bł. Bernardyna Jabłońska – życiorys i modlitwy

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

 

„O Boże, usiadłabym nad wodą płynącą i myślałabym wiecznie: Bóg! Umysł się zwróci w jedną stronę i patrzy – jakby Bóg i Bóg,
i wiecznie Bóg. Niech Cię, o Boże, uwielbiają dzieła rąk Twoich w niebie, na ziemi, w piekle i wszędzie, gdzie pełni się Twa wola – a pełni się wszędzie. Uwielbiam Cię, o Boże, w szumie wiatru, w mgłach ciemnych porannych i w zapadającym zmroku. Uwielbiam Cię po czasy dni naszych i dni Twoich. Uwielbiam i błogosławię wśród utrapień dnia każdego i każdej godziny. Bądź uwielbion Wielki, Nieskończony i Niepojęty! Uwielbiam i błogosławię Cię, ko-cham i oddaję się Tobie o Ty, Najświętszy! którego nie znam i nie pojmuję. Tyś Królem mej duszy, a mój cel jedyny podobać Ci się i być Twą palącą się ofiarą. Niech każdy wschód słońca i zachód opowiada Twą wielkość. O Jezu! Dawco łask, proszę Cię przez Twoje życie i wszystkie cierpienia, daj mi tę łaskę, dla chwały Two-jej, żebym Ci była wierną na zawsze.”

 

bł. Bernardyna Jabłońska

 

Cela bł. Bernardyny Jabłońskiej


W Krakowie przy ul. Woronicza w domu generalnym Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim znajduje się cela, gdzie żyła jak również odeszła do Pana bł. Bernardyna Jabłońska – pierwsze Przełożona Generalna Sióstr Albertynek. Zapraszamy do zwiedzenia celi – oprowadza siostra Michaela Faszcza. Więcej na http://www.albertynki.pl oraz https://www.kapucyni.pl

 

Nowenna do bł. Bernardyny Jabłońskiej I

Panie Jezu Chryste, któryś raczył ukształtować serce błogosławionej Siostry Bernardyny na wzór Twego Boskiego Serca, pełnego miłości i dobroci, i dałeś jej wielką wrażliwość na ludzkie potrzeby, głód i cierpienia, za jej wstawiennictwem, udziel mi łaski …………., o którą w tej nowennie pokornie Cię proszę.
 

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
 

Błogosławiona Siostro Bernardyno, módl się za nami.
 

Nowenna do bł. Bernardyny Jabłońskiej II

Wstęp:
W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
W. Chwała Ojcu…
O. Jak była na początku…
 

Dzień pierwszy
 

Ojcze, strzeż Kościoła Chrystusowego dla Twego świętego Imienia. Ocal Kościół i wiarę świętą i zmiłuj się nad nami i zbaw nas. (bł. S. Bernardyna)
 
Błogosławiona Siostro Bernardyno, wierna córko Kościoła świętego, Twojemu wstawiennictwu polecamy Ojca Świętego, biskupów, kapłanów oraz osoby konsekrowane. Wypraszaj im światło Ducha Świętego i gorliwość apostolską. Módl się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a Kościołowi upraszaj wolność w szerzeniu Królestwa Bożego na całym świecie.
 
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

W. Módl się za nami błogosławiona Siostro Bernardyno.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki, pozwól, za jej wstawiennictwem, abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Wstęp, modlitwy i wezwanie odmawia się w każdym dniu nowenny.)
 
Dzień drugi

Jezus – Hostia Najświętsza. Ileż tam szczęścia dla mnie! Ach, żebym tak mogła zostać u stóp Jego wieki całe! Spieszcie do Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, a tam znajdziecie wszystko. (bł. S. Bernardyna)
 
Błogosławiona Siostro Bernardyno, któraś z najgłębszą czcią i miłością adorowała Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, nie szczędząc nocnych godzin na przebywanie u Jego stóp; spraw, by serca nasze płonęły miłością do Jezusa i duchem wynagrodzenia. Daj, byśmy z Eucharystii czerpali moc i siłę do ofiarnej służby naszym bliźnim.
 
Dzień trzeci
 
Chwały Panu Bogu przyczyniamy przez każdy dobry uczynek, słowo, myśl, pragnienie, modlitwę, cierpliwość, usługę bliźnim. (bł. S. Bernardyna)
 
Błogosławiona Siostro Bernardyno, Twojemu wstawiennictwu polecamy naszą Ojczyznę i cały Naród, by trwał w wierności Bogu i Kościołowi świętemu. Upraszaj trwałość i świętość polskich rodzin. Módl się za młodzież i dzieci, by wzrastały w łasce u Boga i ludzi, a nie ulegały złym wpływom i zgorszeniu.
 
Dzień czwarty
 
Śliczna przyroda, wszędzie widzę Boga: obecność Jego napełnia świat, ślady Jego stóp widzę w przestrzeni powietrza; gdzie zstąpił tam pozostawił byt i piękności cuda. Jego Boska Wszechmoc i Piękność napełniają ziemię. (bł. S. Bernardyna)
 
Błogosławiona Siostro Bernardyno, która dostrzegałaś Boga w pięknie natury i kontemplowałaś Jego Wszechmoc i Mądrość, spraw, byśmy dziękując Bogu za dar życia, szanowali piękno otaczającej nas przyrody i wraz z nią wielbili Boga Stwórcę Wszechświata.
 
Dzień piąty
 
Jeżeli ufność nasza będzie wielka, wiele otrzymamy od Pana Boga. Ufajmy bezgranicznie Bogu, a otrzymamy wszystko, co dla nas najlepsze. (bł. S. Bernardyna)
 
Błogosławiona Siostro Bernardyno, przez Twoją bezgraniczną ufność i zawierzenie Bożej Opatrzności, która z Ojcowską dobrocią troszczy się o najmniejsze stworzenie na ziemi, ucz nas powierzania Bogu trudnych spraw codziennego życia. Uproś nam wolność serca od wszelkich przywiązań, byśmy umieli mądrze posługiwać się dobrami doczesnymi dla własnego uświęcenia i szerzenia Królestwa Bożego.
 
Dzień szósty
 
Chciałabym zadość czynić każdej prośbie, otrzeć każdą łzę, pocieszyć słówkiem każdą zbolałą duszę, być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla najnieszczęśliwszych. Ból bliźnich moich jest mym. (bł. S. Bernardyna)
 
Błogosławiona Siostro Bernardyno, która miałaś serce szeroko otwarte na każdą ludzką biedę, głód, cierpienie i krzywdę, a za przykładem św. Brata Alberta chciałaś ciągle dawać i dawać, dzieląc z biednymi trudne warunki życia, ubóstwo i niewygody; daj, byśmy umieli tak jak ty otwierać się na potrzeby bliźnich, zwłaszcza najbardziej opuszczonych, i służyli im jak samemu Chrystusowi.
 
Dzień siódmy
 
Wiecznie klęczeć przed Tronem, adorować, uwielbiać Boga, to moje zadanie na ziemi, tego pragnę od zarania dni moich. Bądź uwielbion Wielki, Nieskończony i Niepojęty! Uwielbiam i błogosławię Cię, kocham i oddaję się Tobie. (bł. S. Bernardyna)
 
Błogosławiona Siostro Bernardyno, Ty, która z miłością trwałaś w kontemplacji Oblicza Pana Jezusa i dla której Bóg był jedynym celem życia i najwyższą wartością, uproś nam łaskę dobrej modlitwy, byśmy z pokorą i ufnością dziecka zwracali się do Boga jako najlepszego Ojca, prosząc o łaskę radosnego wypełniania Jego Najświętszej Woli.
 
Dzień ósmy
 
Miłość, cierpienie, ofiara, oddać się Panu Bogu na wszystko, ufać Jemu bez granic, być ukrytą i zapomnianą, iść za Jezusem od Jego żłóbka aż do krzyża. (bł. S. Bernardyna)
 
Błogosławiona Siostro Bernardyno, któraś swoje cierpienia łączyła ze zbawczą męką Chrystusa, twojemu wstawiennictwu polecamy ludzi chorych, kalekich, załamanych duchowo i wszystkich, którzy cierpią; uproś im zdrowie i męstwo do dźwigania codziennego krzyża. Nam zaś wyjednaj łaskę mężnego znoszenia wszystkich cierpień w duchu wynagrodzenia Bogu za grzechy nasze i całego świata.
 
Dzień dziewiąty
 
Matka Najświętsza niech znajdzie tyle miłości i ufności w nas, ile dusza nasza może jej pomieścić.
(bł. S. Bernardyna)
 
Błogosławiona Siostro Bernardyno, od najmłodszych lat oddana całkowicie i bez reszty Maryi, jako najlepszej Matce i Orędowniczce, uproś nam łaskę, byśmy za twym przykładem czcili i miłowali Maryję i by Maryja była nam nieustanną pomocą i przewodniczką w pielgrzymce do domu Ojca.
 

WEZWANIA LITANIJNE DO BŁ. SIOSTRY BERNARDYNY

 

Błogosławiona Siostro Bernardyno: Wierna naśladowczyni św. Brata Alberta, módl się za nami.
Pochodząca z głęboko katolickiej rodziny,
Rozmiłowana w pięknie przyrody,
Odnajdująca ślady Boga w całym stworzeniu,
Od najmłodszych lat oddana Maryi jako swej Patronce i Matce,
Obdarzona przez Boga darem modlitwy, sięgającej kontemplacji,
Powołana przez Boga do życia zakonnego,
W osiemnastym roku życia wstępująca do tworzącego się Zgromadzenia Sióstr Albertynek,
Gorliwa uczennico św. Brata Alberta,
Przez podpisanie aktu heroicznego oddania się Bogu, stająca się całopalną ofiarą Miłości,
Rozmiłowana w duchu ewangelicznego ubóstwa,
Ufająca bezgranicznie we wszystkim Bożej Opatrzności,
Długie godziny trwająca przed Jezusem Eucharystycznym,
Swą niezwykłą dobrocią serca przyciągająca bliźnich do Boga,
We wszystkich sprawach zjednoczona z Najświętszą Wolą Boga,
Roztropna i dobra Matko, której Brat Albert powierzył kierownictwo
nad młodym Zgromadzeniem Sióstr Albertynek,
W modlitwie i w Eucharystii czerpiąca moc ducha i siły do służby Chrystusowi Panu
w najuboższych i opuszczonych bliźnich,
Zatroskana o podniesienie poziomu życia moralnego swych podopiecznych,
Najczulsza Matko ubogich, której dewizą było: „dawać i wiecznie dawać”,
W cierpieniach i doświadczeniach jednocząca się z Chrystusem Ukrzyżowanym,
W pustelni na Kalatówkach kontemplująca Oblicze cierpiącego Zbawiciela,
Wierna spadkobierczyni i kontynuatorko charyzmatu św. Brata Alberta,
Pokorna służebnico „Kościoła Ubogich”,
Współzałożycielko Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim,
Długoletnia wychowawczyni albertyńskich pokoleń,
Ty, której testamentem były słowa: „Czyńcie dobrze wszystkim”,
Beatyfikowana jako przykład miłosierdzia chrześcijańskiego,
Pośredniczko u Boga we wszystkich potrzebach duszy i ciała,
Orędowniczko biednych, ubogich i opuszczonych,
Wypraszająca u Boga dar macierzyństwa i szczególną opiekę dla matek,
 

Błogosławiona Siostro Bernardyno, uproś nam:
 

dar modlitwy żywej i gorącej – uproś nam u Boga
głęboką miłość Eucharystii,
ufne zawierzenie Bożej Opatrzności,
odkrywanie Oblicza Chrystusa w cierpiących,
dobroć serca względem wszystkich ludzi,
ducha zaparcia i wyrzeczenia,
cierpliwość i męstwo w przeciwnościach, wiarę w zwycięstwo dobra nad złem,
 

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny obfitowało w dobre uczynki, pozwól za Jej wstawiennictwem, abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci, mogli wytrwale Tobie służyć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Za ubogich, chorych i cierpiących
 
Boże, Ojcze miłosierdzia, przez wstawiennictwo Twej służebnicy bł. Siostry Bernardyny, która w całym swym życiu naśladowała Twego Syna Jezusa Chrystusa czyniącego wszystkim dobrze, polecamy Ci wszystkich biednych, dotkniętych klęską głodu, bezdomnych i bezrobotnych, chorych, oraz cierpiących fizycznie i duchowo. Niech w krzyżu Syna Twojego i w Jego Zmartwychwstaniu czerpią moc, siłę i nadzieję przetrwania. Amen.
 
Za małżonków o dar potomstwa
 
Boże nasz Ojcze i Panie, który stwarzając pierwszych ludzi, błogosławiłeś im, mówiąc: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1, 28), pokornie Cię prosimy przez wstawiennictwo bł. Siostry Bernardyny Jabłońskiej, która swą dobrocią przychodziła z pomocą ludziom we wszelkich potrzebach duszy i ciała, a w sposób szczególny dopomaga dziś matkom pragnącym potomstwa: Spraw, by ……. mogli cieszyć się owocem swego małżeństwa, jakim jest poczęte dziecko i wychować je dla Twej chwały w duchu wskazań Kościoła świętego. Amen.

Bł. Siostro Bernardyno, uproś nam tę łaskę. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 
O uproszenie łaski powołania zakonnego
 

Bł. Siostro Bernardyno, która zachęcona przykładem św. Brata Alberta, poświęciłaś swą młodość i całe życie służbie Bogu i najuboższym bliźnim, uproś mi łaskę, abym poznawszy wolę Bożą, odważnie poszła za głosem powołania oddając się na służbę Chrystusowi w najbardziej potrzebujących i opuszczonych
bliźnich, ufając w Jego zapewnienie, że „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych – Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Amen.

 

obrazek => Oddychać Jezusem. Adoracje Eucharystyczne -Słowa adoracji, przepojone duchem wiary, miłości, pełnej oddania ofiary uwielbienia Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie pochodzą z najczystszego źródła, bo wypracowane i przedstawiane były Jezusowi-Hostii w czasie adoracyjnych czuwań przez Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji z klasztoru w Kętach.Oddychajmy Jezusem – zachęcają nas Siostry Klaryski….>> zobacz więcej
obrazek => Audiobook Jak żyć Słowem Bożym na co dzień? -Krzysztof Wons  – Bóg codziennie do nas mówi! Jego Słowo jest zawsze Słowem „na teraz”, na obecną sytuację naszego życia. Jeśli uwierzymy, że Bóg codziennie kie­ruje do nas Słowo, życie nasze nabierze głębszego wymiaru. Zauwa­ży­my wtedy, że im więcej się modlimy Słowem Bożym, tym „więcej” Bóg jest obecny w naszym życiu. Im głębsze i hojniejsze jest nasze rozważanie Słowa, tym „bliższy” staje się nam Bóg „wyraźniej” objawiający się w wydarzeniach dnia..…>> zobacz więcej
kliknij => Rozważania na Wielki Post z ks. Dolindo Ruotolo -Autor: Dolindo RuotoloWybór myśli, modlitw i tekstów ks. Dolindo pomoże nam owocnie przeżyć okres Wielkiego Postu i lepiej zrozumieć Miłość Zbawiciela okazaną nam przez śmierć na krzyżu, która nie zna granic i dla której nie ma nic niemożliwego. Miłość ta pokonuje słabość, grzech i śmierć. Pozostaje nam tylko uwierzyć, że właśnie taką miłością zostaliśmy ukochani i odpowiedzieć na Jej wezwanie….>> zobacz więcej

 
Maria Jabłońska urodziła się 5 sierpnia 1878 roku we wsi Pizuny koło Lubaczowa. Była jednym z czworga dzieci niezamożnych rolników Grzegorza i Marii. Do szkoły nie chodziła, pisać i czytać nauczył ją domowy nauczyciel. W wieku 18 lat po spotkaniu Brata Alberta Chmielowskiego wstąpiła do Albertynek. Została główną kucharką w Miejskim Domu Kalek. W jej zapiskach można przeczytać: „Dopełniajmy pracy Jezusa, Jego trudów, cierpień, miłości, cichości, łez, a szczególnie Jego miłosierdzia nad nędzami duszy i ciała bliźnich”.
24-letnią siostrę Marię, która w zakonie przybrała imię Bernardyna, brat Albert mianował przełożoną generalną Albertynek. W testamencie napisała: „Czyńcie dobrze wszystkim” – jakby uzupełniając słowa Adama Chmielowskiego: „Trzeba być dobrym jak chleb”. Siłę siostra Bernardyna odnajdywała w Eucharystii. W dzień zajęta sprawami Zgromadzenia i ubogich, nie miała czasu na dłuższą modlitwę, więc wynagradzała Panu Bogu, trwając nocą godzinami przed Najświętszym Sakramentem. To umiłowanie Jezusa w Eucharystii przekazała swoim siostrom, zachęcając je do częstej adoracji. Zmarła 23 września 1940 roku.
 

Beatyfikacji Bernardyny Jabłońskiej dokonał 6 czerwca 1997 r. św. Jan Paweł II podczas Mszy św. odprawianej pod Krokwią w Zakopanem. W homilii mówił on między innymi:
Maria Bernardyna Jabłońska – duchowa córka św. brata Alberta Chmielowskiego, współpracownica i kontynuatorka jego dzieła miłosierdzia – żyjąc w ubóstwie dla Chrystusa poświęciła się służbie najuboższym. Kościół stawia nam dzisiaj za wzór tę świątobliwą zakonnicę, której dewizą życia były słowa: „dawać, wiecznie dawać”. Zapatrzona w Chrystusa, szła wiernie za Nim, naśladując Go w miłości. Chciała zadośćuczynić każdej prośbie ludzkiej, otrzeć każdą łzę, pocieszyć choćby słowem każdą cierpiącą duszę. Chciała być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla najbardziej pokrzywdzonych. „Ból bliźnich moich jest bólem moim” – mawiała. Wraz ze św. Bratem Albertem zakładała przytuliska dla chorych i tułaczy wojennych.
Ta wielka heroiczna miłość dojrzewała na modlitwie, w ciszy pobliskiej pustelni na Kalatówkach, gdzie przez jakiś czas przebywała. W najtrudniejszych chwilach życia – zgodnie z zaleceniami jej duchowego opiekuna – polecała się Najświętszemu Sercu Jezusa. Jemu ofiarowała wszystko, co posiadała, a zwłaszcza cierpienia wewnętrzne i udręki fizyczne. Wszystko dla miłości Chrystusa! Jako przez wiele lat przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Posługujących Ubogim III Zakonu św. Franciszka – albertynek, nieustannie dawała swoim siostrom przykład tej miłości, która wypływa ze zjednoczenia ludzkiego serca z Najświętszym Sercem Zbawiciela. To Serce Jezusa było jej umocnieniem w heroicznej posłudze najbardziej potrzebującym.
  

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii MODLITWY RÓŻNE, NOWENNY, ŚWIĘCI i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.