Święta Cecylia – film i modlitwy

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

Próba wiary – Święta Cecylia – film

 

Święta Cecylia Rzymianka – z serii „O Świętych dla dzieci”


Święta Cecylia Rzymianka – Patronka Śpiewu i muzyki kościelnej (https://youtu.be/EY_wu_jEfB8)
 

22 listopada Kościół obchodzi wspomnienie św. Cecylii. Należy ona do najsłynniejszych męczennic Kościoła rzymskiego. Żyła na przełomie II i III w. Jako młoda dziewczyna, złożyła ślub czystości. Mimo iż zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem, nie złamała swego przyrzeczenia, lecz pozyskała dla Chrystusa swego męża i jego brata. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską.
Jakub de Voragine w Złotej legendzie w taki oto sposób pisze o św. Cecylii: „Gdy muzyka grała, ona w sercu Panu jedynie śpiewała. Przyszła wreszcie noc, kiedy Cecylia znalazła się ze swym małżonkiem w tajemniczej ciszy sypialni. Wówczas tak przemówiła do niego: Najmilszy, istnieje tajemnica, którą ci wyznam, jeśli mi przyrzekniesz, że będziesz jej strzegł troskliwie. Jest przy mnie anioł Boży, który mnie kocha i czujnie strzeże mego ciała. Będziesz go mógł zobaczyć, jeśli uwierzysz w prawdziwego Boga i obiecasz, że się ochrzcisz. Idź więc za miasto drogą, która nazywa się Appijska i powiedz biedakom, których tam spotkasz: Cecylia posyła mnie do was, abyście pokazali mi świętego starca Urbana. Skoro ujrzysz jego samego, powtórz mu wszystkie moje słowa. A gdy on już oczyści ciebie i wrócisz do mnie, wtedy ujrzysz i ty owego anioła.
Walerian przyjął chrzest z rąk św. Urbana. Wróciwszy do Cecylii znalazł ją w sypialni rozmawiającą z aniołem. Anioł trzymał w ręce dwa wieńce z róż i lilii i podał jeden z nich Cecylii, a drugi Walerianowi, mówiąc przy tym: Strzeżcie tych wieńców nieskalanym sercem i czystym ciałem, ponieważ przyniosłem je dla was z raju Bożego. One nigdy nie zwiędną ani nie stracą swego zapachu i nigdy nie ujrzą ich ci, którym czystość nie jest miła”. (źródło: niedziela.pl)

 

MODLITWA DO ŚW. CECYLII

Cecylio Święta, Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza
Strażniczko harmonii,
z tonów czynisz piękny splot
By dźwięcznym, czystym był wspólny głos.

Nauczycielko cierpliwości i wytrwania
Przyjm prośby nasze i błagania
By śpiewało nam się lżej
W swej opatrzności głos każdy miej
Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach
Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach
Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba
Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!
Amen.
 

Modlitwa do Św. Cecylii

Święta Cecylio, przepełniona miłością do Chrystusa, niezłomna w walce o świętość i wierna Bogu aż do męczeńskiej śmierci. Prowadź nas drogami oddania Jezusowi na wzór Twojego oddania, czystości której jesteś doskonałym przykładem i miłości do Boga którą zwieńczyłaś heroiczną ofiarą z życia. Wyproś nam dar męstwa wobec wrogów naszej duszy, których Ty pokonałaś w samotnej walce. Ucz nas stawiać Pana zawsze na pierwszym miejscu we wszystkim co nas spotyka.
Patronko muzyki, daj nam zakosztować piękna tej sztuki a muzykom, nosicielom Bożej łaski talentu, wyproś dar pokornego i hojnego dzielenia się swoim darem z bliźnimi. Kieruj naszymi krokami i wskazuj na dobro i piękno podawane nam przez Pana na każdy nasz dzień.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 

LITANIA DO ŚW. CECYLII

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święta Cecylio, roztropna dziewico,
Święta Cecylio, o sercu płonącym ogniem Bożej miłości,
Święta Cecylio, apostołko pełna miłości i gorliwości bliźniego,
Święta Cecylio, któraś nawróciła swego małżonka i wyjednałaś dla niego koronę męczeństwa,
Święta Cecylio, któraś swą mową obronną poruszyła serca pogan i doprowadziła ich do poznania prawdziwego Kościoła,
Święta Cecylio, widząca nieustannie Anioła Stróża u swego boku,
Święta Cecylio, której dane było dołączyć swój głos do harmonii niebiańskiego chóru dziewic,
Święta Cecylio, oddająca chwałę Jezusowi swymi melodiami,
Święta Cecylio, jaśniejąca męczennico Jezusa Chrystusa,
Święta Cecylio, cierpiąca przez trzy dni najokrutniejsze męki,
Święta Cecylio, pocieszenie strapionych,
Święta Cecylio, opiekunko wszystkich, którzy Cię wzywają,
Święta Cecylio, patronko muzyki kościelnej
Święta Cecylio, patronko świętych kantorów, organistów, scholi i chórów kościelnych
Święta Cecylio, patronko i pośredniczko wszystkich śpiewaków, muzyków, kompozytorów, autorów, i studentów,
 

Pozdrawiamy ciebie, o święta Dziewico,
która przelałaś krew swoja w obronie wiary w Jezusa Chrystusa,
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.
 

Bóg wywyższył świętą Cecylię,
I chwałą ukoronował jej cnoty.
 

Módlmy się:
O Boże Przedwieczny, który raczyłeś dać nam w osobie świętej Cecylii potężną opiekunkę, dozwól, abyśmy tak jak ona po spędzeniu naszych dni w wierze, niewinności i świętości, mogli osiągnąć krainę zbawienia wiecznego, gdzie wspólnie z nią będziemy mogli Cię chwalić i błogosławić na wieki wieków. Amen.

 

Nowenna do św. Cecylii

Modlitwa na rozpoczęcie każdego dnia:

Wiekuisty Boże, otrzymaliśmy od Ciebie dar, Świętą Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę muzyki i orędowniczkę muzyków. Dopomóż nam, abyśmy potrafili przeżyć swoje dni tak wiernie Tobie i tak niewinnie jak ta Święta. Spraw, abyśmy po ziemskim życiu mogli dostąpić spotkania ze Świętą Cecylią w niebie, gdzie wspólnie z nią będziemy wyśpiewywać Tobie chwałę. Amen

 

DZIEŃ PIERWSZY

Modlitwa na rozpoczęcie:
Wiekuisty Boże…

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, która przelałaś krew w obronie wiary w Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, wysłuchaj mojej modlitwy i wyproś mi łaskę (wymienić prośbę). Święta Cecylio, która wspaniałomyślnie złożyłaś swe życie Bogu, proszę Cię o wstawiennictwo, abym i ja mężnie mógł wyznawać swą wiarę w Jezusa Chrystusa. Wysłuchaj łaskawie mojej modlitwy. Amen.
Święta Cecylio, módl się za nami!

 

DZIEŃ DRUGI

Modlitwa na rozpoczęcie:
Wiekuisty Boże…

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, która przelałaś krew w obronie wiary w Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, wysłuchaj mojej modlitwy i wyproś mi łaskę (wymienić prośbę). Święta Cecylio, Dziewico, o sercu czystym i bohaterskim, o której uczciwości i czystości pamięć trwa przez wieki, dopomóż mi, abym i ja przeżył życie w czystości mego serca i ciała. Wysłuchaj łaskawie mojej modlitwy. Amen.
Święta Cecylio, módl się za nami!
 

DZIEŃ TRZECI

Modlitwa na rozpoczęcie:
Wiekuisty Boże…

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, która przelałaś krew w obronie wiary w Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, wysłuchaj mojej modlitwy i wyproś mi łaskę (wymienić prośbę). Święta Cecylio, która poddałaś się woli Boga bezgranicznie, pomóż mi naśladować Cię w wierze i miłości do Boga, abym stał się święty jak Ty i mógł razem z Tobą cieszyć się przebywaniem u Ojca w niebie. Amen.
Święta Cecylio, módl się za nami!
 

DZIEŃ CZWARTY

Modlitwa na rozpoczęcie:
Wiekuisty Boże…

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, która przelałaś krew w obronie wiary w Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, wysłuchaj mojej modlitwy i wyproś mi łaskę (wymienić prośbę). Święta Cecylio, Dziewico i Męczennico, podziwiam Twą odwagę, kiedy wyznawałaś swą wiarę w obliczu prześladowania, oraz miłość do Boga, która dodała Ci sił, by do końca życia, kiedy już nawet nie mogłaś mówić, dawać niezachwiane świadectwo wiary w Trójcę Przenajświętszą. Amen.
Święta Cecylio, módl się za nami!
 

DZIEŃ PIĄTY

Modlitwa na rozpoczęcie:
Wiekuisty Boże…

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, składam dziękczynienie Bogu za wszystkie łaski, którymi obdarzył Cię w Twoim życiu, a Twa dusza nimi ozdobiona była Mu tak miła, że nie odmawia Ci żadnej łaski. Za Twoim pośrednictwem składam w Boże ręce moją prośbę (wymienić prośbę). Święta Cecylio, dziękuję Ci za Twój wielki i niedościgniony wzór świętości, który chcę z pomocą Bożą naśladować. Amen.
Święta Cecylio, módl się za nami!
 

DZIEŃ SZÓSTY

Modlitwa na rozpoczęcie:
Wiekuisty Boże…

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, za Twe nieskalane życie, podziwiam Twą czystą miłość do Jezusa, która była większa niż wszelkie ludzkie uczucia. Mówiłaś o sobie: „Jestem oblubienicą mojego Pana Jezusa Chrystusa”. Święta Cecylio, wstaw się za mną w mojej intencji (wymienić prośbę) i pomóż mi zachować moje ciało czyste, moją duszę świętą, abym potrafił tak jak Ty kochać Jezusa i być mu wiernym. Amen.
Święta Cecylio, módl się za nami!
 

DZIEŃ SIÓDMY

Modlitwa na rozpoczęcie:
Wiekuisty Boże…

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, za Twe nieskalane życie, naucz i mnie tak odważnie wyznawać wiarę i wstaw się u Boga w mojej intencji, abym otrzymał łaskę, o którą pokornie Cię proszę (wymienić prośbę). Święta Cecylio, pomóż mi w moim codziennym praktykowaniu wiary, abym jak Ty mógł prowadzić siebie i innych do Chrystusa i Kościoła przez dawanie przykładu pobożności. Amen.
Święta Cecylio, módl się za nami!
 

DZIEŃ ÓSMY

Modlitwa na rozpoczęcie:
Wiekuisty Boże…

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, która wolałaś umrzeć, niż odwrócić się od Jezusa, módl się za mnie, abym i ja wytrwał w swej wierze i nigdy się jej nie zaparł i abym dostąpił łaski Bożej, o którą tak gorąco Go proszę za Twoją przyczyną (wymienić prośbę). Święta Cecylio, chcę razem z Tobą wyśpiewywać chwałę Bożą według słów, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Amen.
Święta Cecylio, módl się za nami!
 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Modlitwa na rozpoczęcie:
Wiekuisty Boże…

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, za Twą odwagę, którą pokazałaś światu, nie uginając się pod naciskiem pogan i dając świadectwo miłości Bożej. Ty ofiarowałaś Jezusowi swoją miłość do końca, a On także Cię nią obdarzył. I ja pragnę jej dostąpić w łasce, o którą proszę (wymienić prośbę). Święta Cecylio, bądź patronką każdego mojego czynu, abym nigdy, nawet przez nieuwagę, nie zasmucił Boga złym postępowaniem i abym po ziemskim życiu mógł razem z Tobą cieszyć się zbawianiem wiecznym. Amen.
Święta Cecylio, módl się za nami!
 

Modlitwa na zakończenie nowenny:

Święta Cecylio, która nawróciłaś swego małżonka i który dzięki Tobie otrzymał koronę męczeństwa i zbawienia, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Święta Cecylio, Twoje życie wiary stało się wzorem dla serc niewiernych, aby ich pozyskać dla prawdziwego Kościoła, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Święta Cecylio, która wyśpiewałaś Bogu swą miłość, oddanie i wierność, wstaw się u Boga za mną, aby wysłuchał mojej modlitwy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

obrazek => REKOLEKCJE ANIELSKIE – o. Marcin Ciechanowski OSPPE – Ojciec Marcin Ciechanowski, egzorcysta z wieloletnim doświadczeniem, głosi pełne pasji rekolekcje. Nie jest to tylko zbiór teorii i wskazówek teologicznych. To żywy przekaz poparty niezliczonymi przykładami uwolnienia spod mocy demona, z którymi ojciec Marcin zetknął się w swej posłudze egzorcysty….

obrazek => Modlitwy do Ducha Świętego – O. Stanisław Maria Kałdon OP – Polecamy mały modlitewnik zawierający nowenny, nabożeństwo, litanie i modlitwy codzienne do Ducha Świętego. W skład książeczki wchodzą także modlitwy świętych i błogosławionych do Ducha Świętego, a wśród nich modlitwa bł. Jana Pawła II….

 


 
=> MODLITWY DO ŚWIĘTEJ CECYLII – PDF

Ten wpis został opublikowany w kategorii Filmy o świętych, LITANIE, MODLITWY RÓŻNE, NOWENNY, ŚWIĘCI i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.