Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

 Medytacja nad obrazem „Maryja rozwiązująca węzły”

 

Matka Boża rozwiązująca węzły
Obraz pt. „Maryja rozwiązująca węzły” został namalowany przez nieznanego artystę. Obraz ten jest czczony w kościele p.w. św. Piotra z Perlach w Augsburgu, w Niemczech, od 1700 roku. Autor tego dzieła zainspirował się medytacją św. Ireneusza z Lyonu (+ 208 r.), który w świetle porównania Adama z Chrystu-sem, dokonanego przez św. Pawła, analogicznie zestawił Ewę z Maryją.
Św. Ireneusz twierdził: „Ewa przez swe nieposłuszeństwo zawiązała węzły nieszczęścia dla ludzkości, a więc Maryja, przeciwnie, przez swe posłuszeństwo je rozwiązuje”.
 
Kontemplując Najświętszą Maryję Dziewicę, „Tę, która rozwiązuje węzły”, widzimy, że przypomina nam Ona o tym, co św. Jan pisze w Apokalipsie: Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (12, 1).
 
Tak, Dziewica Maryja, której towarzyszy tajemniczy znak na niebie, chce przyjść nam z pomocą. Czyż nie jest Ona przez swe macierzyństwo Królową wszelkiego miłosierdzia? Ona w niebie wstawia się za nami bez przerwy i w swym kochającym macie-rzyństwie zajmuje się nami bardziej niż kiedykolwiek, nami -dziećmi otoczonymi przez niebezpieczeństwa, sparaliżowanymi przez węzły zniewolenia demonicznego.
 
Matka Wchodzącego Słońca, Niepokalana, Obrończyni, Wspomożycielka w momentach strapienia, Matka Boga, który sam nam Ją dał za Matkę – oto Maryja rozwiązująca węzły. Więcej jeszcze – Ona przybywa jako Matka Miłosierdzia. Ona zna całe nasze życie. Ona lituje się nad nami, spieszy nam z pomocą, modli się za nas do Jezusa, Syna swego pełnego miłości.
 
Błogosławieni ci, którzy żyją z Matką tak kochającą i tak wiele mogącą zdziałać u Boga! Ze względu na to nie lękajmy się, nasze wołanie zostanie usłyszane. Ośmielmy się złożyć nasze węzły na ręce Jezusa, naszego Zbawiciela, i na ręce Maryi, naszej Matki. „Jej ręce są kulami ze złota”, cudowne i królewskie.
 
Maryja rozwiązująca węzły jest ukoronowana dwunastoma gwiazdami, bo tylu było apostołów. Maryja ich bardzo kochała. Po wniebowstąpieniu Jezusa stała się dla apostołów Matką; Matką, która rozwiewała ich wątpliwości, wypędzała strach, umacniała ich w czasie prześladowań. Stała się Matką, realizując w ten
sposób wolę swego Syna, będąc Matką ludu Bożego i Matką Kościoła.
 
Maryja rozwiązująca węzły obleczona jest w niebieski płaszcz, który zdaje się być poruszany przez wiatr. Symbolizuje szatę chwały Królowej Nieba, Tej, która na ziemi żyła w miłości jako służebnica pokorna, uboga i odarta ze wszystkiego. Otrzymała Króla Chwały będąc Królową świata. Widząc Ją tak piękną i pełną
chwały, aniołowie niebiescy pytają: Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne oddziały? (Pnp 6, 10).
 
Ewa zwiedziona przez nieprzyjaciela doprowadziła ludzkość do upadku. Maryja, przeciwnie, jest zwycięska. Udzieliła tego zwycięstwa wszystkim, którzy Ją wzywają. „Maryja rozwiązująca węzły” zdaje się mówić: „Moje dzieci, kiedy diabeł was atakuje wzywajcie Mnie na pomoc, patrzcie na Mnie i nie traćcie odwagi. Ja was obronię i sprawię, że zakosztujecie zwycięstwa”.
 
Na obrazie Maryja jest jakby zawieszona między niebem a ziemią, jaśniejąca. Aby mogła być świątynią Pana, tabernakulum Boga, towarzyszy Jej Duch Święty – Pocieszyciel, ponieważ przez Niego Maryja staje się Matką Boga, pełną łaski. Duch Święty obecny jest we wszystkich manifestacjach Miłości Bożej. Oblubieniec może tylko przewodniczyć w sposób intymny pracy swojej Niepokalanej Oblubienicy, która rozwiązuje stos supłów naszego życia. On chce, żebyśmy odrodzili się na nowo do życia i żebyśmy zostali wyzwoleni od naszych goryczy. Duch Święty zdaje się spowijać Maryję w czasie, gdy Ona rozwiązuje węzły naszego życia. To siła z wysoka przewodniczy temu cudowi co symbolizuje wiatr, który wydyma płaszcz Maryi.
Kontynuując kontemplację obrazu Maryi rozwiązującej węzły zauważmy też, że Najświętszą Dziewicę otacza zastęp aniołów. Aniołowie uznają Jej królewską władzę. Służą Jej i są Jej posłuszni. Oni też są obecni pośród nas, ponieważ otrzymali misję od Boga.
Dwaj aniołowie odłączają się od tego chóru anielskiego. Jeden z nich trzyma wstążkę, wstążkę naszego życia, całą zamotaną w węzły różnych rozmiarów, łatwe do rozsupłania lub bardzo ściśnięte, zgrupowane lub oddalone od siebie – konsekwencje grzechu we wszystkich dziedzinach naszego życia: uczuciowego, rodzinnego, zawodowego, wspólnotowego.
 
Dobry anioł patrzy na swoją Królową, z łagodnością prezentuje Maryi tę wstążkę mówiąc: „Ufamy Tobie, nasza Matko, możesz nam pomóc. Rozwiąż te supły życia”. A zatem Maryja bierze nasze życie w swoje współczujące ręce i rozsupłuje nimi węzły, jedne po drugich. Z jaką uwagą i z jaką czułością pracuje Maryja, całkowicie pochłonięta naszymi prośbami, wołaniami dzieci, które są Jej tak drogie. I co się dzieje? Ta zasupłana wstążka zmienia się w nową wstążkę, wolną od wszystkich węzłów, które ją dotąd pętały. Rozumiemy zatem wyzwalającą moc dłoni Maryi rozwią-zującej węzły.
 
Zbliża się inny anioł. Bierze wstążkę naszego życia, patrzy na nas i mówi: „Popatrzcie, co Ona zrobiła. Zobaczcie, co Maryja może zrobić przez swoje wstawiennictwo. Miejcie zatem zaufanie do Niej. Zawierzcie Jej wasze trudności i wasze lęki!”.
 
Wreszcie docieramy do części w głębi obrazu, która jest pogrążona w ciemnościach. W tych ciemnościach spostrzegamy anioła, który prowadzi człowieka w kierunku kościoła wzniesio-nego na szczycie góry. Rozpoznajemy tu archanioła Rafała towarzyszącego Tobiaszowi, żeby ten mógł się spotkać z Sarą, którą Bóg wybrał mu na żonę. Tobiasz jest bohaterem jednej z ksiąg Starego Testamentu, która pokazuje nam, w jaki sposób Bóg działa w życiu tych, którzy pozwalają Mu się prowadzić, którzy szukają mądrości. Tobiasz, kawaler, wiedziony jest do domu Sary przez archanioła Rafała.
 
Sara dźwiga duży węzeł w swoim życiu, który przeszkadza jej być szczęśliwą: wszyscy jej narzeczeni umierają. Wobec takiego nieszczęścia kobieta ta myślała, żeby pozbawić się życia. Jednak dotknięta przez łaskę Boga zdecydowała, że zawierzy Mu siebie do końca. Odtąd życie Sary zmienia się i spotyka ona Tobiasza. Dzięki pośrednictwu archanioła Rafała Bóg jednoczy Sarę z Tobiaszem. Rozumiemy, że wiara, pokora, zawierzenie zmuszają Boga do działania. Ta zadziwiająca historia stanowi część tego obrazu. Pokazuje nam, że Maryja rozwiązująca węzły otrzymuje także nieprzebrane łaski dla naszego życia małżeńskiego. Ona z mocą wyprasza pojednanie dla naszych rodzin.
 
„Duch Święty tak bardzo wypełnił Mnie delikatnością i oddał taką drogą Bogu, że przeze Mnie wszyscy ci, którzy proszą Go o łaski, mogą je otrzymać bez żadnego wątpienia” (słowa Dziewicy Maryi wypowiedziane do św. Matyldy).
Wobec takich cudów, co nam pozostaje? Po prostu – zachować na zawsze w sercu tę prawdę, że Maryja nam została dana jako „kanał miłosierdzia”, ażeby przez Nią nieustannie schodziły łaski z nieba, których potrzebujemy. Nie ma zatem ani jednego węzła w naszym życiu, którego Maryja by nie mogła rozwiązać.
 
A więc powstańmy! Reanimujmy z mocą naszą wiarę. Zobaczmy miłosierdzie naszej Matki i rozpalmy na nowo w naszych sercach płomień nadziei!
Skoro mamy na własność tę Matkę Miłosierdzia, jakich łask obawiamy się nie otrzymać, upadając do Jej stóp? Odtąd pełni ufności zbliżmy się do Maryi rozwiązującej węzły. Przybliżmy się do tronu łaski, mając tę pewność bycia wysłuchanymi.

 

CZYM SĄ TE WĘZŁY?

To problemy, które bardzo często nosimy przez lata i przez które nie widzimy rozwiązania: węzły kłótni rodzinnych, nieporozumienia między rodzicami a dziećmi, brak szacunku, przemoc; węzły urazy między małżonkami, brak pokoju i radości na łonie rodziny, węzły lęku, węzły rozpaczy małżonków, którzy się rozeszli, rozkład rodziny, węzły bólu spowodowane przez dziecko, który się narkotyzuje, które jest chory, które opuściło dom lub się oddaliło od Boga; węzły alkoholizmu, węzły naszego życia i naszych bliskich, kochanych; węzły zranień fizycznych lub moralnych zadane przez innych, niechęć torturująca nas tak boleśnie: poczuciem winy z powodu dokonanej aborcji, nieule-czalnymi chorobami, depresją, bezrobociem, strachem, samotno-ścią, niewiarą, pychą…. Wszystkie te węzły są w naszym życiu konsekwencją grzechu.
 
O, węzły naszego życia! Jak przygniatacie nasze dusze, obalacie nas, pozbawiacie radości nasze serca i pozbawiacie nawet woli życia. Te węzły oddalają nas od Boga, krępują nasze ramiona, nogi, cały nasz byt i naszą wiarę, przeszkadzają nam rzucić się w ramiona miłującego Boga, jak dzieci, żeby Mu oddać chwałę i cześć.
 
Dziewica Maryja pragnie, żeby to się skończyło. Wychodzi nam dziś na spotkanie, żebyśmy oddali Jej wszystkie nasze węzły. Ona je rozwiąże, jedne po drugich. W tym nowym tysiącleciu, które jest maryjne, ponieważ Jej zostało poświęcone przez papieża bł. Jana Pawła II, Matka Boża jest bardziej niż kiedykolwiek gotowa działać i przyjść z pomocą tym, którzy powołują się na Jej miłosierdzie.
 
Weźmy dziś w posiadanie to, co do nas należy. Odkryjmy wielkość naszej Matki, która rozwiązuje węzły, i pozwólmy się Jej prowadzić, ażeby ukazała nam cuda dla nas przez Nią przygoto-wane. Tam, gdzie Ona podąża, manifestuje swą moc na korzyść tych, którzy się polecają Jej pomocy, a Ona im ofiarowuje nieprzebrane łaski. Przybliżmy się do Niej teraz. Jaka Ona jest piękna! Już nie jesteśmy sami. Wszystko może się zacząć zmieniać. Która Matka pełna miłości nie przyjdzie z pomocą swojemu dziecku w potrzebie, kiedy ono Ją wzywa?
 
Przedstawmy z ufnością i nadzieją Świętej Dziewicy wszystkie węzły naszego życia, które nas krępują i ujarzmiają, ponieważ nasza Matka rozwiązując je, pragnie przywrócić nam radość, która pochodzi od Boga.
 

 

Tak się modlimy w tej nowennie:

1. Znak Krzyża Świętego

2. Akt żalu (skruchy)- np. „Zmiłuj się nade mną Boże w miłosierdziu Twoim” (Ps 51,1) oraz Uwielbienie Boga – np. „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy” (Łk 1,46-47)

3. Trzy pierwsze dziesiątki Różańca – (części przypadającej na dany dzień)

4. Rozważanie na kolejne dni nowenny

5. Dwie ostatnie dziesiątki Różańca

6. Modlitwa do Matki Bożej rozwiązującej węzły

7. Znak Krzyża Świętego.

 
Jedna nowenna na jeden węzeł

 

Nowenna do wydrukowania:
kliknij => Nowenna do Matki Bożej (PDF)

 

Rozważania na kolejne dni

Pierwszy dzień

Ukochana Matko, Najświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły zniewalające Twoje dzieci, wyciągnij ku mnie Twoje miłosierne dłonie. Dziś oddaję Ci ten węzeł… (wymienić go, jeśli to możliwe) i wszelkie zło w moim życiu, którego stał się przyczyną. Daję Ci węzeł, który mnie dręczy, czyni nieszczęśli-wym i przeszkadza mi zjednoczyć się z Tobą i Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą.

Uciekam się do Ciebie, Maryjo rozwiązująca węzły, albowiem ufam Ci i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś grzesznym dzieckiem błagającym Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwiązać ten węzeł, gdyż Jezus dał Ci wszelką władzę. Ufam, że zechcesz uwolnić mnie od tego zniewolenia, albowiem jesteś moją Matką. Wiem, że to uczynisz, ponieważ kochasz mnie miłością samego Boga.

Dziękuję Ci, Matko ukochana.

Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną.

Kto szuka łaski, ten znajdzie ją w dłoniach Maryi.
 

Drugi dzień

Maryjo, najukochańsza Matko, źródło wszelkich łask. Moje serce zwraca się dziś do Ciebie. Uznaję, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Twojej pomocy. Z powodu mojego egoizmu, uraz, braku wielkoduszności i pokory często odrzucałem łaski otrzy-mywane za Twoją przyczyną.

Zwracam się dziś do Ciebie, Maryjo rozwiązująca węzły, abyś wyprosiła mi u Twego Syna Jezusa czystość serca, wewnętrzną wolność, pokorę i ufność. Pomóż mi, abym przeżył dzisiejszy dzień, praktykując potrzebne mi cnoty. Ofiaruję Ci je jako dowód mojej miłości ku Tobie. W Twoje ręce składam węzeł… (wymie-nić go, jeśli to możliwe), który nie pozwala mi głosić chwały Bożej.

Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną.

Kto chce Bogu ofiarować każdą chwilę dnia, prosi o pomoc Maryję.
 

Trzeci dzień

Matko Pośredniczko, Królowo nieba, Ty, której dłonie rozdają wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie Twoje miłosierne oczy. W Twoje święte dłonie składam ten zniewalający węzeł mojego życia…, wszelkie urazy i pretensje, których on jest przyczyną.

Boże Ojcze, proszę Cię o przebaczenie moich win. Pomóż mi darować wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie stali się przyczyną mojego zniewolenia. Wiem, że rozwiążesz mój węzeł na tyle, na ile Ci zaufam. Przed Tobą, Ukochana Matko i w imię Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, który choć tak bardzo znieważony, potrafił przebaczyć – przebaczam teraz na zawsze tym osobom… a także samemu sobie.
Dziękuję, Maryjo rozwiązująca węzły i proszę, módl się o rozwiązanie w moim sercu węzła urazy oraz tego zniewolenia, które Tobie teraz przedstawiam. Amen.

Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną.

Kto chce łask, ten zwraca się do Maryi.
 

Czwarty dzień

Święta Matko Ukochana, dobra dla wszystkich, którzy Cię szukają, ulituj się nade mną. Składam w Twoje dłonie ten węzeł… Nie pozwala mi on trwać w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza w kroczeniu za Panem i w oddaniu życia na Jego służbę.

Rozwiąż ten mój życiowy węzeł, o Matko moja. Uproś u Jezusa uzdrowienie mojej sparaliżowanej wiary, która chwieje się pod wpływem uderzeń kamieniami. Wędruj ze mną, Matko ukochana i pomóż, bym zrozumiał, że dzięki tym kamieniom mogę stać się silniejszy, że one pomagają mi w wewnętrznym wzrastaniu, w tym, bym przestał szemrać, nauczył się w każdej chwili dziękować i – ufny w Twoją moc – zachował duchową radość.

Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną.

Kto chce doświadczyć ciepła, zbliża się do Maryi,która jest odbiciem promieni Słońca.
 

Piąty dzień

Matko rozwiązująca węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by jeszcze raz złożyć mój węzeł w Twoje dłonie… Proszę Cię o Bożą mądrość, bym postępując w świetle Ducha Świętego, rozwiązał wszystkie trudności.

Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, wręcz przeciwnie, słowa Twoje były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga.
Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i dobroć, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy serca. I jak to czyniłaś w czasie Pięćdziesiątnicy, tak i teraz wstawiaj się u Jezusa, ażebym i ja doświadczył w moim życiu wylania Ducha Świętego. Duchu Boga – zstąp na mnie!

Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną

Maryja wszystko może wyprosić u Boga.
 

Szósty dzień

Królowo Miłosierdzia, składam w Twoje dłonie mój życiowy węzeł… i proszę Cię o cierpliwość serca w czasie oczekiwania, aż go rozwiążesz.

Naucz mnie wytrwałego słuchania słów Twojego Syna, szczerego spowiadania się, przystępowania z wiarą do Komunii św. i wreszcie – pozostań ze mną. Przygotuj moje serce na świętowanie z Aniołami łaski, którą mi wypraszasz.

Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną.

Cała piękna jesteś, Maryjo i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
 

Siódmy dzień

Matko najczystsza, zwracam się dziś do Ciebie, błagam o rozwiązanie tego węzła w moim życiu…, o wyzwolenie mnie spod władzy złego. Bóg udzielił Ci wszelkiej władzy nad demonami. Wyrzekam się dziś szatana i wszystkiego. co od niego pochodzi. Wyznaję, że Jezus jest moim jedynym Zbawcą, moim jedynym Panem.

O, Maryjo rozwiązująca węzły, zmiażdż głowę złego. Zniszcz pułapki, które stały się przyczyną zniewolenia w moim życiu. Dziękuję, Matko najukochańsza. Panie Jezu, wyzwól mnie przez Twoją najdroższą Krew.

Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną.

Jesteś chwałą Jeruzalem i chlubą naszego narodu.
 

Ósmy dzień
Dziewico, Matko Boga, bogata w miłosierdzie, ulituj się nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten węzeł… w moim życiu. Proszę, nawiedź mnie jak nawiedziłaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, ażeby On udzielił mi Ducha Świętego. Naucz mnie praktykować cnoty męstwa, radości, pokory, wiary i jak Elżbiecie, uproś mi łaskę napełnienia Duchem Świętym. Chcę, byś była mi Matką, Królową i Przyjaciółką.
Daję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, rodzinę, dobra zewnętrzne i wewnętrzne. Należę do Ciebie na zawsze. Daj mi Twoje serce, bym mógł robić wszystko, co Jezus mi mówi.

Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną.

Zbliżmy się z ufnością do Tronu łaski.
 

Dziewiąty dzień

Matko Najświętsza, Orędowniczko moja, Ty, która rozwiązujesz węzły, przychodzę dzisiaj, aby podziękować Ci za dobrą wolę w rozwiązywaniu mojego życiowego węzła. Ty znasz ból, który on spowodował.
Dziękuję, o Matko moja, za osuszenie w Twoim miłosierdziu moich łez. Dziękuję, że wzięłaś mnie w swoje ramiona i pozwoli-łaś mi przyjąć łaskę Boga. Maryjo rozwiązująca węzły, Matko moja ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie węzłów mojego życia.

Okryj mnie płaszczem Twojej miłości, weź, mnie pod Twoją obronę, uproś światło i napełnij Twoim pokojem.

Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną.

 

MODLITWA do Maryi rozwiązującej węzły

 

Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełniają Boża miłość i nieskończone miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia.
Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują.
Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać.
Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość (wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją i rozwiąż na zawsze.
Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnie-niem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobo-dzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Amen.
Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną.
 

Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły
Święta Maryjo, Matko Boża
i Dziewico pełna łaski, która rozwiązujesz węzły!
Rękoma pełnymi miłości Bożej rozwiązujesz
wszystkie trudności na naszej drodze życia
jak węzeł, który pod Twoimi rękoma
staje się prostą wstęgą miłości Bożej!
Rozwiąż więc, święta, cudowna Dziewico i Matko, wszystkie węzły,
które zrobiliśmy sobie sami
przez naszą samowolę oraz wszystkie te węzły,
które przeszkadzają nam w dalszej drodze.
Oświeć je swoimi oczyma, aby wszystkie węzły
stały się przejrzyste, abyśmy z wdzięcznością
mogli rozwiązać Twymi rękoma
to, co jest nie do rozwiązania!
Maryjo rozwiązująca węzły,
bądź nam drogą Matką, weź nasze dłonie
i uczyń je sprawnymi do rozwiązywania,
aby Twoje ręce poprzez nasze ręce
przynosiły pokój, rozwiązanie i pomoc!
Amen.
 

na podstawie słów św. Ireneusza, biskupa
 

Centrum, które propaguje kult Matki Bożej rozwiązującej węzły
oraz upowszechnia tę modlitwę, znajduje się we Francji:
”Marie qui défait les noeuds” 18,
avenue des Marronniers –
78600 Le Mesnil-le-Roi, Francja
tel./fax +33 139621123
strona internetowa: www.mariequidefaitlesnoeuds.com
e-mail: contact@mariequidefaitlesnoeuds.com
 
 

obrazekkliknij => Z Maryją rozwiązuj węzły życia -s. Bożena Maria HanusiakKsiążka polecana wszystkim – niezależnie od wieku i drogi życiowego powołania. Dotyka trzynastu ważnych węzłów, z którymi zmaga się wielu z nas. Może stać się ona nie tylko pomocnym narzędziem w modlitwie o rozwiązanie owych węzłów, lecz także pomocą w odnowieniu więzi z Maryją i podążaniu wraz z Nią drogą uzdrowienia……>> zobacz więcej
obrazek => Mama rozwiązująca węzły – Anna Peiretti – Opowieść o Maryi rozwiązującej węzły być może pomoże mu czuć bliskość Maryi w każdej sytuacji życia. Oprócz modlitw znajdzie tu przemyślenia swoich rówieśników, dające możliwość porównania z własnym życiem i rozpoznania węzłów, które je wiążą i blokują jego rozkwit..…>> zobacz więcej
obrazek => Być podobnym do Maryi. Inaczej o Matce -O. Stanisław Jarosz OSPPE – Na czas trudny, jaki przyjdzie niewątpliwie na każdego z nas, warto zaprosić Maryję. Jestem pewien, że jeśli od niektórych tematów się nie ucieka, ale się je oświetla słowem Bożym, wiarą, to one wrócą po pewnych czasie dojrzale przeżyte.…>> zobacz więcej
obrazek => Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny -sw. Ludwik Maria Grignion de Montfort –”Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” to klasyczne dzieło duchowości maryjnej! Ulubione nabożeństwo maryjne św. Jana Pawła II!.…>> zobacz więcej

 
> Nowenna PDF
 

Podziel się i udostępnij na:  
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZYTELNIA, Matka Boża, MODLITWY RÓŻNE, NOWENNY, Uzdrowienie wewnętrzne i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

62 odpowiedzi na „Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

 1. Basia pisze:

  Matko Boża, Najdroższa Mateczko błagam o rozwiązanie mojego węzła życiowego braku stabilizacji życiowej. Spraw, aby moje życie nabrało jasnych barw i poukładało w jedną całość. Dodaj mi sił i cierpliwości w znalezieniu dobrej pracy i dobrego partnera życiowego. Proszę wysłuchaj moich próśb. Amen.

 2. Basia pisze:

  Matko Boża, Mateńko najdroższa proszę dopomóż urwał się kontakt z moim ukochanym. Martwię się o Niego. Proszę rozwiąż tą sprawę na moją korzyść. Spraw, abyśmy zbliżyli się do siebie. Błagam. Amen

 3. Basia pisze:

  Matko Boża Ty doskonale wiesz jak mi ciężko. Spraw aby w moim życiu pojawiła się prawdziwa miłość, radość i powodzenie w nowej pracy. Błagam aby tak się stalo. Amen

 4. Basia pisze:

  Matko Boża rozwiązująca węzły Najdroższa Mateczko proszę o pojednanie mnie z moim partnerem aby nasze relacje przekształciły się w prawdziwą miłość w postaci trwałego szczerego przepełnionego prawdziwa miłością związku obdarzone darem macierzyństwa. Proszę wybacz mi przykrość jaką Mu sprawilam odrzucając jego uczucia. Tak mi Go brak jego obecności, uśmiechu, miłości. Błagam spraw abyśmy do siebie wrócili i zaznali prawdziwej szczerej miłości do końca naszych dni. Błagam, aby tak się stało. Ponadto prosze, aby w nowej pracy poradzila sobie z obowiązkami i najtrudniejszym tematem , z ktorym na ta chwile sobie nie radze. Spraw Kochana Mateczko, abym w końcu pojęła ten temat dodaj mi sił i cierpliwosci, abym tez mogła liczyć na opiekę dobrych ludzi. Amen

 5. Lucyna pisze:

  Matko Rozwiązująca Węzły dziękuję Ci.W nowennie prosiłam o rozwiązanie węzła nadmiaru obowiązków i stresów w pracy mojej córki .Nie minęło wiele czasu a przyjęto do pracy dodatkową osobę ,co bardzo pozytywnie wpłynęło na sytuację córki .Matko jestem Ci bardzo wdzięczna .

 6. Anna pisze:

  Maryjo ,proszę Cię o dar dobrej pracy dla Krzysztofa G.z Warszawy .Proszę -uwolnij go ze wszystkich nałogów -daj radość życia -dziękuję Ci.

 7. Juda pisze:

  Matko Boża, pomóż mi rozwiązać mój węzeł, który bardzo ciąży mi na serca. Daj nam odwagę na szczerą rozmowę. Proszę Mateńko nie zostawiaj mnie z tym bólem…

 8. kasia pisze:

  matko ukochana,proszę pomóż mi wyjść z moich strasznych długów,pomóż mi zdobyć pieniądze na ich splatę i znaleźć dobrą pracę postaw na mojej drodze ludzi którzy mi pomogą,i nie opuszczaj mnie bo bez ciebie sobie nie poradzę błagam

 9. Olga pisze:

  Matko, dopomóż! Błagam… Proszę rozwiąż węzeł zła w życiu Kasi i wszystkich zniewoleń i złych znajomości, które szkodzą jej i ranią jej bliskich. Rozwiąż ten węzeł i rozwiąż na zawsze.

 10. K pisze:

  Dziękuję Ci Matko Boża Rozwiązująca Węzły. Od jakiegoś czasu zmagałem się z depresją i natrętnymi myślami. Po odmówieniu nowenny mój stan uległ znaczącej poprawie.

 11. Aga pisze:

  Matko najdroższa rozwiąż węzeł mojego męża, proszę o jego powrót do rodziny. Módl się za nami.

 12. Marzena pisze:

  Miej w opiece mego brata.

 13. Marzena pisze:

  Mamo moja w niebie mój brat Marek w piątek ma zabieg, miej go w opiece Amen.

 14. ela pisze:

  Matko blagam o pomoc w trudnej sytuacji finanasowej,pomoz mi wyjsc i odmien moje zycie abym zaczela chodzic do koscila tak tesknie ale z wiadomych ci pzyczyn nie chodze,abym otrzymala pomoc i wsparcie finansowe,daj misily w obecnej pracy i abym zalatwila i miala prace do konca tego roku i pomc,aby corki zalozyły rodziny i wyszły z domu rodzinnego,daj mi sily na pozałatwianie wszyskich spraw pozytynie

 15. Maria pisze:

  Maryjo,Matko wbrew wszystkim przeciwnosciom blagam Cie rozwiaz wezel ktory rozwiaze problemy malzenskie mojego syna.Blagam Cie Matuchno ocal to malzenstwo I daj tej rodzinie zgodne,dobre zycie.

 16. Kasia pisze:

  Matko Najdroższa proszę rozwiąż wezel mojego męża. Uproś łaskę odnośnie naszego małżeństwa żebysmy byli razem i żebyśmy byli szczęśliwi. Matko najswietsza dziękuję

 17. ela pisze:

  Matenko odmien los mojej rodziny blagam pomoz wyjsc z trudnej sytuacji finansowej,niech otrzymam pieniadze i pomoc,abym duzo doeroblila pieniedzy na zbiorach ,daj mi siły aby corki dostały dobrych partnerow i niech wyprowadza sie z domu,blagam abym wyszla z tych wszystkich problemow daj mi siły i pomoc błagam zlituj sie nademna bo ja juz nioe mam siły,ratuj nas

 18. Wdzięczna pisze:

  Blagam o rozwiązanie węzła w polecanej sprawie bo zaczynam wariować i dziękuję za pomoc w studiach modlitwa dział

 19. Barbara pisze:

  Ukochana Matko powierzam Ci wszystkie rodzinne węzły mojej córki Ewy. Uproś błagam pojednanie dla jej rodziny, przywróć jej spokój serca i radość która pochodzi od Boga.Proszę Matuchno wysłuchaj mnie. Bez twojej pomocy nie poradzimy sobie rozwiąż tak trudne węzły.Kocham Cię Matuchno.

 20. Ewa pisze:

  Witajcie. Dzisiaj skończyłam drugą nowennę za dzieci. Są owoce! Dzieci stały się spokojniejsze. Poprawiły się oceny. Stały się bardziej otwarte na Boga. Chwała Panu i Maryi!

 21. Maria pisze:

  Matko Boża rozwiązująca wezly weź mnie pod swoją opiekę i pomóż mi wyjść z tego problemu który mnie paraliżuje i nie daje mi wyjść z tego problemu. Wierzę mocno że mnie nie zostawisz z tym problemem i otrzymam od ciebie to o co proszę,.

 22. ela pisze:

  Matko
  pomoz rozwiazac wszystkie moje problemy finansowe,wyjscia z tych problemow, z krytycznej sytuacji,braku pieniedzy na raty oplaty i oddanie ludziom,niech corki uloza sobie zycie,maja mezow i dzieci wyjda z domu,daj mi sily blagam pomoz mi

 23. Ewa pisze:

  Uratuj Mnie

 24. beata pisze:

  Matko rozwiązująca węzły błagamy pomóż nam znaleść rozwiązanie na nasze kłopoty finansowe.Błagamy o żródła dochodu , żebyśmy mogli spłacać długi i godnie żyć.

 25. Jolanta pisze:

  Maryjo liczę, że nie odrzucisz mojej prośby ratuj nas.Błagam

 26. Lidia pisze:

  Maryjo oddaję Tobie w opiekę mojego syna Tomasza i przyszłą synową Asię-Prowadż ich do Twojego Syna.

 27. Lidia Wójtowicz pisze:

  Maryjo Najdroższa rozwiąż węzeł który odbiera nam nadzieję i dzieli naszą rodzinę.

 28. Kasia pisze:

  Matka Boża Rozwiązująca Węzły! Nie wierzyłam, że nowenna cokolwiek pomoże, ale w kompletnej desperacji, beznadziei i braku innych pomysłów postanowiłam odmówić nowennę. Już czwartego dnia zostałam uzdrowiona z depresji, którą miałam chyba od dzieciństwa, bo nie pamiętam niczego innego jak poczucie bezsensu i egzystencjalnego bólu. Działanie Matki w czasie drugiej nowenny zauważyłam około 6 dnia. Jeszcze trochę czasu potrzeba, aby rozwiązało się to całkowicie, ale zmiana, która nastąpiła w moim sercu i cuda, których doświadczam każdego dnia nie pozwalają mi zwątpić, że sprawa jest załatwiona 🙂 Chwała Panu!

 29. Anna pisze:

  Matko Boża, proszę Cię o uwolnienie z bezrobocia… Ty jesteś moim Ratunkiem! Ave Maria!!

 30. Kasia i córcie pisze:

  Dziękuję Kochanej Matce Bożej za uświadomienie mi problemów , które wynikły z zaniedbań do których się przyczyniłam takie problemy z nich wynikły , więc robię wszystko na daną moją sytuację życiową i chwilę aby sprostać w małych rzeczach aby dojść sama do dużych , bardzo mnie to cieszy .

 31. Marek pisze:

  Matko Boska błagam Cię o uzdrowienie.

 32. Barbara pisze:

  Mateńko Kochana, proszę rozwiąż węzeł moich i mojego męża długów, proszę dopomóż mi, uproś łaskę dla mnie i dla mojego męża u Twojego ukochanego Syna. Proszę Cię Najmilsza Matko nie zostawiaj mnie, serdecznie dziękuję.

 33. ela pisze:

  matko moja kochana pokladam w tobie wielka nadzjeje ze ty mi pomozesz w moich klopotach otaczaj mnie i moia rodzine swoja opieka.

 34. Ala pisze:

  Kochana Mateńko,
  12.02.2017. Rozpoczęłam Nowennę do Ciebie. Proszę z całego serca rozwiąż węzeł gniewu mojego Męża.
  Błagam Cię o pomoc bo nie poradzę sobie sama, otocz mnie opieką. Już do końca moich dni nie chcę się z Tobą rozstawać. Żałuję swoich grzechów, przeze mnie moja Rodzina jest nieszczęśliwa. Proszę Cię Najmilsza Moja Matko nie zostawiaj mnie.

 35. Wanda pisze:

  Matko Boża błagam dopomóż mi rozwiązać węzeł walki z nałogiem palenia papierosów

 36. Justyna pisze:

  Maryjo rozwiązująca węzły, tak bardzo Ci dziękuję! Raptem miesiąc temu odmówiłam nowennę w intencji rozwiązania węzła moich niewykorzystanych talentów i już po około trzech tygodniach dostałam wspaniałą pracę, o której nie śmiałam nawet marzyć, bardzo dobrze płatną i zgodną z moimi zainteresowaniami, ponadto zaproszono mnie do pomocy na ferie gdzie mogłam spędzić czas z dziećmi co bardzo lubię, wróciłam do gry na pianinie, w nowej pracy będę mogła wykorzystać angielski, o którym myślałam, że już nigdy mi się nie przyda…minął miesiąc a już tak wiele drzwi przede mną otwarłaś, Maryjo! Po raz kolejny w moim życiu, powtarzam za św Bernardem z Clairvaux „…nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.”

 37. Małgorzata pisze:

  Maryjo rozwiąż węzeł mojego nieszczęśliwego małżeństwa

 38. Monika pisze:

  Dziękuję z całego serca Matce Bożej Rozwiązującej Węzły, bo uczyniła cud i znalazłam pracę, której szukałam od lat! Nie muszę dłużej żyć jak koczownik i zarabiać na życie za granicą. Matka Boża bardzo mnie uszczęśliwiła:) Módlcie się z wiarą i ufnością. Szczęść Wam wszystkim Boże!

 39. Ania pisze:

  Matko Boża tak wiele razy mnie wspierałas pomogłas wyjść z sytuacji beznadziejnych , wyprosilas wiele łask dla mnie i rodziny. Tym razem błagam rozwiąż węzły mojego męża.

 40. Monika pisze:

  Kochana Matko jestem załamana tracę nadzieję dziś zaczynam nowennę błagam umocnij moją wiarę i rozwiąź węzęł O który proszę.

 41. Monika pisze:

  Nie wierzyłam, że mój węzeł zostanie rozwiązany w ciągu 9 dni, a jednak, naukochansza Matko dziękuję Ci. Czuje jednak potrzebę aby dalej Odmawiać Nowenne w zbliżonej intencji.

 42. Greace pisze:

  Proszę o rozwiązanie węzła samotności i uwikłanych spraw życiowych Dziękuję ci Matko….

 43. D. pisze:

  Matko Najukochańsza: dziękuję Ci za dobry wynik ważnego badania (to był mój węzeł, o który Cię prosiłam w Nowennie).
  A teraz gorąco Cię proszę o tę nieznajomą kobietę, która dziś przede mną usłyszała zły wynik (rozsiew nowotworu). Popatrz na jej bezradność….. Matko, to też jest Twoje dziecko, pomóż jej…..

 44. D. pisze:

  Matko Boża, proszę Cię najczystsza i najbardziej kochająca Matko o zdrowie dla siebie i mojej rodziny, oraz o uwolnienie mnie z lęków.

 45. Joanna Morska-Osińska pisze:

  Mateńko Boża, jesteś obecna w moim życiu ale dopiero od kilkunastu dni poznaję Cię w nowej dla mnie odsłonie, jako Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Dziękuję więc Duchowi Bożemu za tę nową łaskę i nowe narzędzie modlitwy, ktorych zbołała Polska, Świąt i każdy z nas tak bardzo potrzebuje.

 46. Monika pisze:

  Dziś mój dzień zaczął się okropnie zresztą była to kontynuacja dnia poprzedniego. Czułam się taka związana i skrępowania jakby sciskaly mnie niewidzialne więzy. Szukałam modlitwy która dałaby mi ukojenie w moim cierpieniu i natknęłam się na Nowenne Maryi rozwiązujacej więzy. Podczas modlitwy spłonął na mnie spokój, może jeszcze nie taki całkowity ale mam nadzieje że z każdą kolejną modlitwą będzie lepiej, mam nadzieje że mój węzeł choć w części będzie rozwiązany. Do modlitwy rozancowej motywuje mnie „piękny wiersz o rozancu” bardzo serdecznie polecam go do przeczytania.

 47. Grazia pisze:

  Matenko prosze rozwiaż wezeł nasz

 48. Ela pisze:

  Moja ukochana Matenko zawsze przy mnie jesteś. Powierzam Ci siebie i ten węzeł, który mnie obezwładnia w bólu.
  Proszę rozwiąż go, rozwiąż na zawsze.

 49. matka pisze:

  Matko Boza modl sie za mojm synem

 50. Asia pisze:

  Matko Najdroższa,rozwiąż nasz węzeł,który odbiera nam nadzieję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.