Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

PRZYGOTOWANIE DO ZAWIERZENIA SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ Według wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort urodził się we Francji. Napisał – trwający 33 dni – program przygotowania się do zawierzenia się Matce Bożej.

Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata (szatan stara się oderwać nas od czynienia dobra i dążenia do królestwa Bożego), aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa i dzięki temu zbliżyć się do Niego. W czasie tych 12 dni ćwiczenia duchowe polegają na kształtowaniu w sobie cnót: skromności, samozaparcia, pokory, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, prawdomówności.

Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na 3 okresy, z których każdy trwa 7 dni. W czasie pierwszego z tych tygodni poznajemy – w świetle nauki Chrystusa – samych siebie, w tym swoje wady, grzechy, słabości oraz cnoty. Ma to służyć przygotowaniu się do spowiedzi generalnej. W tym okresie ćwiczeń duchowych należy wzbudzać w sobie akt żalu za grzechy oraz rezygnacji ze swojej woli, która może być niezgodna z oczekiwaniami Maryi.

Drugi tydzień jest czasem poznawania godności, przywilejów i cnót Maryi. W ćwiczeniach duchowych należy starać się naśladować cnoty Matki Bożej oraz odmawiać akt strzelisty św. Ludwika „Ja poświęcam się Tobie cały, o Maryjo, chcę być Twoją własnością“.

Trzeci tydzień, to poznawanie Jezusa Chrystusa i Jego zbawczego dzieła. Ćwiczenia duchowe polegają teraz na praktykowaniu aktów miłości Boga i bliźniego, na staraniu się o radosne znoszenie cierpień i na proszeniu Boga o łaskę wybaczenia każdej doznanej krzywdy.

Codzienne czytania duchowe wiążą się z modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów Pisma Świętego oraz Naśladowania Chrystusa Tomasza a Kempis lub Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Maryi czy innych dzieł św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Prócz tego wskazane jest wierne odmawianie modlitw, codzienny rachunek sumienia (czy zadbaliśmy o ćwiczenie się w jednej z cnót), uczestniczenie (w miarę możliwości) we Mszy św. i przyjęcie Komunii Świętej oraz codzienne rozmyślanie (wskazanie codziennego rozmyślania jest konieczne podczas odmawiania zawierzenia – ma ono trwać od 10 do 30 minut).

Po 33 dniach przygotowania następuje dzień 34 – dzień poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Dzień ten powinien przypadać w jedno z głównych świąt Maryjnych, tj. 2 lutego, 25 marca, 31 maja, 15 sierpnia, 8 grudnia lub 28 kwietnia we wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montforta.

Pierwszy dzień przygotowania (trwającego 33 dni) powinien więc przypadać odpowiednio: 31 grudnia, 20 lutego, 28 kwietnia, 13 lipca, 5 listopada bądź 26 marca. Według św. Ludwika de Monfort przed dniem zawierzenia warto odbyć spowiedź generalną i przyjąć – w intencji tego zawierzenia – Komunię Świętą. Przed odmówieniem aktu poświęcenia się wskazane jest odmówienie modlitwy Witaj Gwiazdo Morza. Wskazane są także 3 dniowe rekolekcje poprzedzające zawierzenie.

Zawierzenie można złożyć w dwojaki sposób:
Prywatnie – podczas Eucharystii, a konkretnie po przyjęciu Komunii Świętej, z radością w sercu odmówić akt zawierzenia. Jeśli uczestnictwo w tym dniu we Mszy Świętej nie jest możliwe, należy pomodlić się w kościele lub w kaplicy, a następnie odmówić akt zawierzenia. Uroczyście – w obecności kapłana: jeśli akt zawierzenia się składa jedna osoba, kapłan zezwala jej odmówić akt na głos, po przyjęciu Komunii Świętej; jeśli jest więcej osób, to po Komunii Świętej każda z osób pojedynczo podchodzi do ołtarza i odmawia akt zawierzenia, a następnie wszystkie podpisują go na ołtarzu.

Wprowadzenie do aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję

Ćwiczenia duchowe w ramach 33 dniowego okresu przygotowań do złożenia uroczystego aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję czyta Tomasz Fopke. Rozważania na każdy dzień zostały opracowane przez Ojca Fryderyka Fabera, na podstawie „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” Świętego Ludwika Marii Grignion de Monfort (żyjącego we Francji, w latach 1673-1716). (filomena.org.pl)Warunkiem (oprócz przygotowania) jest znajomość „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.
W przygotowaniu do zawierzenia się w niewolę miłości lektura Traktatu św. Ludwika jest obowiązkowa,
aby lepiej zrozumieć istotę tego nabożeństwa, wiedzieć o co w nim chodzi i na czym polega.


Traktat w formie PDF można pobrać tutaj => Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – PDF <=


Jest też w formie audio tutaj =>Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – audio <=

Warto przesłuchać też poniższe homilie:
=> Homilie o Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Matki Bożej oraz o Zawierzeniu się Maryi – o. Michał Lukoszek

1 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję

 

2 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję

obrazek => Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort – Jeśli chcesz do nich dołączyć i doświadczyć niezwykłej opieki Matki Przenajświętszej, skorzystaj z duchowego skarbu, przekazanego nam przez św. Ludwika…..>> zobacz więcej
 

3 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

4 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję

 

5 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

6 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

7 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

8 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

9 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

 

10 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję

 

11 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję

 

12 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

13 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

14 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

15 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

16 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

17 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

18 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

 

19 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję

 

20 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

21 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

22 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

23 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

24 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

25 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

26 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

27 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

 

28 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję

 

29 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

30 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

31 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

32 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 

33 dzień przygotowań Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


 
 

Dzień składania Aktu Ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


Akt Ofiarowania się Jezusowi przez Maryję po 33 dniowym okresie przygotowań, czytany przez Tomasza Fopke.
 

 

obrazek => Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny -Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort – Lektura traktatu jest cennym duchowym doświadczeniem. Im częściej po niego sięgamy, tym bardziej przemienia on nasze serca. Osnowę dzieła stanowi dewiza św. Ludwika Marii de Montfort: „Wszystko dla Jezusa przez Maryję”…..>> zobacz więcej
obrazek => Maryja Droga do uwolnienia -ks. Gabriele Amorth– Gabriele Amorth, słynny egzorcysta Watykanu i wielki orędownik kultu Matki Boskiej, stworzył wyjątkowe kompendium wiedzy o życiu Maryi….>> zobacz więcej
Ten wpis został opublikowany w kategorii ks. Chmielewski Dominik, MATKA BOŻA, Wiara, życie i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.