Katecheza o święcie Podwyższenia Krzyża Świętego

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

Katecheza o święcie Podwyższenia Krzyża Świętego


Specjalną katechezę liturgiczną o święcie Podwyższenia Krzyża o. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło wygłosili w wigilię tego święta, podczas VI rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, odbywających się w dniach 13-15 września 2013 w Krakowie

obrazek=> Pragnę. Rozważania o mądrości krzyża – Marie-Dominique Philippe OP – – Zbiór nauk i kazań ojca Marie-Dominique Philippe’a o „mądrości Krzyża”, a zwłaszcza o tajemnicy krzyku pragnienia Chrystusa…

 

Zobacz też:

Historia relikwii Krzyża Św. i Święta Podwyższenia Krzyża Świętego 14.IX.pdf   ←

 

obrazek => Mądrość krzyża – Michał Wilk – W książce zamieszczono rozważania Drogi Krzyżowej opracowane na podstawie fragmentów listów Apostoła Narodów dotyczących tajemnicy cierpienia. Mądrość krzyża to czternaście medytacji, które ukazują nam głębszy sens męki Chrystusa i wprowadzają nas w modlitwę kontemplacji krzyża….

 

MYŚLI O KRZYŻU :

 

Jakże słodkie jest imię krzyża; tu, u stóp krzyża Jezusa, dusze przyoblekają się w światłość, rozpłomieniają się miłością; tu otrzymują skrzydła, by wzbić się do lotów najwyższych. Niech stanie się ten krzyż łożem naszego odpoczynku, szkołą doskonałości, naszym umiłowanym dziedzictwem. Dlatego zważajmy, żeby nie oddzielać krzyża od naszej miłości do Jezusa: bez miłości krzyż stałby się ciężarem nie do uniesienia przez naszą słabość.” (św. O. Pio)
 
Jezus mówi mi, że w miłości to On jest moją rozkoszą, natomiast w cierpieniu ja jestem rozkoszą Jego. Zatem pragnienie zdrowia oznaczałoby, że szukam dla siebie radości, a nie staram się ulżyć Jezusowi. Tak, kocham krzyż, tylko krzyż; kocham, bo widzę go zawsze na ramionach Jezusa.” (św. O. Pio)
 
Krzyż jest gwarancją miłości, krzyż jest zadatkiem przebaczenia; i miłość, która nie jest zasilana, karmiona przez krzyż, nie jest miłością prawdziwą – sprowadza się do słomianego ognia.” (św. O. Pio)
 
Mówimy także: Pan wkłada brzemię i zarazem je zdejmuje, ponieważ wkładając krzyż na jednego ze swych wybranych, tak bardzo go wzmacnia, że on dźwigając ciężar z tą nową siłą, jest przez nią podtrzymywany.” (św. O. Pio)
 
Umiłowanie krzyża było zawsze znakiem wyróżniającym dusze wybrane; obciążenie krzyżem świadczyło o szczególnym upodobaniu Ojca niebieskiego w tychże duszach. Bez umiłowania krzyża nie można wiele osiągnąć na drogach chrześcijańskiej doskonałości.” (św. O. Pio)
 
Jest tyle krzyży, co ludzi.” ( Fulton Scheen)
 
Jezus nie tłumaczył krzyża, lecz go dźwigał.” (Georg Moser)
 
Każdy los, w którym widać krzyż, staje się łaską.” (Reinhold Schneider)
 
Krzyż był i jest wciąż chrześcijańskim znakiem zbawienia i miłości.” (Paweł VI)
 
Krzyż jest odpowiedzią świata na miłość chrześcijańską.” (Ernst Bloch)
 
Krzyż jest światłem oświetlającym niebo i ziemię.” (św. Jan Maria Vianney)
 
Nie mieczem, lecz krzyżem uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną.” (św. Augustyn)
 
Przez cierpienie jedynie i przez krzyże, a nie inni drogą można dojść do wielkiej miłości Boga i do prawdziwego z Nim zjednoczenia. Krzyż więc nie jest karą, ale największą łaską Bożą, której tylko miłośnikom swoim udziela.” (bł. Alfons Maria Mazurek)
 
Chrześcijanin powinien cieszyć się z krzyży, bo gdy jest sprawiedliwym, to cierpiąc zarabia na nagrodę; gdy jest grzesznikiem, cierpienie go poprawia i będzie mu poczytane jako pokuta za grzechy.” (św. Augustyn)
 
Pan chłoszcze i nawiedza krzyżami swych wybranych, a ty chcesz być wyjętym? Jeśli będziesz wyjętym od cierpień, będziesz i od nagrody. Przez cierpienie ukazuje się nam nie gniew Boży, ale raczej jego miłosierdzie.” (św. Augustyn)
 
Bóg zsyła krzyże w miarę sił człowieka: cnotliwy musi więcej cierpieć, niż zwyczajny chrześcijanin, a święty więcej niż cnotliwy.” (św. Ignacy Loyola)
 
Gdyby cierpienia Jezusa Chrystusa rozdzielono na równe części między wszystkich ludzi, żaden człowiek nie zniósłby przypadającej mu cząstki. Nasze krzyże są podobne do kwiecia, które przyniesie owoce we właściwym czasie.” (św. Jan Maria Vianney)
 
Mniej jest cierpienia, kiedy idzie się drogą Chrystusowego Krzyża, niż kiedy służy się światu i jego przyjemnościom.” (św. Jan Maria Vianney)
 
Skarżymy się na cierpienie, a właściwie mielibyśmy większy powód do skarg, gdybyśmy nie cierpieli, ponieważ nic nie czyni nas bardziej podobnymi do naszego Pana jak cierpienie. 0, piękna jedności duszy z naszym Panem Jezusem Chrystusem poprzez miłość Jego Krzyża.” (św. Jan Maria Vianney)
 
Według stopnia cierpienia otrzymasz stopień chwały w niebie i pociechy duchowej na ziemi. Gdy cię opuszczą siły w walce duchowej, pomnij na krzyż i na niebo: na cierpienia Pana Jezusa z miłości ku tobie i na miejsce, które jest przygotowane dla ciebie w niebie.” (św. Maksymilian Maria Kolbe)
 
Nie do zniesienia jest cierpienie przeżywane z dala od krzyża! Jakże zaś staje się ono lekkie i łatwiejsze do zniesienia, jeśli cierpi się w bliskości Jezusowego krzyża.” (św. O. Pio)
 
Ze słodyczą złóż swoje serce w rany naszego Pana, lecz nie na siłę. Wielką ufność pokładaj w Jego miłosierdziu i dobroci, gdyż On nigdy Cię nie opuści, lecz mimo to nie przestawaj mocno obejmować Jego świętego krzyża.” (św. O. Pio)
 
Spójrz na Krzyż, a zobaczysz głowę Jezusa, pochyloną, by cię pocałować; Jego ramiona rozwarte, aby cię objąć; Jego serce otwarte, by cię przyjąć, by zamknąć cię w swojej miłości. Krzyż jest znakiem największej miłości Chrystusa do ciebie i do mnie, przyjmijmy Jego krzyż we wszystkim, co zechce nam dać i oddajmy Mu z radością wszystko, co zechce zabrać...” (Matka Teresa z Kalkuty)
 
Nie próbujmy uciekać od krzyża upokorzeń, raczej z radością skorzystajmy z szansy upodobnienia się do Jezusa, pozwólmy Mu przeżyć w nas swoją Mękę. Nieść miłość znaczy nieść krzyż. Może upadamy pod krzyżem – prośmy Szymona, aby nam pomógł…
Na krzyżu Jezus ukazał nam największe ubóstwo – całkowite poddanie się Ojcu. Wdziejmy dziś na siebie szatę ubóstwa Jego Męki. Uczyńmy dzisiaj coś, co pozwoli nam dzielić Jego Mękę. Może Jezus prosi Cię o coś szczególnego, może o coś małego…” (Matka Teresa z Kalkuty)
 
Dzieła Boże powinny się rodzić, wzrastać i rozkwitać u stóp krzyża.” (św. Daniel Comboni)
 
Na tej ziemi każdy ma swój krzyż; powinniśmy jednak tak postępować, by nie być złym łotrem, ale dobrym.” (św. O. Pio)
 
Pan Jezus nie żąda od ciebie, abyś dźwigała krzyż przez całe życie, ale niosła mały jego kawałek, w którym mieszczą się ludzkie cierpienia.” (św. O. Pio)
 
Pan daje ci czasem odczuć ciężar krzyża. Wydaje ci się, że ten ciężar jest nie do uniesienia, ale nieś go, ponieważ Pan w swojej miłości i w swym miłosierdziu poda ci rękę i obdarzy mocą.” (św. O. Pio)
 
Tak, kocham krzyż, tylko krzyż; kocham go dlatego, że widzę go na ramionach Jezusa Chrystusa.” (św. O. Pio)
 
Życie jest Kalwarią, ale dobrze jest wchodzić na nią z radością. Krzyże są naszyjnikami Oblubieńca, a ja jestem o nie zazdrosny. Moje cierpienia sprawiają mi przyjemność. Cierpię tylko wówczas, gdy nie cierpię.” (św. O. Pio)
 
Błogosławionyś, Konstantynie, z takiej matki, która synowi panującemu szukała Boskiej obrony, za którą by w boju bezpieczny a w przygodach bez bojaźni zostawał. Wielka niewiasta, która bogatszy podarek cesarzowi znalazła, niźli ten, który od cesarza wziąć mogła„. Św. Ambroży
 
To drzewo, na którym zostały ukrzyżowane członki, stało się równocześnie katedrą, z której Chrystus naucza„. Św. Augustyn
 
Czyniąc znak krzyża, czyń go starannie. Nie taki zniekształcony, pośpieszny, który nie wiadomo, co oznacza. Czyń powoli duży, staranny znak krzyża: od czoła do piersi, od jednego ramienia do drugiego, czując, jak on cię całego ogarnia. Staraj się skupić wszystkie swoje myśli i zawrzyj całą siłę swojego uczucia w tym geście kreślenia krzyża…” Romano Guardini
 
Pierwsze drzewo wolności zostało zasadzone przed 18 wiekami na Golgocie. Pierwszym drzewem wolności – krzyż„. Wiktor Hugo
 
My chrześcijanie bądźmy różni od Żydów i pogan. Drzwi i podwoje nasze drogim i ożywiającym krzyżem koronujmy, mówiąc z Apostołem Pawłem: »Nie daj, Boże, chlubić się, jeno z Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa«”. Kładźmy go na drzwiach, na czołach, na ustach, na piersiach. (…). Bo krzyż jest zwycięzcą śmierci, nadzieją wiernych, światłością świata (…) i sławą wieczną prawowiernych na wieki. Z tą zbroją we dnie i w nocy, i na każdą godzinę, i na każdym miejscu masz chodzić. (…) Bo widząc ten znak, moce piekielne przerażone uciekają. (…) Tym przenajdroższym Drzewem Chrystus, Bóg nasz, nienasycone piekło i szeroką gębę diabelską zatkał. (…) Zbroją Krzyża świętego przepasani
Apostołowie wszystką moc nieprzyjacielską podeptali. Krzyżem świętym jak pancerzem uzbrojeni żołnierze Chrzystusowi, błogosławieni męczennicy, wszystkie chytrości i okrucieństwa tyranów przemogli. Krzyż nosząc święci mnisi, pożegnawszy świat, z wielkim weselem i ochotą w pustyniach, po górach, w jaskiniach i grotach mieszkanie sobie obierali. O niewymowna i nieogarniona dobroci Boga naszego, który tak wielkie i tak drogie dary rodzajowi ludzkiemu w chorągwi Krzyża zostawił! Ten Krzyż na skończenie świata, gdy nastąpi powtórne przyjście Pana naszego, najpierw się na niebie ukaże, z wielką sławą i niezliczonym wojskiem aniołów, i zastraszy nieprzyjaciół Boskich, a wiernych oświeci, uweseli i przyjście im niebieskiego Króla zapowie. (…) Każda uroczystość Pana naszego Jezusa Chrystusa przynosi nam, wiernym, uświęcenie i chlubę. Lecz chlubą nad chlubami jest Krzyż. (…) Krzyż jest zmartwychwstaniem umarłych i nadzieją chrześcijan. (…) Sterem płynącym, przystanią dla pędzonych burzą, murem dla oblężonych. (…) O niewypowiedziana dobroci Boga! Ileż błogosławieństw darował Bóg rodzajowi ludzkiemu przez Krzyż…”. (Św. Efrem)
 

obrazek=> Ja tam byłem. Głosy spod krzyża – Michele Casella – Monologi zawarte w książce są literacką próbą przybliżenia dramatu męki i śmierci Jezusa widzianych oczyma wybranych bohaterów. Te poruszające teksty silnie oddziałują na wyobraźnię i zapraszają Czytelnika do poszukiwania własnego miejsca w zbawczych wydarzeniach…..
obrazek=> Brońcie Krzyża! – Jan Paweł II – W książce zamieszczono teksty o krzyżu i wezwania do jego obrony przez wyznawców Chrystusa zaczerpnięte z papieskich dokumentów (listów, encyklik) oraz z homilii bł. Jana Pawła II kierowanych do Polaków i do młodych całego świata….

 

Podziel się i udostępnij na:  
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZYTELNIA, PAN JEZUS, Wiara, życie i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.