne dni ludzi chorych i starszych.

Oddajemy Ci ich nieprzespane noce.

Oddajemy Ci cierpienia i jęki ludzi, którzy w tym roku bardzo chorowali.

Oddajemy Ci to wszystko co składało się na konanie tych,

którzy w tym roku odeszli do wieczności.
 

Oddajemy Ci wszystkie wzniesienia naszego serca, gdy modlimy się do Ciebie

Oddajemy Ci nasze Drogi Krzyżowe tegorocznego Wielkiego Postu,

radosne śpiewanie Marii Królowej Maja i nasze przesuwanie

różańca w październiku.
 

Oddajemy Ci wszystkie kroki, które zrobiliśmy do naszego Kościoła.

Oddajemy Ojcu Twojemu jeszcze raz Ciebie, któregośmy ofiarowali

tyle razy, gdy razem zbieraliśmy się na Mszy św.
 

Oddajemy Ci jeszcze raz nasz żal za grzechy wyznawane

przy konfesjonale.

Oddajemy Ci nasza radość, gdy podczas Komunii św.

przychodzisz do naszego serca.
 

Ofiarujemy Ci nasze postanowienia, poczynione w czasie adwentowych

i wielkopostnych rekolekcji, oraz w czasie słuchania Słowa Bożego.
 

Ofiarujemy Ci o Jezu wszystko co nasze,

aby cokolwiek wejdzie w nasze życie w Nowym Roku,

prowadziło nas do Ciebie i do Ciebie przybliżało

Amen.

 
(źródło:duszki.pl)

 

=> Nabożeństwo na zakończenie roku (do pobrania)
 

1. Przed oczy Twoje, Panie,
winy nasze składamy,
A karanie, które za nie odbieramy,
Przyrównywamy.

2. Jeżeli uważamy złości,
któreśmy popełnili,
Mniej daleko cierpimy,
Niżeliśmy zasłużyli.

3. Cięższe jest to,
czego się znamy być winnymi,
A lżejsze to,
Co ponosimy.

4. Karę za grzechy dobrze czujemy,
A przecież grzeszyć
Poprzestać nie chcemy.

5. Pośród plag Twoich niedołężność nasza wielce truchleje,
Wszakże w nieprawościach
Żadna się odmiana nie dzieje.

6. Umysł utrapieniem srodze ściśniony,
A upór w złem
Trwa nic nie poruszony!

7. Życie w uciskach prawie ustaje,
Złych jednak nałogów swoich
Nie poprzestaje.

8. Jeżeli nawrócenia łaskawie czekasz,
my się nie poprawujemy;
Jeżeli sprawiedliwie karzesz
Wytrwać nie możemy.

9. Wyznajemy z płaczem w karaniu,
czegośmy się dopuszczali,
A po nawiedzeniu zapominamy,
Czegośmy dopiero płakali.

10. Gdy miecz Twój na nas podniesiony trzymasz,
wieleć obiecujemy,
A skoro go spuścisz,
Obietnic wykonać nie chcemy.

11. Kiedy nas karzesz, prosimy,
abyś się zmiłował!
A gdy przestaniesz, pobudzamy Cię znowu,
Abyś nam nie folgował.

12. Oto nas masz, korzących się Tobie,
Wszechmogący Boże!
Wiemy, iż jeżeli miłosierdzie nie odpuści,
Sprawiedliwość słusznie nas zagubić może.

13. Racz nam tedy dać, o co żebrzemy,
lubośmy nie zasłużyli,
Któryś nas z niczego stworzył,
Abyśmy Cię prosili.

14. Przed oczy Twoje, Panie,
winy nasze składamy,
A karanie, które za nie odbieramy,
Przyrównywamy.

15. Jeżeli uważamy złości,
któreśmy popełnili,
Mniej daleko cierpimy,
Niżeliśmy zasłużyli.

16. Cięższe jest to,
czego się znamy być winnymi,
A lżejsze to,
Co ponosimy.

17. Oto nas masz, korzących się Tobie,
Wszechmogący Boże!
Wiemy, iż jeżeli miłosierdzie nie odpuści,
Sprawiedliwość słusznie nas zagubić może.

18. Racz nam tedy dać, o co żebrzemy,
lubośmy nie zasłużyli,
Któryś nas z niczego stworzył,
Abyśmy Cię prosili.

 

obrazek => Audiobook Jak żyć Słowem Bożym na co dzień? -Krzysztof Wons  – Bóg codziennie do nas mówi! Jego Słowo jest zawsze Słowem „na teraz”, na obecną sytuację naszego życia. Jeśli uwierzymy, że Bóg codziennie kie­ruje do nas Słowo, życie nasze nabierze głębszego wymiaru. Zauwa­ży­my wtedy, że im więcej się modlimy Słowem Bożym, tym „więcej” Bóg jest obecny w naszym życiu. Im głębsze i hojniejsze jest nasze rozważanie Słowa, tym „bliższy” staje się nam Bóg „wyraźniej” objawiający się w wydarzeniach dnia..…>> zobacz więcej
kliknij => Rozważania na Wielki Post z ks. Dolindo Ruotolo -Autor: Dolindo RuotoloWybór myśli, modlitw i tekstów ks. Dolindo pomoże nam owocnie przeżyć okres Wielkiego Postu i lepiej zrozumieć Miłość Zbawiciela okazaną nam przez śmierć na krzyżu, która nie zna granic i dla której nie ma nic niemożliwego. Miłość ta pokonuje słabość, grzech i śmierć. Pozostaje nam tylko uwierzyć, że właśnie taką miłością zostaliśmy ukochani i odpowiedzieć na Jej wezwanie….>> zobacz więcej

 


Ten wpis został opublikowany w kategorii MODLITWY RÓŻNE i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.