Sakramenty, czyli siedem darów Boga dla człowieka

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

 

Sakramenty, czyli siedem darów Boga dla człowieka

Siedem sakramentów to siedem darów spływających z nieba na ziemię. Prawdziwy dar Boga dla człowieka. Bo Bóg stwarzając człowieka, nie pozostawił go na potępienie, lecz zesłał mu zbawienie.

 

Siedem sakramentów jako widzialnych znaków niewidzialnej łaski

Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski. Znak oznacza w tym wypadku przekazanie, a łaska oznacza łaskę Bożą, czyli dar Boga dla człowieka. Sakramenty przyjmuje się tylko i wyłącznie w wyznaniach chrześcijańskich. Wyznania katolickie i prawosławne wyliczają siedem sakramentów: sakrament chrztu, sakrament bierzmowania, sakrament pokuty, sakrament komunii, sakrament małżeństwa, sakrament kapłaństwa i sakrament namaszczenia. Wyznania protestanckie wyliczają przeważnie dwa sakramenty: sakrament chrztu i sakrament komunii, ale poza sakramentami sprawuje się u nich tak zwane święte obrzędy.  Raz w życiu przyjmuje się takie sakramenty jak chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo i małżeństwo – małżeństwo można ewentualnie zawrzeć dwa razy tylko w przypadku wdowieństwa lub stwierdzenia nieważności małżeństwa przez Sąd kościelny. Wiele razy w życiu przyjmuje się z kolei takie sakramenty jak pokuta, komunia i namaszczenie.

 

Sakramenty wtajemniczenia – chrzest, bierzmowanie, komunia

Jako sakramenty wtajemniczenia uznaje się sakrament chrztu, sakrament bierzmowania i sakrament komunii. Chrzest to nawrócenie, oczyszczenie i przyjęcie do wspólnoty chrześcijańskiej. Bierzmowanie to przekazanie darów Ducha Świętego umacniających wiarę i czyniących zdolnymi do jej obrony i głoszenia. Komunia stanowi celebrację Ostatniej Wieczerzy, Ukrzyżowania i Zmartwychwstania, w czasie których Jezus Chrystus zostawił swoje ciało i krew w postaci chleba i wina jako pokarmu dla dusz.

 

Sakramenty uzdrowienia – pokuta, namaszczenie

Jako sakramenty uzdrowienia uznaje się sakrament pokuty i sakrament namaszczenia. Pokuta stanowi nawrócenie i pojednanie z Kościołem. Namaszczenie stanowi natomiast nawrócenie i pojednanie z Kościołem w wypadku choroby, wówczas odpuszczenie grzechów następuje przez samą chęć wyznania ich, a nie przez ich wyznanie.

 

Sakramenty społeczne – małżeństwo, kapłaństwo

Jako sakramenty w służbie społecznej figurą sakrament małżeństwa i sakrament kapłaństwa. Małżeństwem nazywa się nierozerwalne przymierze miłości. Małżeństwo w chrześcijaństwie to związek na wzór związku między Oblubieńcem, czyli Jezusem Chrystusem, a Oblubienicą, czyli Kościołem. Katolicyzm dopuszcza jeden ślub i nie dopuszcza rozwodów, ewentualnie stwierdzenie nieważności ślubu, prawosławie dopuszcza kilka ślubów i dopuszcza swoiste rozwody na zasadzie zdjęcia błogosławieństwa z danego związku, a protestantyzm dopuszcza kilka ślubów i dopuszcza rozwody. Kapłaństwem nazywa się z kolei uświęcenie, to znaczy nadanie władzy udzielania sakramentów i sprawowania obrzędów. Chrześcijaństwo wzór kapłaństwa upatruje w osobie Jezusa Chrystusa jako najwyższego pośrednika między Niebem a Ziemią. W katolicyzmie i w prawosławiu obowiązuje celibat, a w protestantyzmie celibat nie obowiązuje.

 

Sakramenty i uroczystości z nimi związane

Każdy sakrament, może poza sakramentami uzdrowienia, wiąże się z uroczystością wyprawianą po obrzędach w świątyni. Dana osoba świętuje i celebruje to w gronie najbliższych osób. Upominki na specjalne okazje, takie jak chrzest, bierzmowanie, czy wesele, to coś, co staje się materialnym odzwierciedleniem niematerialnego daru z serca dla serca (sprawdź).

 

Podziel się i udostępnij na:  
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZYTELNIA, Działanie Ducha Świętego, EUCHARYSTIA, Wiara, życie i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.