W Jego ranach – o. Józef Augustyn – Rozważania rekolekcyjne oparte na trzecim tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

W Jego ranach – o. Józef Augustyn

 

Rozważania rekolekcyjne oparte na trzecim tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WPROWADZENIA DO KONTEMPLACJI EWANGELICZNYCH:
 

I. WSTĘP DO KONTEMPLACJI MĘKI JEZUSA
Powaga i dramat męki i śmierci Jezusa; Mała apokalipsa; Jak kontemplować mękę i śmierć Jezusa?; Miejcie te same uczucia, co Jezus Chrystus; Miłość i posłuszeństwo; Męka Jezusa w naszym życiu
 
II. OFIARA ABRAHAMA, IZAAKA I JEZUSA
Czas spełnionych marzeń; Abrahamie!; Dialogowanie z Bogiem; Potem wrócimy do was
 
III. BARANA ZŁOŻYŁ W OFIERZE CAŁOPALNEJ ZAMIAST SWEGO SYNA
Ojcze mój!; Sięgnął po nóż, aby zabić swego syna; Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego; Barana złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna
 
IV. OSTATNIA WIECZERZA
Judasz szukał sposobności, żeby im Go wydać; Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami; Łamanie Chleba, błogosławienie Kielicha; To czyńcie na moją pamiątkę!; Sakrament kapłaństwa
 
V. UMYCIE NÓG APOSTOŁOM
Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?; Jeżeli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną; Dałem wam przykład
 
VI. MODLITWA JEZUSA W OGRÓJCU
Kuszenie Jezusa w Ogrójcu; Męka Jezusa źródłem pokoju i radości; Kuszenie na Górze Oliwnej; Dramatyczna walka i krwawy pot; Modlitwa warunkiem zwycięstwa nad pokusą
 
VII. POJMANIE JEZUSA
Jeden z Dwunastu; Wydanie się w ręce nieprzyjaciół; Przestańcie, dosyć!; Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę; Ucieczka Apostołów
 
VIII. JEZUS PRZED WYSOKĄ RADĄ
Nocne przesłuchanie; Poranne przesłuchanie i wyrok Wysokiej Rady; Mesjasz, Syn Człowieczy, Syn Boży
 
IX. ZAPARCIE SIĘ PIOTRA
Zapowiedź zdrady; Nie znam tego Człowieka; Gorzko zapłakał
 
X. JEZUS PRZED PIŁATEM
Nienawiść Sanhedrynu i strach Piłata; Jezus Królem; Jezus wobec Piłata
 
XI. JEZUS PRZED HERODEM — JEZUS I BARABASZ
Pokorne oblicze Boga; Barabasz i Jezus; Parodia sądu
 
XII. BICZOWANIE, UKORONOWANIE CIERNIEM
Biczowanie Jezusa; Koronowanie cierniem; Oto Człowiek!; Skazany na śmierć
 
XIII. DROGA KRZYŻOWA
On sam dźwigał krzyż; Szymon Cyrenejczyk; Płaczące niewiasty; Obnażenie z szat; Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem
 
XIV. UKRZYŻOWANIE JEZUSA
Ukrzyżowanie Jezusa; Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią; Co jest moim krzyżem?; Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
 
XV. JEZUS NA KRZYŻU
Oto Matka twoja; Kuszenie Jezusa na krzyżu; Sąd Boga nad światem; Ekonomia Bożego zbawienia; Złożyć głowę na krzyżu Jezusa
 
XVI. ŚMIERĆ JEZUSA
Świadkowie śmierci Jezusa; Śmierć Jezusa; Przebicie serca włócznią
 
XVII. POGRZEB JEZUSA
Martwe ciało Jezusa; Pogrzeb Jezusa
 
XVIII. KONTEMPLACJA CAŁEJ MĘKI JEZUSA
Przemiana posiadania w ofiarowanie; Pasywność Jezusa w czasie męki i śmierci

 
ROZWAŻANIA REKOLEKCYJNE:
 

XIX. PRZYPOWIEŚĆ O WINNICY
Założenie winnicy; Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi; W końcu posłał swojego syna; . Możliwość powiedzenia Bogu nie; Co właściciel winnicy czyni z owymi rolnikami?
 
XX. MOWA POŻEGNALNA
Trwanie w miłości Jezusa; Trwanie we wzajemnej miłości
 
XXI. EUCHARYSTIA SZKOŁĄ MIŁOŚCI
Miłość mierzy się darem; Miejsce pojednania
 
XXII. ŻYWA EUCHARYSTIA
Wdzięczność; Spełnianie pragnień; Miłość ukrzyżowana i zwycięska; Dawanie świadectwa
 
XXIII. EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM SIŁY I RADOŚCI
Chleb grzeszników; Źródło radości; Przygotowanie do Eucharystii
 
XXIV. CIEMNA NOC MISTYKÓW I JEZUSA UKRZYŻOWANEGO
Świadectwa mistyków; Nasze duchowe udręki; Współuczestnictwo w cierpieniu Jezusa na krzyżu
 
XXV. POSŁUSZEŃSTWO EWANGELICZNE
Posłuszeństwo Jezusa; Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał; Kto was słucha, Mnie słucha; Dwie płaszczyzny posłuszeństwa; Dynamiczne i statyczne rozumienie woli Bożej; Dojrzewanie do posłuszeństwa; Posłuszeństwo zakonne; Przełożony
 
 

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ PROPONOWANE ROZWAŻANIA?
Dla odprawienia trzeciego tygodnia Ćwiczeń; Dla odprawienia trzeciego tygodnia w życiu codziennym; Jako wprowadzenie do przedłużonej modlitwy indywidualnej
 
źródło: mateusz.pl

 

 
o. Józef Augustyn – jezuita, rekolekcjonista, kierownik duchowy, redaktor naczelny „Życia Duchowego”, redaktor naczelny „Pastores” (1998-2002), autor wielu książek z zakresu życia duchowego i pedagogiki chrześcijańskiej.
 
 
 
 
 

obrazek=> W Jego ranach – O. Józef Augustyn -Ewangeliczne kontemplacje męki Jezusa, proponowane przez Józefa Augustyna SJ, ukazują z jednej strony całą powagę i dramat naszej sytuacji ludzi uwikłanych w grzech pierworodny, grzech świata i grzech osobisty, z drugiej zaś tajemnicę odwiecznej i nieskończonej miłości Boga do każdego człowieka. To ona, Boska miłość, wydała na mękę i śmierć krzyżową swojego Jednorodzonego Syna po to, byśmy dzięki Niemu mieli życie wieczne. Rozważania trzeciego tygodnia „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli pogłębiają nasze pragnienia coraz pełniejszego poznawania, miłowania i naśladowania Jezusa. Męka Pańska zaprasza nas do naśladowania naszego Mistrza w tym, co jest dla nas najtrudniejsze: „w znoszeniu wszelkich krzywd i wszelkiej zniewagi i wszelkiego ubóstwa, tak duchowego, jak i materialnego, jeśli tylko najświętszy Majestat zechce nas wybrać i przyjąć do takiego rodzaju i stanu życia” (św. Ignacy Loyola)…
obrazekKliknij => Kwadrans szczerości. Wprowadzenie do modlitwy codziennego rachunku sumienia – o.Józef Augustyn SJ – -Codzienny rachunek sumienia, który proponuje św. Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchownych, nie jest „rozliczaniem się” z własnych upadków i słabości, ale szczerym i miłosnym dialogiem człowieka z Bogiem o naszym życiu. W codziennym rachunku sumienia odkrywamy najpierw bezwarunkową miłość Boga, a następnie naszą odpowiedź na nią. Rachunek sumienia, na który Ojciec Ignacy każdego dnia każe przeznaczyć kwadrans, to codzienny „Kwadrans szczerości” – kwadrans szukania Prawdy o Bogu i prawdy o człowieku….
obrazekKliknij => Duchowość kobiety. – o.Józef Augustyn SJ -W przygotowanej przez redakcję kwartalnika „Życie Duchowe” książce zamieszczone artykuły zostały ujęte w trzech rozdziałach: Teologia o kobietach, Psychologia i duchowość kobiet, Kobiety naszych czasów. Obok wątków teologicznych, psychologicznych i eklezjalnych ważne miejsce odgrywają tu także wątki kulturowe, medialne i literackie. Zdarza się bowiem, że na duchowość kobiet, ale także i mężczyzn, więcej światła rzuca jedno przenikliwe dzieło literackie niż wielotomowe rozważania psychologów czy socjologów….
obrazekZobacz więcej => „Bóg może tylko kochać” -Brat Roger z Taize – Bóg nas ukochał, zanim my Go pokochaliśmy. Kochani taką odwieczną miłością przeczuwamy, że nasza odpowiedź polega przede wszystkim na tym, żeby zdać się na Niego. Naszą duszę wypełnia naprawdę jedyne pragnienie: wszystko oddać Bogu. „Niespokojne jest nasze serce, póki nie spocznie w Nim”. Każda ludzka istota pragnie kochać i być kochaną. Pozostaje jednak pytanie: dlaczego niektórzy ludzie wiedzą o tym, że są kochani, a inni nie?…

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii CZYTELNIA, o. Augustyn Józef SJ, Rekolekcje Ignacjańskie i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.