LITANIA CHWAŁY

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

LITANIA CHWAŁY

Chwała Ci, Panie Jezu! (można powtarzać ten refren po każdym wezwaniu)
 
Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Życiem, moją Miłością.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty posiadasz Imię ponad wszelkie imię.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Emanuelem, Bogiem z nami.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Królem królów.

Chwała Ci, Panie Jezu!. Ty jesteś Królem stworzenia.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Panem panów.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Wszechmocny.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Chrystusem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Chrystusem Królem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Barankiem Bożym.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Lwem z pokolenia Judy.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Gwiazdą Zaranną rozświetlającą mroki.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Orędownikiem i Tarczą.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moją Mocą i Pieśnią.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Drogą mojego życia.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś jedyną Prawdą.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś prawdziwym Życiem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Przedziwnym Doradcą.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Księciem Pokoju.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Światłością Świata.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Słowem Życia.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Odkupicielem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Mesjaszem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Namaszczonym przez Ducha.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Świętym Izraela.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Dobrym Pasterzem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Bramą owiec.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Panem zastępów.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Miejscem ucieczki.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Zbawicielem świata.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Wieżą warowną.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Skałą schronienia.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Chlebem Życia.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Źródłem wszelkiej świętości.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Wodą Żywą.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś prawdziwym Krzewem winnym.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Oblubieńcem, moim Stwórcą.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moją Twierdzą.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Wybawicielem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Zwycięstwem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Zbawieniem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moją Sprawiedliwością.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moją Mądrością.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Uświęceniem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Bramą.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Boskim JA JESTEM.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Arcykapłanem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Kamieniem węgielnym.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Trwałym fundamentem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moją Radością.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Pokarmem i Napojem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Uzdrowieniem i pełnią Życia.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Przymierzem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Obietnicą Ojca.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Tym, który trwa na wieki.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Najwyższym Bogiem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Barankiem zabitym.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Sprawiedliwym Sędzią.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Balsamem z Gileadu.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Potężnym wojownikiem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moją Obroną.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś mym Oblubieńcem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moją Cierpliwością.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Niezmienną Rzeczywistością.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś moim Pokarmem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Alfą i Omegą.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Początkiem i Końcem.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś Źródłem, Przewodnikiem i Celem wszystkiego, co istnieje.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś wszystkim, czego potrzebuję.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś wszystkim, czego pragnę.

Chwała Ci, Panie Jezu! Ty jesteś godzien wszelkiej chwały!

 

(Ps 34,1; Mt 21,16; Jk 5,13; Ps 150,2; Ps 92,1-3; 2Kr 20,22; Ps 35,28; Ps 51,15; 1P 2,9; Mt 18,3; Ps 107,22; Hbr 13,15; Ps 116,17; Ap 5,11-14; Ap 7,11-12; Ap 19,5)

 

Modlitwa z książki:
 

=> Dar przebaczenia, pojednania i Bożej miłości -Linda Schubert – Autorka jest aktywnie zaangażowana w pracę pisarską, warsztaty i posługę modlitwy. Jest współautorką (z o. DeGrandis SSJ) wielu książek m.in. o modlitwie. Jej książka to rozważania o przebaczeniu, pojednaniu, uzdrowieniu i Bożej miłości. To przewodnik, który prowadzi czytelnika przez trudne tematy przebaczenia sobie i innym. Znajduję się tam też modlitwa przebaczenia…

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii LITANIE, Uzdrowienie wewnętrzne i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.